Manipulerende patiënten (13-3-288)

E. Shorter (1991). From paralysis to fatigue: A history of psychosomatic illness in the modern era. New York: Free Press. 419 p. Shorter is een hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Toronto die zich heeft gespecialiseerd in de geschiedenis [...]

Manipulerende patiënten (13-3-288)2018-09-10T14:19:21+00:00

hyperprovocatie en ademhalingsoefeningen (13-1-85)

G. Panhuysen en S. Terwee (red.). Psychoanalyse en wetenschap. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1991, 243 blz., f 58,00. In 1984 verscheen Adolf Grünbaums The Foundations of Psychoanalysis. De strekking van hetgeen Grünbaum te vertellen had kwam, kortweg, hierop [...]

hyperprovocatie en ademhalingsoefeningen (13-1-85)2018-09-10T14:19:19+00:00

Reactie op ‘Cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidsstoornissen’ (13-3-259)

Met belangstelling las ik het artikel ‘Cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidsstoornissen’ in het februarinummer van Dth. Enigszins met verbazing heb ik moeten constateren dat het werken met de therapeutische relatie en het leggen van verbindingen tussen datgene wat zich in [...]

Reactie op ‘Cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidsstoornissen’ (13-3-259)2018-09-10T14:19:20+00:00

Kortdurende gezinsinterventies bij jongeren met gokproblemen (13-4-295)

Uitgaande van een leertheoretische opvatting over gokverslaving wordt een behandelingsmodel beschreven voor jongeren met problemen op dit terrein, waarin gezinsinterventies een prominente rol spelen. Ingegaan wordt op het belang van participatie van de ouders in de behandeling. [...]

Kortdurende gezinsinterventies bij jongeren met gokproblemen (13-4-295)2018-09-10T14:19:21+00:00

Traumatische herinneringen (13-2-114)

De behandeling van traumatische herinneringen bij patiënten met een multiple persoonlijkheidsstoornis (MPS) vormt idealiter een afgebakende fase in de meer omvattende therapie van MPS, en is zelf ook onderverdeeld in een aantal subfasen. In (1) de voorbereidingsfase [...]

Traumatische herinneringen (13-2-114)2018-09-10T14:19:19+00:00

Antwoord aan mevrouw Eurelings-Bontekoe (13-3-260)

Met een aantal opmerkingen van dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe zijn wij het eens, met andere niet. Het klopt dat het betrekken van relaties tussen therapeut en cliënt in de therapie al langer gemeengoed is in de psychoanalytische therapie. Ook zijn [...]

Antwoord aan mevrouw Eurelings-Bontekoe (13-3-260)2018-09-10T14:19:20+00:00

‘Eye movement desensitization and reprocessing’ (13-2-161)

In deze bijdrage wordt een beschrijving gegeven van de achtergronden en principes van ‘Eye movement desensitization and reprocessing’ (EMDR), een recente ontwikkeling op het gebied van de psychotherapie. Deze procedure wordt gepresenteerd als een snelle en effectieve [...]

‘Eye movement desensitization and reprocessing’ (13-2-161)2018-09-10T14:19:19+00:00

Motiveringstechnieken bij behandeling dwangstoornissen (13-1-27)

De exposure– en responspreventie–opdrachten bij de behandeling van dwangstoornissen zijn voor een aantal patiënten moeilijk consequent uit te voeren. De therapeut kan hen hierbij helpen met motiverings–technieken en strategieën die het uitvoeren van de opdrachten vergemakkelijken. De [...]

Motiveringstechnieken bij behandeling dwangstoornissen (13-1-27)2018-09-10T14:19:19+00:00
Ga naar de bovenkant