Drie boeken over schizofrene stoornissen (14-3-293)

Robert J. van den Bosch, Schizofrenie. Subjectieve ervaringen en cognitief onderzoek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1993. 242 p. Christopher D. Frith, The cognitive neuropsychology of schizophrenia. Hove (UK): Lawrence Erlbaum Associates, 1992. 169 p. Charles C. Costello (red.), [...]

Drie boeken over schizofrene stoornissen (14-3-293)2018-09-10T14:19:23+00:00

Reactie op ‘De taxatie en behandeling van seksuele problemen’ (14-1-71)

Een genuanceerd en uitgebreid overzicht op theoretisch en praktisch niveau geeft A. Lange in zijn artikel ‘De taxatie en behandeling van seksuele prblemen’. Er is echter een praktische en vooral ook theoretische kwestie met verreikende consequenties, die ik in [...]

Reactie op ‘De taxatie en behandeling van seksuele problemen’ (14-1-71)2018-09-10T14:19:22+00:00

Nawoord (14-4-418)

De artikelen van het themanummer Mislukkingen en teleurstellingen in de psychotherapie worden kort besproken. Er wordt aanbevolen om bij aanvang van behandelingen de volgende zaken in te schatten: (a) doelstellingen van de therapeuten en hun patiënten, (b) [...]

Nawoord (14-4-418)2018-09-10T14:19:24+00:00

Geheugenstoornissen (14-2-184)

H. Aalders & P. Eling (1991). Geheugenstoornissen, een neuropsychologische inleiding. Amsterdam, Lisse: Swets & Zeitlinger. 256 p. Dit boek is bestemd voor diegenen die beroepsmatig of tijdens hun opleiding in contact komen met neuropsychologische problematiek, zoals huisartsen, neurologen, klinisch [...]

Geheugenstoornissen (14-2-184)2018-09-10T14:19:23+00:00

In het voetspoor van Ellenberger (14-3-300)

Adam Crabtree, From Mesmer to Freud: Magnetic sleep and the roots of psychological healing. New Haven/Londen: Yale University Press, 1993. 413 p. Ellenberger heeft in zijn magistrale werk The discovery of the unconscious aangetoond hoe fascinerend de geschiedenis van [...]

In het voetspoor van Ellenberger (14-3-300)2018-09-10T14:19:23+00:00

De problematiek van het verminderde seksueel verlangen (14-1-72)

De vraag waarom mensen al of niet seksueel contact willen is zeker interessant. Ik kan me voorstellen dat er publikaties worden geschreven die speciaal op die vraag zijn toegespitst. In mijn artikel ging het over de behandeling van de [...]

De problematiek van het verminderde seksueel verlangen (14-1-72)2018-09-10T14:19:22+00:00

Irritatie en kwaadheid als complicatie bij het lezen van een boek over agressie (14-4-428)

G. Schuur (1993). Omgaan met agressie (3e druk). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum. Een vooraanstaand lid van de Vereniging voor Gedragstherapie, dat op dit moment zelfs deel uitmaakt van het bestuur, besloot op de najaarsconferentie van deze vereniging tijdens [...]

Irritatie en kwaadheid als complicatie bij het lezen van een boek over agressie (14-4-428)2018-09-10T14:19:24+00:00

Een behandeling van chronische angst om te plassen (14-2-77)

Dit artikel bevat de beschrijving door een 75–jarige cliënt, van de wijze waarop hij de behandeling van zijn al veertig jaar durende angst om te plassen heeft ervaren. Daaropvolgend geeft de auteur commentaar op dit relaas over [...]

Een behandeling van chronische angst om te plassen (14-2-77)2018-09-10T14:19:23+00:00

Seksueel misbruik en de katholieke kerk (14-3-304)

Elinor Burkett en Frank Bruni, A gospel of shame: Children, sexual abuse and the Catholic church. New York: Viking, 1993. 292 p. In recente jaren is katholiek Amerika opgeschrikt door de zaak Porter: de priester James Porter werd ervan [...]

Seksueel misbruik en de katholieke kerk (14-3-304)2018-09-10T14:19:23+00:00

Hypnose en gedragstherapie bij schrijfkramp (14-2-103)

Schrijfkramp is een moeilijk te behandelen focale dystonie. Incidenteel worden successen gemeld met gedragstherapie en hypnose waarbij schrijfoefeningen en relaxatietraining een belangrijke rol spelen. Negen opeenvolgende patiënten rapporteerden na de behandeling significant minder kramp en minder pijn. [...]

Hypnose en gedragstherapie bij schrijfkramp (14-2-103)2018-09-10T14:19:22+00:00
Ga naar de bovenkant