Speurtocht naar de voorboden van een psychose bij jongeren (30-4-233)

In dit artikel wordt aan de hand van het voorbeeld psychose allereerst het concept staging uitgelegd.Vervolgens wordt in een casusbespreking een voorbeeld van behandeling van subklinische psychotische symptomen en gebleken risicosymptomen voor een eerste psychose, besproken. Behandeling [...]

Speurtocht naar de voorboden van een psychose bij jongeren (30-4-233)2018-09-10T14:19:59+00:00

Boulimie online overwinnen (30-1-17)

Eerder presenteerden Renteria-Agirre en Lange in Directieve therapie een Interapy-protocol voor de online behandeling van bulimia nervosa. Dit artikel beschrijft een gecontroleerd onderzoek waarin de effecten van deze online behandeling worden vergeleken met die van zelfhulp en [...]

Boulimie online overwinnen (30-1-17)2018-09-10T14:19:57+00:00

Preventie van psychose door CGT van invaliderende intrusies (30-4-247)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) ter preventie van een psychose is een relatief nieuwe behandeling die bedoeld is om in risicogroepen het ontwikkelen van een psychose en uiteindelijk schizofrenie te voorkomen of uit te stellen. In dit artikel wordt [...]

Preventie van psychose door CGT van invaliderende intrusies (30-4-247)2018-09-10T14:19:59+00:00

Ten geleide (30-1-3)

Referenties 1 Renteria Agirre, A., & Lange, A. (2009). Bulimia online overwinnen. Beschrijving van een behandelprotocol via internet. Directieve Therapie, 29(1), 26-47. 2 Vanderlinden, J. (2002). Boulimie en eetbuien overwinnen. Tielt: Lannoo. 3 Hoogduin, K. (2009). Het drama [...]

Ten geleide (30-1-3)2018-09-10T14:19:57+00:00

Effectief klachtgericht handelen bij persoonlijkheidsproblematiek (30-2-73)

Cliënten met persoonlijkheidsproblematiek worden veelal getypeerd door een eenzijdige, hardnekkige en extreme interactionele opstelling. Het realiseren van een constructieve werkrelatie is niet vanzelfsprekend. Dit kan het moeilijk maken om klachtgerichte protocollen gericht uit te voeren en effectief [...]

Effectief klachtgericht handelen bij persoonlijkheidsproblematiek (30-2-73)2018-09-10T14:19:58+00:00

MCT voor patiënten met een psychotische kwetsbaarheid (30-4-263)

Recente onderzoeksbevindingen tonen aan dat een aantal denk- en redeneerprocessen een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en voortduren van wanen bij schizofreniepatiënten. In een poging om deze bevindingen om te zetten in een voor de praktijk [...]

MCT voor patiënten met een psychotische kwetsbaarheid (30-4-263)2018-09-10T14:19:59+00:00

Notities uit de praktijk (30-1-35)

Kankerpatiënten kampen vaak met heftige emoties waar ze weinig controle over hebben. In deze praktijknotitie wordt een strategie gepresenteerd waarmee ze deze beter kunnen hanteren. Visualisatie en contraconditionering staan daarbij centraal. Summary Cancer is associated with various [...]

Notities uit de praktijk (30-1-35)2018-09-10T14:19:57+00:00

COMET voor een negatief zelfbeeld (30-2-94)

Een negatief zelfbeeld lijkt van invloed op het ontstaan van en terugval in depressie. Tot nu toe zijn er weinig specifieke interventies voor het verbeteren van een negatief zelfbeeld beschreven en onderzocht. Competitive Memory Training (COMET) voor [...]

COMET voor een negatief zelfbeeld (30-2-94)2018-09-10T14:19:58+00:00

CGT voor patiënten met postpsychotische demoralisatie (30-4-280)

In dit artikel wordt geschetst hoe postpsychotische demoralisatie en zelfstigmatisatie bij patiënten met schizofrenie te behandelen. Dit wordt geplaatst in de context van een cognitief model van demoralisatie. Hierbij ligt de nadruk op overdreven negatieve verwachtingen omtrent [...]

CGT voor patiënten met postpsychotische demoralisatie (30-4-280)2018-09-10T14:19:59+00:00
Ga naar de bovenkant