Ten geleide (25-1-3)

Welkom bij het eerste nummer van dit jubileumjaar; zet 26 en 27 mei alvast in uw agenda, op die data vindt namelijk het jubileumcongres van Dth plaats. Het congres zal gaan over preoccuperende gedachten; hoe die in zowat alle [...]

Ten geleide (25-1-3)2018-09-10T14:19:45+00:00

Heeft (zelf)hypnose een plaats in de behandeling van burn-out? (25-4-377)

Hoewel de rol van de organisatie een belangrijke oorzaak voor burn-out is, komen cliënten met individuele hulpvragen in de klinische praktijk. Welke verklaringen zijn er voor het ontstaan van burn-out? Wie loopt er meer of minder risico? [...]

Heeft (zelf)hypnose een plaats in de behandeling van burn-out? (25-4-377)2018-09-10T14:19:47+00:00

De borderline persoonlijkheidsstoornis: emotie, cognities en preoccupaties (25-2-151)

De relatie tussen hulpverleners en cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis verloopt moeizaam. Wederzijdse frustraties en manipulaties leiden tot minimale therapietrouw en hoge drop-out. Hieraan dragen preoccupaties van cliënten bij, maar ook die van hulpverleners. Dit artikel beschrijft [...]

De borderline persoonlijkheidsstoornis: emotie, cognities en preoccupaties (25-2-151)2018-09-10T14:19:46+00:00

Storende preoccupaties: wat doe je ertegen? (25-2-96)

In dit themanummer staat het idee centraal dat storende preoccupaties de grootste gemene deler van de psychopathologie zijn. Gerenommeerde behandelaars en onderzoekers beschrijven vanuit dit perspectief de stoornissen en behandelingen waarop zij expert zijn. De ‘evidence-based’ behandelingen [...]

Storende preoccupaties: wat doe je ertegen? (25-2-96)2018-09-10T14:19:47+00:00

Dissociatie en fragmentatie van het geheugen (25-1-51)

Na een ingrijpende negatieve gebeurtenis vertonen de meeste mensen acute stressreacties, maar slechts een minderheid ontwikkelt een posttraumatische stress-stoornis (ptss). Een van de beste voorspellers van een latere ptss is dissociatie tijdens het trauma. Het hier beschreven [...]

Dissociatie en fragmentatie van het geheugen (25-1-51)2018-09-10T14:19:45+00:00

Paniekmanagement revisited (25-4-396)

De behandeling van patiënten met een paniekstoornis bestaat volgens aanvaarde standaarden uit exposure in vivo, gecombineerd met paniekmanagement. Exposure is gericht op gevreesde externe stimuli, paniekmanagement gaat over het hanteren van interne stimuli. Gebruikmakend van principes van [...]

Paniekmanagement revisited (25-4-396)2018-09-10T14:19:47+00:00

Preoccupaties bij sociale fobie: theorie en nieuwe behandeltechnieken (25-2-165)

Bij een sociale fobie staat preoccupatie met afwijzing of afkeuring centraal. Volgens het cognitieve model worden alle emotionele stoornissen gekenmerkt door interpretatiefouten, ofwel biases. Conform het specificiteitsmodel kan uit onderzoek met sociaal-fobische en depressieve cliënten geconcludeerd worden [...]

Preoccupaties bij sociale fobie: theorie en nieuwe behandeltechnieken (25-2-165)2018-09-10T14:19:46+00:00

Ten geleide (25-3-261)

Welkom bij het derde nummer. Terwijl ik dit schrijf is het congres net voorbij. U weet het, er hadden meer mensen kunnen zijn. Er waren ontegenzeggelijk dingen in de marketing fout gegaan. Het is niet anders. De organisatie was [...]

Ten geleide (25-3-261)2018-09-10T14:19:47+00:00

Over haartrekken en het falen van zelfcontrole (25-1-6)

In dit artikel presenteren de auteurs een gecontroleerd onderzoek (N = 43) naar de behandeling van trichotillomanie, waarin gedragstherapie werd vergeleken met fluoxetine (60 mg) en een wachtlijstconditie. Na twaalf weken bleek dat de gedragstherapie zeer effectief [...]

Over haartrekken en het falen van zelfcontrole (25-1-6)2018-09-10T14:19:45+00:00

recensie (25-4-408)

De bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis die 1 tot 1,5 procent van de mensen tijdens hun leven treft. De farmacologische behandelmogelijkheden zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen door de introductie van atypische antipsychotica en de nieuwe anti-epileptica, naast de [...]

recensie (25-4-408)2018-09-10T14:19:47+00:00
Ga naar de bovenkant