De resultaten van positieve zelfinstructie (17-4-359)

Studenten met een laag zelfbeeld namen deel aan een pre–post–experiment met twee experimentele condities. Alle deelnemers werden geïnstrueerd om gedurende drie weken dagelijks een tekst met positieve eigenschappen over zichzelf op te lezen. In de ene conditie [...]

De resultaten van positieve zelfinstructie (17-4-359)2018-09-10T14:19:32+00:00

Gevolgen van suppressie voor het geheugen (17-2-110)

Suppressie (bewuste gedachteonderdrukking) is een veelvoorkomend klinisch fenomeen. Zo melden veel personen met posttraumatische stress–stoornis (PTSS) dat ze hun traumatische herinnering proberen te vermijden. Suppressie wordt ook in verband gebracht met verstoring van het geheugen. Uit experimenteel [...]

Gevolgen van suppressie voor het geheugen (17-2-110)2018-09-10T14:19:30+00:00

Verwachtingen bij cliënten van directiviteit van therapeut (17-3-230)

Dit artikel bevat een onderzoek naar de verwachting en voorkeur van cliënten ten opzichte van hun hulpverlener en de invloed hiervan op de kwaliteit van de therapeutische relatie. Door middel van metingen van de verwachting en voorkeur [...]

Verwachtingen bij cliënten van directiviteit van therapeut (17-3-230)2018-09-10T14:19:31+00:00

Exposure en de verwerking van schokkende ervaringen. (17-4-368)

In het juninummer van Directieve therapie (1997, nr. 2) doen Schoutrop en Lange verslag van een interessant onderzoek naar het effect van gestructureerd schrijven over schokkende ervaringen. Lezing van het artikel wordt door Kees van der Velden in zijn [...]

Exposure en de verwerking van schokkende ervaringen. (17-4-368)2018-09-10T14:19:32+00:00

Seksueel misbruik en psychopathologie (17-2-120)

In het hier beschreven onderzoek is de samenhang onderzocht tussen de aard en verwerking van ongewenste seksuele ervaringen in het verleden en de mate van psychopathologie bij 404 vrouwen. De respondenten zijn benaderd door middel van artikelen [...]

Seksueel misbruik en psychopathologie (17-2-120)2018-09-10T14:19:30+00:00

Intensieve gedragstherapie bij ernstige dwangstoornissen (17-3-244)

Een dwangstoornis is moeilijker te behandelen wanneer de klachten al meer dan twintig jaar bestaan of de IDB–score minimaal 100 is. Ambulante combinatietherapie, dat wil zeggen blootstelling en responspreventie als eerste deel en farmacotherapie met een (s)sri [...]

Intensieve gedragstherapie bij ernstige dwangstoornissen (17-3-244)2018-09-10T14:19:31+00:00

Indicatiestelling, protocollering en resultaat (17-2-145)

In deze notitie wordt meer aandacht bepleit voor geprotocolleerde diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van psychiatrische stoornissen. Vervolgens worden de in 1996 uitgebrachte ‘Nota Indicatiestelling’ van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en de in 1996 door de Nederlandse [...]

Indicatiestelling, protocollering en resultaat (17-2-145)2018-09-10T14:19:30+00:00

Over bloedfobie: een kritische toelichting bij een vrij lange reactie op een terloopse opmerking van Hoogduin (1996) (17-3-258)

In Directieve therapie 1997, nr. 1 nemen Van den Hout en De Jong stelling tegen de mening van Hoogduin dat flauwvallen een begrijpelijke reactie is op emotionele stress. Volgens beide auteurs komt verlamd raken van angst wel voor, maar [...]

Over bloedfobie: een kritische toelichting bij een vrij lange reactie op een terloopse opmerking van Hoogduin (1996) (17-3-258)2018-09-10T14:19:31+00:00

Herroepen herinneringen zijn niet per definitie onjuiste herinneringen: twee voorbeelden van Milton H. Erickson (17-2-156)

Dat mensen eerder gerapporteerde herinneringen aan seksueel misbruik in hun jeugd herroepen (retraction), wordt door sommige auteurs gebruikt als argument voor de stelling dat deze herinneringen onjuist waren. In dit artikel wordt betoogd dat dit zeker niet [...]

Herroepen herinneringen zijn niet per definitie onjuiste herinneringen: twee voorbeelden van Milton H. Erickson (17-2-156)2018-09-10T14:19:30+00:00
Ga naar de bovenkant