Directieve therapie: van kunst naar kunde (27-4-225)

In dit artikel wordt de ontwikkeling geschetst van de directieve therapie, zoals die in Nederland in de laatste decennia van de vorige eeuw heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt speciaal aandacht geschonken aan de rol die Richard van Dyck [...]

Directieve therapie: van kunst naar kunde (27-4-225)2018-09-10T14:19:52+00:00

Patiënten motiveren om lopende behandelingen vol te houden (27-3-161)

Dit artikel is een licht gewijzigde bewerking van het voorlaatste hoofdstuk ‘De volhardingsfase: motiveren bij lopende behandelingen’ uit het boek Motiveringsstrategieën in de ambulante psychotherapie dat in oktober 2007 bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum te Houten [...]

Patiënten motiveren om lopende behandelingen vol te houden (27-3-161)2018-09-10T14:19:52+00:00

Recensie (27-1-66)

Afgelopen jaar kwam de achtste druk uit van Gedragsverandering in gezinnen door Alfred Lange. Deze achtste druk is natuurlijk geen complete verrassing op de markt voor vakliteratuur over systeemtherapie. De voorgaande zeven drukken hebben hun weg gevonden naar een [...]

Recensie (27-1-66)2018-09-10T14:19:51+00:00

Pathologisch gokken (27-4-234)

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van recent onderzoek met betrekking tot pathologisch gokken. De huidige classificatie van pathologisch gokken, prevalentie van pathologisch gokken, beloop en veelgebruikte diagnostische instrumenten komen aan bod. In de paragraaf over [...]

Pathologisch gokken (27-4-234)2018-09-10T14:19:52+00:00

Cognitieve gedragstherapie bij ouderen met onverklaarde lichamelijke klachten (27-3-177)

Over onverklaarde lichamelijke klachten bij ouderen is weinig bekend. Vanwege de complexe diagnostiek worden zij vaak van onderzoek uitgesloten. Omdat de groep ouderen met deze klachten zal toenemen, is onderzoek naar prevalentie en behandeling nodig. Speckens, Spinhoven [...]

Cognitieve gedragstherapie bij ouderen met onverklaarde lichamelijke klachten (27-3-177)2018-09-10T14:19:52+00:00

Nederlandse normen voor de Rasch-versie van de SHSS-C (27-2-106)

De Stanford Hypnotic Susceptibility Scale-versie C (SHSS-C) is een veelgebruikt meetinstrument dat de mate van hypnotiseerbaarheid van een persoon aangeeft. De meettechnische aspecten van dit instrument werden getoetst op de gegevens van 279 personen. Na weglating van [...]

Nederlandse normen voor de Rasch-versie van de SHSS-C (27-2-106)2018-09-10T14:19:51+00:00

Torticollis: verdraaid lastig om mee om te gaan? (27-4-257)

Torticollis is een neurologische aandoening waarbij de patiënt last heeft van een abnormale stand van het hoofd. Dit heeft veel sociale en psychische gevolgen voor de patiënt en kan onder meer leiden tot somberheid en angstklachten. Torticollis [...]

Torticollis: verdraaid lastig om mee om te gaan? (27-4-257)2018-09-10T14:19:52+00:00

Meten van klachten en veerkracht in vierentwintig vragen (27-3-197)

Dit artikel vat het onderzoek samen dat tot nu toe is gedaan naar de Korte Klachten Lijst en de Positieve Uitkomsten Lijst. Deze lijsten operationaliseren samen drie belangrijke aspecten van psychisch functioneren: psychisch lijden, autonomie en sociaal [...]

Meten van klachten en veerkracht in vierentwintig vragen (27-3-197)2018-09-10T14:19:52+00:00

Dilemma’s voor de therapeut (27-2-115)

In dit artikel wordt de behandeling beschreven van een vrouw met een ernstige eenmalige traumatische ervaring. Na een moeizame start waarbij de cliënte aanvankelijk psychiatrisch-psychotherapeutisch wordt begeleid, komt er een spectaculaire verbetering na één sessie EMDR. Deze [...]

Dilemma’s voor de therapeut (27-2-115)2018-09-10T14:19:51+00:00

Traumatische ervaringen en psychopathologie bij eetstoornissen (27-4-270)

In deze studie wordt het verband tussen traumatische ervaringen en verscheidene aspecten van de eetstoornis, comorbide psychopathologie en dissociatie nagegaan bij een klinische populatie vrouwelijke eetstoornispatiënten (n=298). De prevalentie van traumatische ervaringen ligt opmerkelijk hoog binnen de [...]

Traumatische ervaringen en psychopathologie bij eetstoornissen (27-4-270)2018-09-10T14:19:52+00:00
Ga naar de bovenkant