Wat kún je nu uiteindelijk doen tegen storende preoccupaties? (25-2-252)

Dit themanummer laat zien dat storende preoccupaties bij veel psychische klachten een centrale rol spelen. Aandachtsmanipulatie lijkt het codewoord voor de behandeling. Wij vragen ons daarom af of contraconditionering gezien kan worden als grootste gemene behandeldeler. Inleiding [...]

Wat kún je nu uiteindelijk doen tegen storende preoccupaties? (25-2-252)2018-09-10T14:19:46+00:00

Behandeling van depressie via internet (25-1-27)

Psychologische behandelingen via internet bieden een nieuwe mogelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg. In samenwerking met de Stichting Mentrum ggz Amsterdam heeft Interapy een behandeling voor depressie via internet opgezet. De behandeling bestaat uit cognitief-gedragstherapeutische interventies, zoals psycho-educatie, [...]

Behandeling van depressie via internet (25-1-27)2018-09-10T14:19:45+00:00

Persisterende klachten aan pols en arm (25-4-361)

Dit artikel gaat over de behandeling van twee patiënten met langdurige klachten aan pols en arm. Vroeger noemde men dit rsi (Repetitive Strain Injury), tegenwoordig cans (Complaints of Arms, Neck and/or Shoulder). Het merendeel van deze klachten [...]

Persisterende klachten aan pols en arm (25-4-361)2018-09-10T14:19:47+00:00

Preoccupatie met het uiterlijk (25-2-141)

Preoccupatie met het uiterlijk is de spil van de stoornis in de lichaamsbeleving. De preoccupatie openbaart zich op verschillende terreinen, namelijk op attentioneel, cognitief, gedragsmatig en sociaal terrein, alsmede op dat van het geheugen. De auteur bespreekt [...]

Preoccupatie met het uiterlijk (25-2-141)2018-09-10T14:19:46+00:00

Ten geleide (25-2-95)

Bij dit nummer in de 25 ste jaargang past de hoofdredacteur slechts bescheidenheid. Het nummer is volledig bedacht en geredigeerd door Martin Appelo en Kees Korrelboom. Zij waren het die het thema ‘storende gedachten’ ofwel ‘storende preoccupaties’ naar voren [...]

Ten geleide (25-2-95)2018-09-10T14:19:46+00:00

Ten geleide (25-1-3)

Welkom bij het eerste nummer van dit jubileumjaar; zet 26 en 27 mei alvast in uw agenda, op die data vindt namelijk het jubileumcongres van Dth plaats. Het congres zal gaan over preoccuperende gedachten; hoe die in zowat alle [...]

Ten geleide (25-1-3)2018-09-10T14:19:45+00:00

Heeft (zelf)hypnose een plaats in de behandeling van burn-out? (25-4-377)

Hoewel de rol van de organisatie een belangrijke oorzaak voor burn-out is, komen cliënten met individuele hulpvragen in de klinische praktijk. Welke verklaringen zijn er voor het ontstaan van burn-out? Wie loopt er meer of minder risico? [...]

Heeft (zelf)hypnose een plaats in de behandeling van burn-out? (25-4-377)2018-09-10T14:19:47+00:00

De borderline persoonlijkheidsstoornis: emotie, cognities en preoccupaties (25-2-151)

De relatie tussen hulpverleners en cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis verloopt moeizaam. Wederzijdse frustraties en manipulaties leiden tot minimale therapietrouw en hoge drop-out. Hieraan dragen preoccupaties van cliënten bij, maar ook die van hulpverleners. Dit artikel beschrijft [...]

De borderline persoonlijkheidsstoornis: emotie, cognities en preoccupaties (25-2-151)2018-09-10T14:19:46+00:00

Storende preoccupaties: wat doe je ertegen? (25-2-96)

In dit themanummer staat het idee centraal dat storende preoccupaties de grootste gemene deler van de psychopathologie zijn. Gerenommeerde behandelaars en onderzoekers beschrijven vanuit dit perspectief de stoornissen en behandelingen waarop zij expert zijn. De ‘evidence-based’ behandelingen [...]

Storende preoccupaties: wat doe je ertegen? (25-2-96)2018-09-10T14:19:47+00:00

Dissociatie en fragmentatie van het geheugen (25-1-51)

Na een ingrijpende negatieve gebeurtenis vertonen de meeste mensen acute stressreacties, maar slechts een minderheid ontwikkelt een posttraumatische stress-stoornis (ptss). Een van de beste voorspellers van een latere ptss is dissociatie tijdens het trauma. Het hier beschreven [...]

Dissociatie en fragmentatie van het geheugen (25-1-51)2018-09-10T14:19:45+00:00
Ga naar de bovenkant