Het belang van seksuele vaardigheid voor seksuologen (14-1-67)

Het is een genoegen wanneer iemand die je hebt geciteerd in een publicatie, de moeite neemt op de publicatie te reageren, vooral wanneer die persoon er ook nog aardige woorden voor over heeft. Enige kritiek accepteer je dan met [...]

Het belang van seksuele vaardigheid voor seksuologen (14-1-67)2018-09-10T14:19:22+00:00

Een neurose van Basedow vermomd als buitenissige paniekstoornis (14-4-416)

De neurose van Basedow stond vroeger bekend als een aandoening die volgens Jelgersma (z.j.) vooral voorkwam in nerveuze families. We ontlenen de volgende beschrijving aan dezelfde auteur. De aandoening begint met verschijnselen van nerveuze aard. De patiënt kan klagen [...]

Een neurose van Basedow vermomd als buitenissige paniekstoornis (14-4-416)2018-09-10T14:19:24+00:00

Kritisch commentaar op het artikel van Van der Hart en Van der Velden ‘Over het waarheidsgehalte van traumatische herinneringen’ (, 2), door S.A.N. Hesp (15-4-348)

Hoewel uw blad geschreven wordt voor degenen die in de psychiatrie en psychotherapie werkzaam zijn, dus niet voor ouders die, als gevolg van onoordeelkundig werk van therapeuten, ten onrechte van seksueel misbruik van hun kind(eren) beschuldigd worden – zoals [...]

Kritisch commentaar op het artikel van Van der Hart en Van der Velden ‘Over het waarheidsgehalte van traumatische herinneringen’ (, 2), door S.A.N. Hesp (15-4-348)2018-09-10T14:19:26+00:00

Insultprovocatie bij de diagnostiek van conversiestoornis met toevallen (16-4-371)

Patiënten met een conversiestoornis met insulten worden vaak ten onrechte als lijdend aan epilepsie gediagnosticeerd. De standaardprocedure voor de diagnose is het afnemen van een EEG bij de patiënt tijdens zo'n aanval. Toch komt het voor dat [...]

Insultprovocatie bij de diagnostiek van conversiestoornis met toevallen (16-4-371)2018-09-10T14:19:29+00:00

De (in)effectiviteit van psychofarmaca (18-1-5)

Met nadruk op methodologische problemen wordt de effectiviteit besproken van a antipsychotica bij schizofrene psychosen, b antidepressiva bij unipolaire depressies en c anxiolytica, antidepressiva en antipsychotica bij angststoornissen. Achtereenvolgens komen aan de orde: de korte-termijneffectiviteit van acute [...]

De (in)effectiviteit van psychofarmaca (18-1-5)2018-09-10T14:19:32+00:00

De Bakru is gevlogen (19-4-328)

Culturele verschillen tussen therapeut en patiënt kunnen een vruchtbare behandelrelatie in de weg staan. Als het doel van de behandeling niet aansluit bij de wensen of mogelijkheden van de patiënt, zal deze terecht verdere medewerking staken. Ook [...]

De Bakru is gevlogen (19-4-328)2018-09-10T14:19:34+00:00

Drop-outs: kenmerken en aanpak (21-2-119)

Kenmerken van patiënten die voortijdig hun behandeling stoppen (drop-outs) zijn nog weinig onderzocht. Veelal worden deze patiënten gezien als hopeloze gevallen. Recent onderzoek naar patiënten met hypochondrie laat een ander beeld zien. Drop-outs hebben minder ernstige klachten [...]

Drop-outs: kenmerken en aanpak (21-2-119)2018-09-10T14:19:37+00:00

Hypnose bij patiënten met alopecia (22-3-243)

Na een samenvatting van de etiologie en de mogelijke psychotherapeutische behandeling van alopecia areata en alopecia universalis, beschrijven we aan de hand van casuïstiek de hypnotherapeutische aanpak bij de behandeling van gedeeltelijke of volledige kaalheid. Vervolgens presenteren [...]

Hypnose bij patiënten met alopecia (22-3-243)2018-09-10T14:19:39+00:00

De behandeling van een cliënt met een spinfobie door een behandelaar die zelf bang was voor spinnen (23-3-237)

Dit artikel beschrijft de behandeling voor een spinfobie met een eenmalige exposure-‘in-vivo’-sessie. Omdat de therapeut zelf bang was voor spinnen, organiseerde zij eerst voor zichzelf een exposuresessie. De behandeling van de cliënte wordt geëvalueerd met de Fear [...]

De behandeling van een cliënt met een spinfobie door een behandelaar die zelf bang was voor spinnen (23-3-237)2018-09-10T14:19:41+00:00

Welke behandeldoelstellingen zijn belangrijk in het genezingsproces van eetstoornissen? (24-3-175)

samenvatting Er is weinig bekend over welke elementen in de behandeling van eetstoornissen (anorexia en boulimia nervosa en eetbuistoornis) een fundamentele bijdrage leveren in het genezingsproces van deze patiënten. Het is opvallend dat de meeste studies over dit [...]

Welke behandeldoelstellingen zijn belangrijk in het genezingsproces van eetstoornissen? (24-3-175)2018-09-10T14:19:44+00:00
Ga naar de bovenkant