Home/Artikelen/Jaargang 14 (1994)

Rambo Szasz en de windmolens in psychiatrieland (14-3-285)

In het voorwoord van zijn jongste boek Cruel compassion dankt Thomas Szasz de Van Ameringen Foundation (who is who?) ‘for its support of my effort to present a systematic critique of the principles and practice of contemporary psychiatry’ . [...]

Rambo Szasz en de windmolens in psychiatrieland (14-3-285)2018-09-10T14:19:23+00:00

Iatrogene chaos bij een patiënte met een persoonlijkheidsstoornis (14-4-408)

In dit artikel wordt de sociaal–psychiatrische begeleiding van een alleenstaande vrouw met een aanzienlijke psychiatrische voorgeschiedenis en een persoonlijkheidsstoornis beschreven. Aanvankelijk werd deze patiënte veel hulp geboden en werden weinig grenzen aan haar gesteld. Hulpeloosheid, suïcidale uitingen [...]

Iatrogene chaos bij een patiënte met een persoonlijkheidsstoornis (14-4-408)2018-09-10T14:19:24+00:00

Waarom Orlemans moet blijven (14-2-178)

K. Korrelboom & B. Kernkamp(1993). Gedragstherapie. Muiderberg, Coutinho. In het voorwoord benadrukken de auteurs dat het in dit boek om hun visie op de gedragstherapie gaat. Bij het ontwikkelen daarvan speelden recente ideeën en inzichten in de experimentele psychologie [...]

Waarom Orlemans moet blijven (14-2-178)2018-09-10T14:19:22+00:00

Gedragsverandering in gezinnen (14-3-291)

A. Lange, Gedragsverandering in gezinnen (6e herziene druk). Groningen: Wolter–Noordhoff,1994. A. Lange, Gevalsbeschrijvingen bij ‘Gedragsverandering in gezinnen’: fragmenten, analyses en toelichtingen. Groningen: Wolters–Noofdhoff, 1994. Er zijn in dit leven weinig dingen zeker, maar er valt geheid op een gegeven [...]

Gedragsverandering in gezinnen (14-3-291)2018-09-10T14:19:23+00:00

Het belang van seksuele vaardigheid voor seksuologen (14-1-67)

Het is een genoegen wanneer iemand die je hebt geciteerd in een publicatie, de moeite neemt op de publicatie te reageren, vooral wanneer die persoon er ook nog aardige woorden voor over heeft. Enige kritiek accepteer je dan [...]

Het belang van seksuele vaardigheid voor seksuologen (14-1-67)2022-12-20T11:42:22+00:00

Een neurose van Basedow vermomd als buitenissige paniekstoornis (14-4-416)

De neurose van Basedow stond vroeger bekend als een aandoening die volgens Jelgersma (z.j.) vooral voorkwam in nerveuze families. We ontlenen de volgende beschrijving aan dezelfde auteur. De aandoening begint met verschijnselen van nerveuze aard. De patiënt kan klagen [...]

Een neurose van Basedow vermomd als buitenissige paniekstoornis (14-4-416)2018-09-10T14:19:24+00:00

Monumentaal werk over stress (14-2-182)

L. Goldberger & Breznitz (red.) (1993). Handbook of stress: Theoretical and clinical aspects (2nd ed.). New York: The Free Press; 819 p. Het stress–begrip is onderdeel van ons alledaagse taalgebruik geworden. In veel gevallen dient het als een vervanging [...]

Monumentaal werk over stress (14-2-182)2018-09-10T14:19:23+00:00

Drie boeken over schizofrene stoornissen (14-3-293)

Robert J. van den Bosch, Schizofrenie. Subjectieve ervaringen en cognitief onderzoek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1993. 242 p. Christopher D. Frith, The cognitive neuropsychology of schizophrenia. Hove (UK): Lawrence Erlbaum Associates, 1992. 169 p. Charles C. Costello (red.), [...]

Drie boeken over schizofrene stoornissen (14-3-293)2018-09-10T14:19:23+00:00

Reactie op ‘De taxatie en behandeling van seksuele problemen’ (14-1-71)

Een genuanceerd en uitgebreid overzicht op theoretisch en praktisch niveau geeft A. Lange in zijn artikel ‘De taxatie en behandeling van seksuele prblemen’. Er is echter een praktische en vooral ook theoretische kwestie met verreikende consequenties, die ik in [...]

Reactie op ‘De taxatie en behandeling van seksuele problemen’ (14-1-71)2018-09-10T14:19:22+00:00
Ga naar de bovenkant