Dilemma’s voor de therapeut (27-2-115)

In dit artikel wordt de behandeling beschreven van een vrouw met een ernstige eenmalige traumatische ervaring. Na een moeizame start waarbij de cliënte aanvankelijk psychiatrisch-psychotherapeutisch wordt begeleid, komt er een spectaculaire verbetering na één sessie EMDR. Deze [...]

Dilemma’s voor de therapeut (27-2-115)2018-09-10T14:19:51+00:00

Traumatische ervaringen en psychopathologie bij eetstoornissen (27-4-270)

In deze studie wordt het verband tussen traumatische ervaringen en verscheidene aspecten van de eetstoornis, comorbide psychopathologie en dissociatie nagegaan bij een klinische populatie vrouwelijke eetstoornispatiënten (n=298). De prevalentie van traumatische ervaringen ligt opmerkelijk hoog binnen de [...]

Traumatische ervaringen en psychopathologie bij eetstoornissen (27-4-270)2018-09-10T14:19:52+00:00

Persoonlijkheidstests dragen bij tot betere resultaten van psychologische behandelingen (27-3-205)

Het misverstand In de klinische praktijk worden in het kader van nadere aanvullende diagnostiek regelmatig psychologische tests afgenomen. Persoonlijkheidstests of -vragenlijsten bijvoorbeeld. De gedachte daarachter is dat de informatie die dergelijke tests en vragenlijsten opleveren, van groot belang kan [...]

Persoonlijkheidstests dragen bij tot betere resultaten van psychologische behandelingen (27-3-205)2018-09-10T14:19:53+00:00

Notities uit de praktijk (27-2-125)

Dit artikel gaat over een jongeman die in zijn jeugd jarenlang extreem werd gepest en onderdrukt door zijn broer en zus, terwijl zijn ouders toekeken. Tijdens een therapiecursus onderwierp hij zich aan een eenmalige imaginaire exposure (IE). [...]

Notities uit de praktijk (27-2-125)2018-09-10T14:19:51+00:00

De paradox uit het stof? Tien jaar later (27-4-295)

Tien jaar na een succesvolle paradoxale interventie, waarover in Dth werd gepubliceerd, kijkt de auteur samen met zijn cliënten terug op wat er is overgebleven van de destijds behaalde winst. De uitkomsten nopen tot bescheidenheid. De beschouwing [...]

De paradox uit het stof? Tien jaar later (27-4-295)2018-09-10T14:19:52+00:00

De invloed van trauma op behandelingseffecten op de korte termijn (27-1-17)

Dit artikel beschrijft een onderzoek waarbij de invloed van een traumaverleden op de behandeling van eetstoornissen is nagegaan. De getraumatiseerde patiënten vertonen een hogere score op bijna alle variabelen, maar deze verschillen zijn statistisch gezien niet significant. [...]

De invloed van trauma op behandelingseffecten op de korte termijn (27-1-17)2018-09-10T14:19:50+00:00

Reactie op recensie van Appelo (27-3-208)

Na het lezen van de recensie die de heer Appelo schreef, kunnen we maar één ding concluderen. De poging tot bekering van Appelo tot de ACT-kerkgemeenschap is jammerlijk mislukt; zijn ziel is reddeloos verloren. Deze reactie is enkel bedoeld [...]

Reactie op recensie van Appelo (27-3-208)2018-09-10T14:19:53+00:00

Misverstanden en mythes (27-2-132)

Het misverstand Problematisch middelengebruik gaat vaak gepaard met comorbide as-1-stoornissen. Bij patiënten die in behandeling zijn voor verslaving zijn dat vooral angst- en stemmingsstoornissen (Watkins et al., 2004). Verslaving kenmerkt zich door hoge terugvalpercentages: een jaar na behandeling is [...]

Misverstanden en mythes (27-2-132)2018-09-10T14:19:51+00:00

Misverstanden en mythes (27-4-305)

Inleiding Exposure-therapie is een effectieve behandeling voor patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Echter, als patiënten dissociëren is een dergelijke behandeling niet mogelijk. Deze stelling is gebaseerd op twee aannames. Ten eerste is het van belang dat de patiënt [...]

Misverstanden en mythes (27-4-305)2018-09-10T14:19:52+00:00

Ten geleide (27-1-3)

Welkom bij het eerste nummer van 2007, weer behoorlijk gevarieerd. We beginnen met een onderwerp waarvan men zich kan afvragen of het wel in Dth thuishoort, het ‘imaginatie-effect’. Saskia van Bergen en Marco Jelicic houden zich in Maastricht hiermee [...]

Ten geleide (27-1-3)2018-09-10T14:19:50+00:00
Ga naar de bovenkant