Psychodramatechnieken voor de behandeling van angst bij stemmen (26-1-5)

In dit artikel verkennen wij het gebruik van psychodramatechnieken binnen cognitieve gedragstherapie bij patiënten met auditieve hallucinaties. De samenhang tussen psychodramatechnieken en contraconditioneren komt daarbij aan de orde. De sociale-rangordetheorie van Gilbert beschrijft de machtsrelatie tussen stem [...]

Psychodramatechnieken voor de behandeling van angst bij stemmen (26-1-5)2018-09-10T14:19:49+00:00

Averechtse effecten van CET bij heroïneverslaving (26-3-215)

Hoewel Cue Exposure Therapie (CET) de laatste jaren vaak genoemd wordt als potentieel effectieve behandeling tegen verslaving, zijn de wetenschappelijke resultaten tot nu toe weinig hoopvol. In onderstaand beschreven gerandomiseerde studie werd gevonden dat heroïneafhankelijke deelnemers die [...]

Averechtse effecten van CET bij heroïneverslaving (26-3-215)2018-09-10T14:19:48+00:00

recensie (26-2-194)

Chronisch-somatische aandoeningen lijken een groeiende groep binnen de psychosociale zorg. Steeds meer aandoeningen vragen om psychosociale hulp naast, of aansluitend op, de medische behandelingen. Nu is de specialistische medische kennis van de aard en het ziekteverloop vaak niet de [...]

recensie (26-2-194)2018-09-10T14:19:50+00:00

‘Conversieve’ expressieve afasie (26-4-325)

Primaire progressieve afasie (PPA) is een progressieve aandoening waarbij in het begin vaak afwijkingen in de spraak worden gezien zonder stoornissen in de geheugenfunctie. Vaak laten neurologisch onderzoek, noch MRI-scans afwijkingen zien. Deze negatieve bevindingen kunnen ten [...]

‘Conversieve’ expressieve afasie (26-4-325)2018-09-10T14:19:49+00:00

Ook angstpatiënten zonder ptss hebben last van ptss-symptomen (26-1-58)

Er zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij de validiteit van het construct posttraumatische stressstoornis (ptss). Dit heeft te maken met de mogelijke overlap tussen symptomen van ptss en andere stoornissen en de beperkte rol van de traumatische ervaring [...]

Ook angstpatiënten zonder ptss hebben last van ptss-symptomen (26-1-58)2018-09-10T14:19:49+00:00

Geprotocolleerde behandeling van burn-out via het internet (26-3-229)

Eerder werden in Dth de resultaten beschreven van een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit van de Interapy Burnout-behandeling. Deelnemers in de behandelconditie (N=96) toonden een significant sterkere afname in symptomen van burn-out, angst en depressie dan [...]

Geprotocolleerde behandeling van burn-out via het internet (26-3-229)2018-09-10T14:19:48+00:00

Let op de triades (26-2-199)

De directieve therapie heeft met de systeemtherapie gemeen dat zij zich leent voor toepassing in organisaties. Joep Choy is een kleurrijk man die de bevindingen van de systeemtherapie al jaren met verve toepast in organisaties binnen de gezondheidszorg. Met [...]

Let op de triades (26-2-199)2018-09-10T14:19:50+00:00

De behandeling van een vrouw met een conversieve katatonie (26-4-333)

In dit artikel wordt gerapporteerd over een succesvolle behandeling van een vrouw met een conversieve katatonie. Na een ernstige ruzie met haar partner werd zij mutistisch en vertoonde een tonische immobiliteit met negativisme. Een suggestieve benadering waarbij [...]

De behandeling van een vrouw met een conversieve katatonie (26-4-333)2018-09-10T14:19:49+00:00

Stand van zaken in gezinstherapieonderzoek (26-1-66)

De auteur laat zien dat er in de afgelopen jaren forse vooruitgang is geboekt in de kwantiteit en kwaliteit van het onderzoek naar pathogeniserende processen binnen gezinnen en naar de resultaten van relatie- en gezinstherapie. Op bijna [...]

Stand van zaken in gezinstherapieonderzoek (26-1-66)2018-09-10T14:19:49+00:00

Model behandeling persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen (26-3-242)

In dit artikel wordt een kortdurende methode tot gedrags- en schemaverandering voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen voorgesteld: de Korte Personologische Psychotherapie van Everly (1996). Deze methode hebben wij toegepast bij ouderen. Over psychotherapie bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen zijn [...]

Model behandeling persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen (26-3-242)2018-09-10T14:19:48+00:00
Ga naar de bovenkant