Home/Artikelen/Jaargang 26 (2006)

Misverstanden en mythes (26-4-355)

Over placebo’s bestaan, aldus Bügel (2006), de volgende ideeën: Als een placebobehandeling helpt, bewijst dit dat er niets aan de hand was; de patiënt was een aansteller. Placebo’s helpen vooral bij psychische klachten, bij somatische klachten helpen ze niet [...]

Misverstanden en mythes (26-4-355)2018-09-10T14:19:49+00:00

Voorkomen van recidive bij geweldsdelinquenten (26-2-105)

De prevalentie van geweldsdelicten in Nederland laat de afgelopen decennia een duidelijke stijging zien. Het voorkomen van recidive bij deze groep daders is dan ook een beleidsprioriteit. In de loop der jaren zijn behandelinterventies voor geweldplegers ontwikkeld, [...]

Voorkomen van recidive bij geweldsdelinquenten (26-2-105)2018-09-10T14:19:50+00:00

Recensie (26-3-267)

Wanneer u wel eens naar het AVRO-programma Angela & Co hebt gekeken, dan kunt u zich vast wel voorstellen dat Jeffrey Wijnberg af en toe commentaar krijgt op zijn provocatieve stijl van werken. Ik heb het een paar keer [...]

Recensie (26-3-267)2018-09-10T14:19:48+00:00

Misverstanden en mythes (26-4-358)

Het misverstand Kan een slachtoffer van een traumatische jeugdgebeurtenis, zoals seksueel misbruik, zo’n ervaring vergeten en het zich geruime tijd later weer gaan herinneren? Deze kwestie gaf aanleiding tot een van de hardnekkigste controverses in de psychologie en psychiatrie. [...]

Misverstanden en mythes (26-4-358)2018-09-10T14:19:49+00:00

Placebo’s, verwachtingen en daderamnesie (26-2-126)

Het komt geregeld voor dat daders zeggen geen enkele herinnering te hebben aan het door hen gepleegde misdrijf. Zo’n vorm van amnesie kan gesimuleerd zijn, maar dat hoeft niet. In het laatste geval spelen negatieve verwachtingen over [...]

Placebo’s, verwachtingen en daderamnesie (26-2-126)2018-09-10T14:19:50+00:00

Recensie (26-3-272)

De tijd dat psychologen fobisch reageerden op psychotische patiënten is definitief voorbij. Cognitieve gedragstherapie bij mensen met hallucinaties en wanen behoort inmiddels tot de gouden standaard van de behandeling van psychotische problematiek (Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ, [...]

Recensie (26-3-272)2018-09-10T14:19:48+00:00

recensie (26-4-361)

Een bespreking van een handboek voor ECT in Dth? Die vraag had ik niet van uw redacteur verwacht. Het gaat hier immers om een van de meest biologische therapieën en niet om een nieuwe ‘elektrocognitieve’ therapietrend. Toch is de [...]

recensie (26-4-361)2018-09-10T14:19:49+00:00

Follow-up na CGT bij burn-out (26-2-142)

Dit artikel gaat in op burn-out als een populaire, maar niet officieel erkende diagnose voor werkgerelateerde, psychische problematiek. Centraal staan de vragen: hoe is burn-out te behandelen, en: blijven klachtenreductie en werkhervatting ook op termijn bestaan? We [...]

Follow-up na CGT bij burn-out (26-2-142)2018-09-10T14:19:50+00:00

Ten geleide (26-4-277)

Welkom bij het vierde nummer, met maar liefst negen – korte – artikelen. Zo zien we het graag. Dat patiënten met bipolaire stoornissen een gedegen medicamenteuze behandeling nodig hebben is genoegzaam bekend. Pascal Sienaert, Tania Jacobs en Sien Schraepen [...]

Ten geleide (26-4-277)2018-09-10T14:19:48+00:00

Depressie, trauma en het autobiografisch geheugen (26-1-21)

Depressieve patiënten en mensen die in hun verleden traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, hebben moeite om specifieke autobiografische herinneringen op te halen. In vergelijking met niet-depressieve personen uit controlegroepen herinneren depressieve en getraumatiseerde personen zich meer overalgemene (bijvoorbeeld [...]

Depressie, trauma en het autobiografisch geheugen (26-1-21)2018-09-10T14:19:49+00:00
Ga naar de bovenkant