Behandeling van bulimia nervosa door middel van een zelfcontroleprogramma: verantwoording en casuïstiek (14-1-5)

Beargumenteerd wordt dat het vreten bij bulimia nervosa dient te worden begrepen als een verslaving, in tegenstelling tot het braken of laxeren. Het stoppen met braken of laxeren kan als voorwaarde in een behandelingscontract worden opgenomen. Een [...]

Behandeling van bulimia nervosa door middel van een zelfcontroleprogramma: verantwoording en casuïstiek (14-1-5)2018-09-10T14:19:22+00:00

De moeilijkste paren (14-4-366)

De auteur beschrijft het therapieverloop van drie groepen echtparen: (1) paren die met goed resultaat werden geholpen ‘moeilijke’ gevoelens (al dan niet jegens elkaar) alsnog samen te verwerken, (2) paren bij wie de behandeling slechts een gering [...]

De moeilijkste paren (14-4-366)2018-09-10T14:19:24+00:00

Over exposure en context; consequenties voor de behandeling van angststoornissen (14-2-152)

Exposure is een van de meest effectieve manieren waarop angststoornissen in het algemeen en fobieën in het bijzonder kunnen worden behandeld. Sommige resultaten van (dier)experimenteel onderzoek worden verondersteld waardevol te zijn bij het zodanig aanpassen van exposure–therapie [...]

Over exposure en context; consequenties voor de behandeling van angststoornissen (14-2-152)2018-09-10T14:19:22+00:00

De behandeling van een suggestibel meisje dat dwangmatig vragen stelt (14-3-270)

Bij klachten die in de literatuur als dwang worden omschreven, speelt hypnose doorgaans in de behandeling geen rol van betekenis, ook al doordat patiënten met deze klachten meestal niet zeer hypnotiseerbaar zijn. In dit artikel wordt een [...]

De behandeling van een suggestibel meisje dat dwangmatig vragen stelt (14-3-270)2018-09-10T14:19:23+00:00

Enuresis nocturna bij volwassenen; resultaten van een directieve behandeling (14-1-53)

samenvatting Volwassenen met enuresis nocturna zoeken vaak geen hulp. Wanneer zij dat wel doen volgt nogal eens een tamelijk ingrijpend en belastend medisch onderzoek of behandeling, veelal zonder effect. De voor kinderen bekende, op de leertheorie gebaseerde, behandelmethode [...]

Enuresis nocturna bij volwassenen; resultaten van een directieve behandeling (14-1-53)2018-09-10T14:19:22+00:00

Behandeling van eetstoornissen: wie bepaalt de doelstellingen? (14-4-382)

In de literatuur over de behandeling van eetstoornissen wordt weinig verteld over vroegtijdig afhaken en mislukkingen. De begrippen ‘succes’ en ‘mislukking’ worden vaak enkel omschreven in termen van symptomen. Daarbij kan de vraag gesteld worden of vroegtijdig [...]

Behandeling van eetstoornissen: wie bepaalt de doelstellingen? (14-4-382)2018-09-10T14:19:24+00:00

Weer over exposure (14-2-168)

In vivo exposure is een veel gebruikte techniek bij de behandeling van angststoornissen. Van den Hout en Merckelbach (1993) verwerpen twee vuistregels die bij exposure worden gebruikt. Ten eerste zou de exposure niet zolang hoeven duren tot [...]

Weer over exposure (14-2-168)2018-09-10T14:19:22+00:00

Psychiater en psycholoog; een competentiekwestie in een APZ (14-3-281)

Inleiding Het algemeen psychiatrisch ziekenhuis De Grote Rivieren is een gedecentraliseerde organisatie van een twaalftal vestigingen die organisatorisch in vijf multifunctionele centra in Gorinchem, Sliedrecht en Dordrecht zijn ondergebracht. Ieder centrum, zelfs iedere afdeling, heeft zijn eigen budget en [...]

Psychiater en psycholoog; een competentiekwestie in een APZ (14-3-281)2018-09-10T14:19:23+00:00

MPS en het ‘wacht maar tot je zelf moeder bent’–argument (14-1-62)

In Directieve Therapie van augustus 1993 stond een recensie van het boek Trauma, dissociatie en hypnose van Van der Hart et al. (1991) door Else de Haan. De reactie van Van der Hart in hetzelfde nummer op deze mij [...]

MPS en het ‘wacht maar tot je zelf moeder bent’–argument (14-1-62)2018-09-10T14:19:22+00:00
Ga naar de bovenkant