Misverstanden en mythes (27-2-132)

Het misverstand Problematisch middelengebruik gaat vaak gepaard met comorbide as-1-stoornissen. Bij patiënten die in behandeling zijn voor verslaving zijn dat vooral angst- en stemmingsstoornissen (Watkins et al., 2004). Verslaving kenmerkt zich door hoge terugvalpercentages: een jaar na behandeling is [...]

Misverstanden en mythes (27-2-132)2018-09-10T14:19:51+00:00

Misverstanden en mythes (27-4-305)

Inleiding Exposure-therapie is een effectieve behandeling voor patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Echter, als patiënten dissociëren is een dergelijke behandeling niet mogelijk. Deze stelling is gebaseerd op twee aannames. Ten eerste is het van belang dat de patiënt [...]

Misverstanden en mythes (27-4-305)2018-09-10T14:19:52+00:00

Ten geleide (27-1-3)

Welkom bij het eerste nummer van 2007, weer behoorlijk gevarieerd. We beginnen met een onderwerp waarvan men zich kan afvragen of het wel in Dth thuishoort, het ‘imaginatie-effect’. Saskia van Bergen en Marco Jelicic houden zich in Maastricht hiermee [...]

Ten geleide (27-1-3)2018-09-10T14:19:50+00:00

Weerwoord op de reactie (27-3-211)

Niet vaak kreeg ik zoveel mailtjes als reactie op een publicatie als na mijn recensie van het werkboek over ACT, van Hayes en Smith (Appelo, 2007). De reacties waren overwegend positief, omdat de meeste lezers de kern van mijn [...]

Weerwoord op de reactie (27-3-211)2018-09-10T14:19:53+00:00

Recensie (27-2-135)

Ik had in 1999 net Van Draaglast naar Draagkracht geschreven (Appelo, 1999) toen iemand zei dat ik het boek Acceptance and Commitment Therapy (ACT) van Hayes, Strosahl en Wilson (1999) eens moest lezen. Rationele Rehabilitatie (RR), de therapie die [...]

Recensie (27-2-135)2018-09-10T14:19:51+00:00

Misverstanden en mythes (27-4-308)

Inleiding Voorspellen wie er na een trauma een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zal ontwikkelen? Als we dat kunnen, zou het de hulpverlening na een trauma veel doelgerichter en efficiënter maken. Er zijn dan ook veel mogelijke voorspellers voor PTSS onderzocht. [...]

Misverstanden en mythes (27-4-308)2018-09-10T14:19:52+00:00

Cognitieve exposure bij de behandeling van automutilatie (27-1-38)

Soms staat automutilatie zo sterk onder invloed van cognities en/of interne voorstellingen dat een behandeling louter met behulp van een zelfcontroleprocedure niet goed mogelijk is. In dit artikel worden twee korte gevalsbeschrijvingen gepresenteerd waarbij patiënten werd gevraagd [...]

Cognitieve exposure bij de behandeling van automutilatie (27-1-38)2018-09-10T14:19:50+00:00

Recensie (27-3-213)

Het aantal publicaties over de gecomputeriseerde en online psychotherapie is de laatste jaren sterk toegenomen. Hoewel er over een aantal klachtgebieden literatuurstudies verschenen (bijvoorbeeld: Copeland & Martin, 2004; Spek et al., 2007), ontbreekt het aan een totaaloverzicht. Isaac Marks, [...]

Recensie (27-3-213)2018-09-10T14:19:53+00:00

Witte beren op de weg (27-2-140)

Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) zien overal beren op de weg. Naar aanleiding van een typefoutje in een rapport schatten ze de kans om te worden ontslagen en hun huis te verliezen heel groot in. Het piekeren helpt [...]

Witte beren op de weg (27-2-140)2018-09-10T14:19:51+00:00

Misverstanden en mythes (27-4-311)

Inleiding In de klinische praktijk wordt dissociatie soms als een vorm van zelfbescherming gezien, waarbij het individu aldus zou kunnen ontsnappen aan een ondraaglijke werkelijkheid. In extreem stresserende (traumatische) situaties kan er een ontregeling ontstaan in de normale integratie [...]

Misverstanden en mythes (27-4-311)2018-09-10T14:19:52+00:00
Ga naar de bovenkant