Home/Artikelen/Jaargang 27 (2007)

Witte beren op de weg (27-2-140)

Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) zien overal beren op de weg. Naar aanleiding van een typefoutje in een rapport schatten ze de kans om te worden ontslagen en hun huis te verliezen heel groot in. Het piekeren helpt [...]

Witte beren op de weg (27-2-140)2018-09-10T14:19:51+00:00

Misverstanden en mythes (27-4-311)

Inleiding In de klinische praktijk wordt dissociatie soms als een vorm van zelfbescherming gezien, waarbij het individu aldus zou kunnen ontsnappen aan een ondraaglijke werkelijkheid. In extreem stresserende (traumatische) situaties kan er een ontregeling ontstaan in de normale integratie [...]

Misverstanden en mythes (27-4-311)2018-09-10T14:19:52+00:00

Notities uit de praktijk (27-1-49)

Inleiding Dat de obsessief-compulsieve stoornis redelijk goed behandelbaar is, mag inmiddels bekend verondersteld worden. Ingewikkelder lijkt de behandeling van dit klachtenbeeld als er sprake is van obsessieve gedachten, zonder dat er neutraliserende dwanghandelingen zijn. Over het algemeen wordt er [...]

Notities uit de praktijk (27-1-49)2018-09-10T14:19:50+00:00

Recensie (27-3-217)

Burnout is een populair onderwerp binnen de zelfhulpliteratuur. Het is een veelvoorkomend probleem, waar mensen vaak niet op eigen kracht een oplossing voor weten te vinden. In Met burnout aan het werk wordt burnout gedefinieerd als geestelijke en lichamelijke [...]

Recensie (27-3-217)2018-09-10T14:19:53+00:00

Ten geleide (27-2-71)

Welkom bij het tweede nummer van 2007. Het is een ietwat vreemd nummer dat nu voor u ligt; twee reguliere artikelen, twee notities uit de praktijk, een misverstand en twee recensies. We beginnen met de ‘gewone’ artikelen. Die zijn [...]

Ten geleide (27-2-71)2018-09-10T14:19:51+00:00

Misverstanden en mythes (27-4-314)

Inleiding De literatuur over dissociatieve verschijnselen richt zich bijna zonder uitzondering op de relatie tussen dissociatie en traumatische gebeurtenissen uit het verleden (Goodwin & Sachs, 1996). Als gevolg hiervan heeft een eenvoudig lineair trauma-dissociatiemodel een soort ‘objectieve werkelijkheidswaarde’ gekregen [...]

Misverstanden en mythes (27-4-314)2018-09-10T14:19:52+00:00

De rol van geheugenfeedback op imaginatie-inflatie (27-1-5)

Het imaginatie-inflatie-effect verwijst naar de bevinding dat imagineren over bepaalde fictieve jeugdgebeurtenissen kan leiden tot een toenemend geloof in het bestaan van zulke gebeurtenissen. Studies uit de forensische hoek hebben dit effect overtuigend aangetoond. Zo kan een [...]

De rol van geheugenfeedback op imaginatie-inflatie (27-1-5)2018-09-10T14:19:51+00:00

Geprotocolleerde behandeling van paniekstoornis via internet (27-2-73)

Dit artikel beschrijft een via een website uitgevoerde geprotocolleerde cognitieve gedragstherapie voor paniekklachten. Het artikel beschrijft de behandeling, de resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde effectstudie en, ter illustratie, de wederwaardigheden van één deelnemer. In de RCT werden [...]

Geprotocolleerde behandeling van paniekstoornis via internet (27-2-73)2018-09-10T14:19:51+00:00

Ten geleide (27-3-143)

Welkom bij het derde nummer van 2007. Ad Kaasenbrood heeft ons verlaten. In zijn werksfeer hadden zich enkele veranderingen voorgedaan, waardoor hij zich al een tijdje had bezonnen op de vraag of hij het redactiewerk niet moest beëindigen. Hij [...]

Ten geleide (27-3-143)2018-09-10T14:19:52+00:00

Notities uit de praktijk (27-1-55)

Inleiding Er bestaan diverse psychogene spraakstoornissen, waarvan de meest bekende de conversieve fluisterspraak (afonie) is. Hierbij is de patiënt alleen nog maar tot fluisteren in staat; de toon is weggevallen, omdat beide stembanden niet meer aangespannen kunnen worden. Bij [...]

Notities uit de praktijk (27-1-55)2018-09-10T14:19:51+00:00
Ga naar de bovenkant