Notities uit de praktijk (27-1-55)

Inleiding Er bestaan diverse psychogene spraakstoornissen, waarvan de meest bekende de conversieve fluisterspraak (afonie) is. Hierbij is de patiënt alleen nog maar tot fluisteren in staat; de toon is weggevallen, omdat beide stembanden niet meer aangespannen kunnen worden. Bij [...]

Notities uit de praktijk (27-1-55)2018-09-10T14:19:51+00:00

Ten geleide (27-4-223)

Welkom bij het laatste nummer van 2007. Het is niet onze gewoonte eigen bijdragen vooraan te zetten. Deze keer is er echter een goede reden. Medeoprichter van Dth en vóórloper van de directieve beweging, Richard van Dyck, is met [...]

Ten geleide (27-4-223)2018-09-10T14:19:51+00:00

COMET bij een psychotische vrouw met auditieve hallucinaties (27-3-145)

Nadat met varianten van de methode enkele eerste positieve bevindingen zijn opgedaan bij patiënten met verschillende angst-, stemmings- en gedragsstoornissen, wordt Competitive Memory Training (COMET) beschreven als een methode die wellicht ook succesvol kan zijn bij psychotische [...]

COMET bij een psychotische vrouw met auditieve hallucinaties (27-3-145)2018-09-10T14:19:52+00:00

Notities uit de praktijk (27-1-60)

Inleiding Patiënten met een conversiestoornis met als belangrijkste symptoom dat zij niet meer kunnen blijven staan, kunnen meestal ook niet goed lopen. Deze psychogene astasia cum abasia is een van de meest voorkomende conversiestoornissen. Astasia (niet kunnen staan) als [...]

Notities uit de praktijk (27-1-60)2018-09-10T14:19:51+00:00

Directieve therapie: van kunst naar kunde (27-4-225)

In dit artikel wordt de ontwikkeling geschetst van de directieve therapie, zoals die in Nederland in de laatste decennia van de vorige eeuw heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt speciaal aandacht geschonken aan de rol die Richard van Dyck [...]

Directieve therapie: van kunst naar kunde (27-4-225)2018-09-10T14:19:52+00:00

Patiënten motiveren om lopende behandelingen vol te houden (27-3-161)

Dit artikel is een licht gewijzigde bewerking van het voorlaatste hoofdstuk ‘De volhardingsfase: motiveren bij lopende behandelingen’ uit het boek Motiveringsstrategieën in de ambulante psychotherapie dat in oktober 2007 bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum te Houten [...]

Patiënten motiveren om lopende behandelingen vol te houden (27-3-161)2018-09-10T14:19:52+00:00

Recensie (27-1-66)

Afgelopen jaar kwam de achtste druk uit van Gedragsverandering in gezinnen door Alfred Lange. Deze achtste druk is natuurlijk geen complete verrassing op de markt voor vakliteratuur over systeemtherapie. De voorgaande zeven drukken hebben hun weg gevonden naar een [...]

Recensie (27-1-66)2018-09-10T14:19:51+00:00

Pathologisch gokken (27-4-234)

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van recent onderzoek met betrekking tot pathologisch gokken. De huidige classificatie van pathologisch gokken, prevalentie van pathologisch gokken, beloop en veelgebruikte diagnostische instrumenten komen aan bod. In de paragraaf over [...]

Pathologisch gokken (27-4-234)2018-09-10T14:19:52+00:00

Cognitieve gedragstherapie bij ouderen met onverklaarde lichamelijke klachten (27-3-177)

Over onverklaarde lichamelijke klachten bij ouderen is weinig bekend. Vanwege de complexe diagnostiek worden zij vaak van onderzoek uitgesloten. Omdat de groep ouderen met deze klachten zal toenemen, is onderzoek naar prevalentie en behandeling nodig. Speckens, Spinhoven [...]

Cognitieve gedragstherapie bij ouderen met onverklaarde lichamelijke klachten (27-3-177)2018-09-10T14:19:52+00:00

Nederlandse normen voor de Rasch-versie van de SHSS-C (27-2-106)

De Stanford Hypnotic Susceptibility Scale-versie C (SHSS-C) is een veelgebruikt meetinstrument dat de mate van hypnotiseerbaarheid van een persoon aangeeft. De meettechnische aspecten van dit instrument werden getoetst op de gegevens van 279 personen. Na weglating van [...]

Nederlandse normen voor de Rasch-versie van de SHSS-C (27-2-106)2018-09-10T14:19:51+00:00
Ga naar de bovenkant