Home/Artikelen/Jaargang 27 (2007)

De paradox uit het stof? Tien jaar later (27-4-295)

Tien jaar na een succesvolle paradoxale interventie, waarover in Dth werd gepubliceerd, kijkt de auteur samen met zijn cliënten terug op wat er is overgebleven van de destijds behaalde winst. De uitkomsten nopen tot bescheidenheid. De beschouwing [...]

De paradox uit het stof? Tien jaar later (27-4-295)2018-09-10T14:19:52+00:00

De invloed van trauma op behandelingseffecten op de korte termijn (27-1-17)

Dit artikel beschrijft een onderzoek waarbij de invloed van een traumaverleden op de behandeling van eetstoornissen is nagegaan. De getraumatiseerde patiënten vertonen een hogere score op bijna alle variabelen, maar deze verschillen zijn statistisch gezien niet significant. [...]

De invloed van trauma op behandelingseffecten op de korte termijn (27-1-17)2018-09-10T14:19:50+00:00

Reactie op recensie van Appelo (27-3-208)

Na het lezen van de recensie die de heer Appelo schreef, kunnen we maar één ding concluderen. De poging tot bekering van Appelo tot de ACT-kerkgemeenschap is jammerlijk mislukt; zijn ziel is reddeloos verloren. Deze reactie is enkel bedoeld [...]

Reactie op recensie van Appelo (27-3-208)2018-09-10T14:19:53+00:00

Misverstanden en mythes (27-2-132)

Het misverstand Problematisch middelengebruik gaat vaak gepaard met comorbide as-1-stoornissen. Bij patiënten die in behandeling zijn voor verslaving zijn dat vooral angst- en stemmingsstoornissen (Watkins et al., 2004). Verslaving kenmerkt zich door hoge terugvalpercentages: een jaar na behandeling is [...]

Misverstanden en mythes (27-2-132)2018-09-10T14:19:51+00:00

Misverstanden en mythes (27-4-305)

Inleiding Exposure-therapie is een effectieve behandeling voor patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Echter, als patiënten dissociëren is een dergelijke behandeling niet mogelijk. Deze stelling is gebaseerd op twee aannames. Ten eerste is het van belang dat de patiënt [...]

Misverstanden en mythes (27-4-305)2018-09-10T14:19:52+00:00

Ten geleide (27-1-3)

Welkom bij het eerste nummer van 2007, weer behoorlijk gevarieerd. We beginnen met een onderwerp waarvan men zich kan afvragen of het wel in Dth thuishoort, het ‘imaginatie-effect’. Saskia van Bergen en Marco Jelicic houden zich in Maastricht hiermee [...]

Ten geleide (27-1-3)2018-09-10T14:19:50+00:00

Weerwoord op de reactie (27-3-211)

Niet vaak kreeg ik zoveel mailtjes als reactie op een publicatie als na mijn recensie van het werkboek over ACT, van Hayes en Smith (Appelo, 2007). De reacties waren overwegend positief, omdat de meeste lezers de kern van mijn [...]

Weerwoord op de reactie (27-3-211)2018-09-10T14:19:53+00:00

Recensie (27-2-135)

Ik had in 1999 net Van Draaglast naar Draagkracht geschreven (Appelo, 1999) toen iemand zei dat ik het boek Acceptance and Commitment Therapy (ACT) van Hayes, Strosahl en Wilson (1999) eens moest lezen. Rationele Rehabilitatie (RR), de therapie die [...]

Recensie (27-2-135)2018-09-10T14:19:51+00:00

Misverstanden en mythes (27-4-308)

Inleiding Voorspellen wie er na een trauma een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zal ontwikkelen? Als we dat kunnen, zou het de hulpverlening na een trauma veel doelgerichter en efficiënter maken. Er zijn dan ook veel mogelijke voorspellers voor PTSS onderzocht. [...]

Misverstanden en mythes (27-4-308)2018-09-10T14:19:52+00:00

Cognitieve exposure bij de behandeling van automutilatie (27-1-38)

Soms staat automutilatie zo sterk onder invloed van cognities en/of interne voorstellingen dat een behandeling louter met behulp van een zelfcontroleprocedure niet goed mogelijk is. In dit artikel worden twee korte gevalsbeschrijvingen gepresenteerd waarbij patiënten werd gevraagd [...]

Cognitieve exposure bij de behandeling van automutilatie (27-1-38)2018-09-10T14:19:50+00:00
Go to Top