Dissociatieve ervaringen bij Vlammingen en Nederlanders (13-1-57)

Dit is de eerste studie naar het voorkomen van dissociatieve ervaringen bij Vlamingen en Nederlanders (n = 374) aan de hand van een nieuw ontwikkelde vragenlijst, de Dissociation Questionnaire (DIS–Q). De resultaten illustreren dat dissociatieve ervaringen relatief [...]

Dissociatieve ervaringen bij Vlammingen en Nederlanders (13-1-57)2018-09-10T14:19:19+00:00

Reactie op ‘Eye movement desensitization’ van Harald Merckelbach (13-4-391)

In zijn commentaar op het artikel van De Jongh en Ten Broeke (1993) probeert Merckelbach een bij de leertheorie aansluitende verklaring te geven voor de opzienbarende resultaten van EMD, die vermeld worden in een aantal gevalsbeschrijvingen. Hij heeft er [...]

Reactie op ‘Eye movement desensitization’ van Harald Merckelbach (13-4-391)2018-09-10T14:19:21+00:00

Zoekschema diagnostiek en behandeling van agorafobie (13-2-95)

Er wordt een zoekschema beschreven dat handig kan zijn bij de taxatie en behandeling van fobische klachten. De mogelijke rol van verschillende begrippen en concepten uit de experimentele psychologie komen daarbij aan de orde. Cognitieve representaties, inhibitie [...]

Zoekschema diagnostiek en behandeling van agorafobie (13-2-95)2018-09-10T14:19:20+00:00

Trauma, dissociatie en hypnose (13-3-278)

Antwoord aan onno van der Hart Er moet nog heel wat onderzoek verricht worden voordat alle onduidelijkheden en onzekerheden over MPS uit de weg zijn geruimd. Van der Hart en ik verschillen daarover niet van mening. De onderzoeken die [...]

Trauma, dissociatie en hypnose (13-3-278)2018-09-10T14:19:21+00:00

Hoe gevaarlijk is hyperventilatie? (13-1-78)

Met belangstelling las ik het themanummer van Dth ‘Hyperventilatie en paniek’. Graag zou ik enige aanvullingen willen geven die van belang kunnen zijn in de discussie over hyperventilatie. Ad 1. Tot voor kort werd pijn op de borst bij [...]

Hoe gevaarlijk is hyperventilatie? (13-1-78)2018-09-10T14:19:19+00:00

Eetstoornissen (13-4-393)

J. Norré en W. Vandereycken (1993). Ambulante behandeling van eetstoornissen (Praktijkreeks Gedragstherapie). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum, 87 p. In april van dit jaar heeft uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum de primeur uitgegeven van de nieuwe Praktijkreeks gedragstherapie, een [...]

Eetstoornissen (13-4-393)2018-09-10T14:19:21+00:00

Over exposure (13-3-192)

In vivo exposure is een techniek die veel wordt gebruikt bij de behandeling van angststoornissen. Vuistregels daarbij zijn dat (a) de exposure zolang moet duren tot de angst daalt en (b) dat be patiënt tijdens de exposure [...]

Over exposure (13-3-192)2018-09-10T14:19:20+00:00

Anorexie en boulimie bij een patiënte van Binswanger (13-3-279)

Ludwig Binswanger, Ellen West. Ingeleid en van commentaar voorzien door W. Vandereycken en K. J. M. van de Loo, vertaling Hans Vlaanderen. Kwadraat, 148 p., f 27,50. ‘Ellen West’ is de naam die de beroemde Zwitserse psychiater Binswanger (1881–1966) [...]

Anorexie en boulimie bij een patiënte van Binswanger (13-3-279)2018-09-10T14:19:21+00:00

Antwoord aan Arentz (13-1-80)

In zijn reactie vestigt Arentz de aandacht op een aantal belangrijke punten. Wat betreft punten 1 tot en met 3: toevallig is er een artikel in voorbereiding over door hyperventilatie opgewekte angineuze vaatkramp. De conclusies hiervan stemmen overeen met [...]

Antwoord aan Arentz (13-1-80)2018-09-10T14:19:19+00:00

Hoe alledaags is dissociatie? (13-3-204)

Dissociatie is allerminst een duidelijk begrip. Er is een tendens aanwezig om steeds meer fenomenen in het dagelijkse leven als dissociatief te bestempelen. Met name automatismen en activiteiten waarbij sprake is van absorptie van de aandacht worden [...]

Hoe alledaags is dissociatie? (13-3-204)2018-09-10T14:19:20+00:00
Ga naar de bovenkant