Home/Artikelen/Jaargang 33 (2013)

Look at the bright side of life (33-2-3)

Cognitieve modellen van psychopathologie beschreven reeds in 1976 de cruciale rol van cognitieve biases, zoals aandachtsbias en interpretatiebias. Recentelijk zijn er programma's ontwikkeld om dergelijke biases direct aan te pakken en in een gezondere richting te duwen: [...]

Look at the bright side of life (33-2-3)2018-09-10T14:20:06+00:00

Virtual reality exposure therapie (33-3-3)

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden en de beperkingen van Virtual Reality Exposure Therapie (VRET) voor de behandeling van angststoornissen. Studies naar het effect van VRET bij specifieke fobieën, sociale fobie, paniekstoornis met [...]

Virtual reality exposure therapie (33-3-3)2018-09-10T14:20:07+00:00

Up-to-date (33-1-12)

'Wie op zoek is naar een up-to-date overzicht van psychotische verschijnselen en de behandeling daarvan, heeft met het Handboek psychose alle informatie in handen.' Hiermee begint de omslagtekst van dit fraai uitgegeven boek. En om maar met de deur [...]

Up-to-date (33-1-12)2018-09-10T14:20:05+00:00

Psychologische behandeling van huidaandoeningen (33-4-6)

Onderzoek laat zien dat lichamelijke, emotionele en sociale problemen veel voorkomen bij de groep patiënten met huidaandoeningen. Deze kunnen resulteren in ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. Bij veel huidaandoeningen is jeuk de op de voorgrond staande [...]

Psychologische behandeling van huidaandoeningen (33-4-6)2018-09-10T14:20:08+00:00

Train je verslaving weg! (33-2-5)

Verslavingsgedrag kan beschreven worden als een gebrek aan balans tussen twee verschillende typen processen: enerzijds automatisch in gang gezette motivationele 'impulsieve' processen, die steeds sterker worden onder invloed van het verslavingsgedrag en anderzijds controlerende, op lange termijn [...]

Train je verslaving weg! (33-2-5)2018-09-10T14:20:06+00:00

Blended behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (33-3-4)

Online en face to face interventies worden tot op heden vaak nog gescheiden aangeboden. Blended behandeling omvat een geïntegreerd hulpaanbod van zowel online als face to face interventies met als doel de zorg cliëntvriendelijker, kwalitatief beter en [...]

Blended behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (33-3-4)2018-09-10T14:20:07+00:00

Cognitief functioneren bij subklinische dwang (33-1-3)

Een van de kenmerken van de obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) is de onzekerheid over cognitieve prestaties. Naast de opvallende onzekerheid die spreekt uit de klinische symptomen van de OCS-cliënten, vertonen ze ook milde onzekerheid op andere terreinen. Onderzoek [...]

Cognitief functioneren bij subklinische dwang (33-1-3)2018-09-10T14:20:05+00:00

De behandeling van een adolescent met psychogene niet-epileptische aanvallen (33-4-7)

Psychogenic Non-Epileptic Seizures (PNES) lijken op epileptische aanvallen zonder dat er sprake is van epileptiforme activiteit in het brein. In plaats daarvan wordt aangenomen dat de oorzaak van de aanvallen psychogeen is. In de literatuur wordt aangegeven [...]

De behandeling van een adolescent met psychogene niet-epileptische aanvallen (33-4-7)2022-11-24T21:03:39+00:00

Cognitieve training bij depressie (33-2-7)

De effectiviteit van bestaande psychologische en farmacologische behandelingen voor depressieve stoornissen laten in algemene zin nog meer dan voldoende ruimte voor verbetering, aangezien er sprake is van frequente non-respons op behandeling en terugkeer van depressie na initieel [...]

Cognitieve training bij depressie (33-2-7)2018-09-10T14:20:06+00:00

Behandelopties voor patiënten met pseudomyoclonieën (33-3-5)

In dit artikel worden drie patiënten beschreven bij wie sprake was van pseudomyoclonieën: schoksgewijze spiercontracties zonder dat er een neurologische verklaring voor gevonden werd. Alle drie de patiënten werden succesvol behandeld met verschillende behandelmethoden: hypnose, katalepsie-inductie en [...]

Behandelopties voor patiënten met pseudomyoclonieën (33-3-5)2018-09-10T14:20:07+00:00
Ga naar de bovenkant