Home/Artikelen

De behandeling van een jonge vrouw met depressie, boulimie, kleptomanie en dyspareunie (12-4-377)

In dit artikel wordt een behandeling beschreven van een jonge vrouw met ernstige eetproblemen die tevens leed aan depressie, kleptomanie en dyspareunie. Haar ‘narrigheid’ bemoeilijkte in eerste instantie een goede therapeutische relatie. Deze tot stand te brengen [...]

De behandeling van een jonge vrouw met depressie, boulimie, kleptomanie en dyspareunie (12-4-377)2018-09-10T14:19:18+00:00

Anorexie en boulimie bij een patiënte van Binswanger (13-3-279)

Ludwig Binswanger, Ellen West. Ingeleid en van commentaar voorzien door W. Vandereycken en K. J. M. van de Loo, vertaling Hans Vlaanderen. Kwadraat, 148 p., f 27,50. ‘Ellen West’ is de naam die de beroemde Zwitserse psychiater Binswanger (1881–1966) [...]

Anorexie en boulimie bij een patiënte van Binswanger (13-3-279)2018-09-10T14:19:21+00:00

Opmerkelijke veranderingen na één zitting met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een geval van angst voor misselijkheid en braken (14-2-90)

In deze bijdrage worden enkele principes van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) beschreven. Met name het ‘reprocessing’ gedeelte van deze procedure wordt nader toegelicht, waaronder de selectie van negatieve en positieve cognities voorafgaande aan de therapie. [...]

Opmerkelijke veranderingen na één zitting met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een geval van angst voor misselijkheid en braken (14-2-90)2018-09-10T14:19:23+00:00

De dame met de rode riem (15-2-106)

Een patiënte met rouwproblemen vertelt haar verhaal zo aangrijpend dat de therapeut, evenals eerdere hulpverleners, in eerste instantie niet in staat is professionele distantie te bewaren. Dit dramatisch vermogen heeft de patiënte waarschijnlijk lange tijd van verwerking [...]

De dame met de rode riem (15-2-106)2018-09-10T14:19:25+00:00

Het voorspellen van suïcide na een eerdere zelfmoordpoging: Een pilot–studie naar de validiteit van de Pallis–schaal (16-2-130)

Met dank aan Erik Stoppelenburg en Dick Raes voor hun waardevolle medewerking aan het tot stand komen van dit onderzoek. De laatste decennia hebben onderzoekers getracht om variabelen op te sporen die mogelijk bepalend waren voor suïcidaal gedrag. [...]

Het voorspellen van suïcide na een eerdere zelfmoordpoging: Een pilot–studie naar de validiteit van de Pallis–schaal (16-2-130)2018-09-10T14:19:28+00:00

Gestructureerd schrijven over schokkende ervaringen: resultaten en werkzame mechanismen (17-2-77)

In dit overzichtsartikel worden de resultaten van gestructureerd schrijven over traumatische ervaringen op het verwerkingsproces beschreven, en de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen. In de eerste studie schreven studenten gedurende een periode van twee weken vijf [...]

Gestructureerd schrijven over schokkende ervaringen: resultaten en werkzame mechanismen (17-2-77)2018-09-10T14:19:30+00:00

Cue exposure voor mensen met eetbuien (18-4-378)

Alhoewel de behandeling van eetstoornissen door middel van cue exposure nog in de kinderschoenen staat, zijn de eerste gegevens uit klinisch experimenteel onderzoek veelbelovend. Enige tijd geleden presenteerden wij een protocol voor cue exposere bij patiënten met [...]

Cue exposure voor mensen met eetbuien (18-4-378)2018-09-10T14:19:33+00:00

Het Vanellusfenomeen (20-2-174)

Symptomatisch gedrag bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (bps) wordt doorgaans opgevat als voortkomend uit de persoonlijkheid van de patiënt. Een alternatieve visie is de symptomen te beschouwen als artefact van de interactie tussen therapeut en patiënt. [...]

Het Vanellusfenomeen (20-2-174)2018-09-10T14:19:35+00:00

Placebo in leertheoretisch perspectief (21-4-335)

Placebo-effecten zijn alom tegenwoordig en vormen een belangrijk bestanddeel van elke succesvolle interventie. Ze zijn niet een karakteristiek van patiënten, maar wel van hulpverleners. Bij het optimaliseren van placebo-effecten door hulpverleners spelen status en overtuigd zijn van [...]

Placebo in leertheoretisch perspectief (21-4-335)2018-09-10T14:19:38+00:00

Levenslang verpleegd? (23-1-103)

In de jaren negentig werd in Nederland steeds duidelijker dat een bepaalde groep tbs-gestelden niet profiteerde van de opgelegde behandeling, maar wel een onaanvaardbaar hoog risico voor de maatschappij bleef vormen. Omdat deze tbs-gestelden dure plekken bezet [...]

Levenslang verpleegd? (23-1-103)2018-09-10T14:19:40+00:00
Ga naar de bovenkant