Blended behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (33-3-4)

Online en face to face interventies worden tot op heden vaak nog gescheiden aangeboden. Blended behandeling omvat een geïntegreerd hulpaanbod van zowel online als face to face interventies met als doel de zorg cliëntvriendelijker, kwalitatief beter en [...]

Blended behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (33-3-4)2018-09-10T14:20:07+00:00

Cognitief functioneren bij subklinische dwang (33-1-3)

Een van de kenmerken van de obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) is de onzekerheid over cognitieve prestaties. Naast de opvallende onzekerheid die spreekt uit de klinische symptomen van de OCS-cliënten, vertonen ze ook milde onzekerheid op andere terreinen. Onderzoek [...]

Cognitief functioneren bij subklinische dwang (33-1-3)2018-09-10T14:20:05+00:00

De behandeling van een adolescent met psychogene niet-epileptische aanvallen (33-4-7)

Psychogenic Non-Epileptic Seizures (PNES) lijken op epileptische aanvallen zonder dat er sprake is van epileptiforme activiteit in het brein. In plaats daarvan wordt aangenomen dat de oorzaak van de aanvallen psychogeen is. In de literatuur wordt aangegeven [...]

De behandeling van een adolescent met psychogene niet-epileptische aanvallen (33-4-7)2022-11-24T21:03:39+00:00

Cognitieve training bij depressie (33-2-7)

De effectiviteit van bestaande psychologische en farmacologische behandelingen voor depressieve stoornissen laten in algemene zin nog meer dan voldoende ruimte voor verbetering, aangezien er sprake is van frequente non-respons op behandeling en terugkeer van depressie na initieel [...]

Cognitieve training bij depressie (33-2-7)2018-09-10T14:20:06+00:00

Behandelopties voor patiënten met pseudomyoclonieën (33-3-5)

In dit artikel worden drie patiënten beschreven bij wie sprake was van pseudomyoclonieën: schoksgewijze spiercontracties zonder dat er een neurologische verklaring voor gevonden werd. Alle drie de patiënten werden succesvol behandeld met verschillende behandelmethoden: hypnose, katalepsie-inductie en [...]

Behandelopties voor patiënten met pseudomyoclonieën (33-3-5)2018-09-10T14:20:07+00:00

Comorbide persoonlijkheidsproblematiek en de effectiviteit van protocollaire behandeling (33-1-4)

De indruk bestaat nog steeds dat behandelprotocollen voor as I-stoornissen minder effectief zijn bij cliënten met comorbide persoonlijkheidsproblematiek. In dit onderzoek wordt onderzocht of het behandelverloop en het uiteindelijke behandelresultaat bemoeilijkt worden in geval van aanwezigheid van [...]

Comorbide persoonlijkheidsproblematiek en de effectiviteit van protocollaire behandeling (33-1-4)2018-09-10T14:20:05+00:00

Cognitieve bias modificatie voor angstige kinderen (33-2-9)

Kinderen met angststoornissen vertonen net als angstige volwassenen, vertekeningen in de informatieverwerking. Zij richten hun aandacht meer op dreigende informatie in de omgeving (aandachtsbias) en interpreteren ambigue informatie eerder negatief dan positief (interpretatiebias). Om te onderzoeken of [...]

Cognitieve bias modificatie voor angstige kinderen (33-2-9)2018-09-10T14:20:06+00:00

Minder rumineren, minder depressief? (33-3-6)

Competitive Memory Training voor Depressief Rumineren (COMET-DR) is een interventie voor de behandeling van rumineren en depressie. De centrale gedachte is hierbij dat rumineren een van de belangrijkste medi­ërende factoren bij depressie is en dat het gericht [...]

Minder rumineren, minder depressief? (33-3-6)2018-09-10T14:20:07+00:00

Ook al heb ik angst, ik ben voor niemand bang (33-1-5)

Trauma's kunnen naast angst ook andere emoties oproepen, waaronder posttraumatische woede. Trauma's kunnen daarom een rol spelen bij het ontstaan en in stand blijven van agressieproblematiek. Bij cliënten die met agressieproblematiek worden aangemeld voor behandeling blijkt soms [...]

Ook al heb ik angst, ik ben voor niemand bang (33-1-5)2018-09-10T14:20:05+00:00

Ten geleide (33-3-0)

Na een speciaal nummer (Dth 2013, 2) over Cognitive Bias Modification nu weer een normaal Dth-nummer met de bekende afwisseling in bijdragen en rubrieken. Maar een echt normaal nummer is het niet. Het is eigenlijk een zeer bijzonder nummer. [...]

Ten geleide (33-3-0)2018-09-10T14:20:06+00:00
Ga naar de bovenkant