Home/Artikelen/Jaargang 26 (2006)

recensie (26-4-361)

Een bespreking van een handboek voor ECT in Dth? Die vraag had ik niet van uw redacteur verwacht. Het gaat hier immers om een van de meest biologische therapieën en niet om een nieuwe ‘elektrocognitieve’ therapietrend. Toch is de [...]

recensie (26-4-361)2018-09-10T14:19:49+00:00

Follow-up na CGT bij burn-out (26-2-142)

Dit artikel gaat in op burn-out als een populaire, maar niet officieel erkende diagnose voor werkgerelateerde, psychische problematiek. Centraal staan de vragen: hoe is burn-out te behandelen, en: blijven klachtenreductie en werkhervatting ook op termijn bestaan? We [...]

Follow-up na CGT bij burn-out (26-2-142)2018-09-10T14:19:50+00:00

Ten geleide (26-4-277)

Welkom bij het vierde nummer, met maar liefst negen – korte – artikelen. Zo zien we het graag. Dat patiënten met bipolaire stoornissen een gedegen medicamenteuze behandeling nodig hebben is genoegzaam bekend. Pascal Sienaert, Tania Jacobs en Sien Schraepen [...]

Ten geleide (26-4-277)2018-09-10T14:19:48+00:00

Depressie, trauma en het autobiografisch geheugen (26-1-21)

Depressieve patiënten en mensen die in hun verleden traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, hebben moeite om specifieke autobiografische herinneringen op te halen. In vergelijking met niet-depressieve personen uit controlegroepen herinneren depressieve en getraumatiseerde personen zich meer overalgemene (bijvoorbeeld [...]

Depressie, trauma en het autobiografisch geheugen (26-1-21)2018-09-10T14:19:49+00:00

Dialectisch-gedragstherapeutische principes bij eetstoornissen (26-2-162)

Kenmerkend voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn de intensiteit van hun emotionele reacties en de onvoorspelbaarheid van hun gedrag. Vaak laten ze een patroon zien van verhoogde impulsiviteit in de vorm van alcohol- en drugsgebruik, stelen [...]

Dialectisch-gedragstherapeutische principes bij eetstoornissen (26-2-162)2018-09-10T14:19:50+00:00

Psychosociale interventies bij bipolaire stoornissen (26-4-279)

Dit artikel behandelt vier psychosociale behandelingen voor de bipolaire stoornis, die bovenop een medicamenteuze behandeling kunnen worden gegeven. Onderzoek laat zien dat zowel psycho-educatie, cognitieve therapie, gezinstherapie als de meer recente Interpersoonlijke Sociaal Ritme Therapie een belangrijke [...]

Psychosociale interventies bij bipolaire stoornissen (26-4-279)2018-09-10T14:19:48+00:00

Ten geleide (26-1-3)

Psychodrama is in de directieve therapie nooit populair geweest. Zoveel gedoe. Klaas de Boer en Mark van der Gaag laten aan de hand van illustraties en theoretische verhandelingen zien dat dit misschien niet helemaal terecht is geweest. Psychodrama wordt [...]

Ten geleide (26-1-3)2018-09-10T14:19:49+00:00

Ten geleide (26-3-201)

Welkom bij het derde nummer. Er zijn maar weinig mensen die het colofon steeds bekijken. Gelijk hebben ze. Er verandert maar zelden iets. Deze keer wel. Jean-Pierre van de Ven heeft zes jaar het eindredacteurschap vervuld en ons nu [...]

Ten geleide (26-3-201)2018-09-10T14:19:48+00:00

Notities uit de praktijk (26-2-184)

De rubriek ‘Notities uit de praktijk’ bevat specifieke interventies waarmee u goede resultaten heeft geboekt; kritieke momenten die een behandeling een beslissend karakter gaven; ethische dilemma’s; strategische overwegingen. De artikelen dienen kort te zijn (tussen de 500 en [...]

Notities uit de praktijk (26-2-184)2018-09-10T14:19:50+00:00

‘A Beautiful Mind’ als hulpmiddel bij psycho-educatie (26-4-292)

Dit artikel gaat over het zien van de film A Beautiful Mind door opgenomen psychotische patiënten met beperkt ziekte-inzicht. Hoofdpersoon in deze film is een man die aan schizofrenie lijdt en die door inzicht in en acceptatie [...]

‘A Beautiful Mind’ als hulpmiddel bij psycho-educatie (26-4-292)2018-09-10T14:19:48+00:00
Ga naar de bovenkant