Home/Artikelen/Jaargang 36 (2016)

Multisysteemtherapie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun ouders (36-3-5)

Onderzoek toont aan dat jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) een drie tot vier keer grotere kans hebben op het ontwikkelen van emotionele en gedragsproblemen en/of psychische stoornissen dan jongeren zonder een LVB (Emerson, Einfeld, & Stancliffe, 2011). [...]

Multisysteemtherapie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun ouders (36-3-5)2018-09-10T14:20:14+00:00

Het tweesnijdende zwaard (36-4-9)

Dit boek past in een reeks van relatief recente uitgaven die het perspectief en de methodieken beschrijven van herstelondersteuning, rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met een (ernstige) psychische of psychiatrische aandoening (bijvoorbeeld: Delespaul, Milo, Schalken, Boevink, & van [...]

Het tweesnijdende zwaard (36-4-9)2018-09-10T14:20:15+00:00

Ten geleide (36-2-1)

Graag leid ik u weer in in de inhoud van Dth. Het tweede nummer van 2016 is wederom een nummer met een keur aan afwisselende bijdragen waarvan wij verwachten dat ze u zullen inspireren in uw dagelijkse werk. Werk [...]

Ten geleide (36-2-1)2018-09-10T14:20:14+00:00

Effectiviteit van een training motiverende gespreksvoering voor begeleiders van mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen (36-3-6)

Individuele motivatie voor gedragsverandering is van grote invloed op de effectiviteit van behandelinterventies (Ryan, Lynch, Vansteenkiste, & Deci, 2011). Deze omvat enerzijds extern gekleurde overwegingen om gedrag te willen veranderen, zoals het verkrijgen van een plek voor begeleid wonen [...]

Effectiviteit van een training motiverende gespreksvoering voor begeleiders van mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen (36-3-6)2018-09-10T14:20:14+00:00

Mindfulness-Based Cognitive Therapy bij patiënten met therapieresistente angststoornissen of hypochondrie (36-2-3)

Angststoornissen komen veel voor. In 2011 werd in Nederland het aantal personen dat lijdt aan een angststoornis geschat op bijna 1,1miljoen. De lijdensdruk die ermee gepaard gaat is aanzienlijk, waarmee angststoornissen als groep de derde plaats innemen op de [...]

Mindfulness-Based Cognitive Therapy bij patiënten met therapieresistente angststoornissen of hypochondrie (36-2-3)2018-09-10T14:20:14+00:00

Bericht van overlijden (36-3-7)

Net voor deze editie van Directieve therapie naar de drukker ging, bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Kees van der Velden, een van de grondleggers van de directieve therapie in Nederland en oud-hoofdredacteur van het gelijknamige [...]

Bericht van overlijden (36-3-7)2018-09-10T14:20:15+00:00

Ten geleide (36-1-1)

Voor u ligt het eerste nummer van Dth in 2016. Het jaar is al weer zo'n drie maanden oud. Drie maanden waarin hard gewerkt is. Hard gewerkt aan een kwaliteitsstatuut voor de ggz, dat met vereende krachten tot stand [...]

Ten geleide (36-1-1)2018-09-10T14:20:13+00:00

Denkers en doeners in de klinische psychologie (36-2-4)

De leeropdracht Translationele en transdiagnostische psychologische interventies in de (geestelijke) gezondheidszorg is een mond vol, maar de opdracht dekt daarmee een belangrijk en interessant thema. Dat thema betreft de verbintenis tussen enerzijds de experimentele psychologie, waaraan binnen universiteiten wordt [...]

Denkers en doeners in de klinische psychologie (36-2-4)2018-09-10T14:20:14+00:00

Ten geleide (36-4-1)

Voor u ligt het vierde nummer van Dth in 2016. Het is alweer het laatste nummer  van dit jaar en daarmee typisch een nummer dat uitnodigt tot enige bezinning. Het was een jaar waarin een groot aantal muzieklegendes overleden [...]

Ten geleide (36-4-1)2018-09-10T14:20:15+00:00

Jonge criminelen die volwassen worden (36-1-10)

In het woord vooraf bij dit boek stelt de procureur-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden, Jan Watse Fokkens, dat 'steeds duidelijker wordt dat criminaliteit van jeugdigen in belangrijke mate een probleem is dat samenhangt met volwassen worden en [...]

Jonge criminelen die volwassen worden (36-1-10)2018-09-10T14:20:13+00:00
Ga naar de bovenkant