Home/Artikelen/Jaargang 27 (2007)

Torticollis: verdraaid lastig om mee om te gaan? (27-4-257)

Torticollis is een neurologische aandoening waarbij de patiënt last heeft van een abnormale stand van het hoofd. Dit heeft veel sociale en psychische gevolgen voor de patiënt en kan onder meer leiden tot somberheid en angstklachten. Torticollis [...]

Torticollis: verdraaid lastig om mee om te gaan? (27-4-257)2018-09-10T14:19:52+00:00

Meten van klachten en veerkracht in vierentwintig vragen (27-3-197)

Dit artikel vat het onderzoek samen dat tot nu toe is gedaan naar de Korte Klachten Lijst en de Positieve Uitkomsten Lijst. Deze lijsten operationaliseren samen drie belangrijke aspecten van psychisch functioneren: psychisch lijden, autonomie en sociaal [...]

Meten van klachten en veerkracht in vierentwintig vragen (27-3-197)2018-09-10T14:19:52+00:00

Dilemma’s voor de therapeut (27-2-115)

In dit artikel wordt de behandeling beschreven van een vrouw met een ernstige eenmalige traumatische ervaring. Na een moeizame start waarbij de cliënte aanvankelijk psychiatrisch-psychotherapeutisch wordt begeleid, komt er een spectaculaire verbetering na één sessie EMDR. Deze [...]

Dilemma’s voor de therapeut (27-2-115)2018-09-10T14:19:51+00:00

Traumatische ervaringen en psychopathologie bij eetstoornissen (27-4-270)

In deze studie wordt het verband tussen traumatische ervaringen en verscheidene aspecten van de eetstoornis, comorbide psychopathologie en dissociatie nagegaan bij een klinische populatie vrouwelijke eetstoornispatiënten (n=298). De prevalentie van traumatische ervaringen ligt opmerkelijk hoog binnen de [...]

Traumatische ervaringen en psychopathologie bij eetstoornissen (27-4-270)2018-09-10T14:19:52+00:00

Persoonlijkheidstests dragen bij tot betere resultaten van psychologische behandelingen (27-3-205)

Het misverstand In de klinische praktijk worden in het kader van nadere aanvullende diagnostiek regelmatig psychologische tests afgenomen. Persoonlijkheidstests of -vragenlijsten bijvoorbeeld. De gedachte daarachter is dat de informatie die dergelijke tests en vragenlijsten opleveren, van groot belang kan [...]

Persoonlijkheidstests dragen bij tot betere resultaten van psychologische behandelingen (27-3-205)2018-09-10T14:19:53+00:00

Notities uit de praktijk (27-2-125)

Dit artikel gaat over een jongeman die in zijn jeugd jarenlang extreem werd gepest en onderdrukt door zijn broer en zus, terwijl zijn ouders toekeken. Tijdens een therapiecursus onderwierp hij zich aan een eenmalige imaginaire exposure (IE). [...]

Notities uit de praktijk (27-2-125)2018-09-10T14:19:51+00:00

De paradox uit het stof? Tien jaar later (27-4-295)

Tien jaar na een succesvolle paradoxale interventie, waarover in Dth werd gepubliceerd, kijkt de auteur samen met zijn cliënten terug op wat er is overgebleven van de destijds behaalde winst. De uitkomsten nopen tot bescheidenheid. De beschouwing [...]

De paradox uit het stof? Tien jaar later (27-4-295)2018-09-10T14:19:52+00:00

De invloed van trauma op behandelingseffecten op de korte termijn (27-1-17)

Dit artikel beschrijft een onderzoek waarbij de invloed van een traumaverleden op de behandeling van eetstoornissen is nagegaan. De getraumatiseerde patiënten vertonen een hogere score op bijna alle variabelen, maar deze verschillen zijn statistisch gezien niet significant. [...]

De invloed van trauma op behandelingseffecten op de korte termijn (27-1-17)2018-09-10T14:19:50+00:00

Reactie op recensie van Appelo (27-3-208)

Na het lezen van de recensie die de heer Appelo schreef, kunnen we maar één ding concluderen. De poging tot bekering van Appelo tot de ACT-kerkgemeenschap is jammerlijk mislukt; zijn ziel is reddeloos verloren. Deze reactie is enkel bedoeld [...]

Reactie op recensie van Appelo (27-3-208)2018-09-10T14:19:53+00:00

Misverstanden en mythes (27-2-132)

Het misverstand Problematisch middelengebruik gaat vaak gepaard met comorbide as-1-stoornissen. Bij patiënten die in behandeling zijn voor verslaving zijn dat vooral angst- en stemmingsstoornissen (Watkins et al., 2004). Verslaving kenmerkt zich door hoge terugvalpercentages: een jaar na behandeling is [...]

Misverstanden en mythes (27-2-132)2018-09-10T14:19:51+00:00
Ga naar de bovenkant