misverstanden en mythes (30-2-127)

Referenties Cuisinier, M.C.J., Janssen, H., Graauw, C. de, Bakker, S., & Hoogduin, C.A.L. (1996). Pregnancy following miscarriage: course of grief and some determining factors. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynaecology, 17, 168-174. Janssen, H.J.E.M. (1995). A longitudinal prospective [...]

misverstanden en mythes (30-2-127)2018-09-10T14:19:58+00:00

Een 16-jarig meisje met klappende armen en benen (30-3-222)

In deze gevalsbeschrijving wordt een succesvolle behandeling beschreven van een conversiestoornis bij een jonge vrouw met een wel zeer bijzondere bewegingsstoornis van de armen en benen. Behandeling met hypnose en gedragstherapeutische interventies leidde in drie sessies tot [...]

Een 16-jarig meisje met klappende armen en benen (30-3-222)2018-09-10T14:19:59+00:00

Verkrampingen van de spieren van de mond bij een trompettist (oromandibulaire dystonie): een bijzonder ziektebeeld en een mislukte behandeling (30-2-130)

In dit artikel wordt het klinisch beeld gegeven van een bijzondere neurologische aandoening: de oromandibulaire dystonie. Speciale aandacht wordt besteed aan een uniek fenomeen dat bekend staat als sensory tricks (sensorische trucjes). Door bijvoorbeeld de kin of [...]

Verkrampingen van de spieren van de mond bij een trompettist (oromandibulaire dystonie): een bijzonder ziektebeeld en een mislukte behandeling (30-2-130)2018-09-10T14:19:58+00:00

Over een psychoanalytische behandeling van een patiënt met hysterie (30-2-136)

Referenties Bruinsma, J. (2010). Met mevrouw Jansen op de bank bij de psychiater. De Volkskrant, 26 maart 2010. Dirkx. J. & Heuves, W. (red.) (2008). Hysterie. Psychoanalytische beschouwingen. Amsterdam: Boom. Dirkx. J. & Heuves, W. (2008). Hysterie. In [...]

Over een psychoanalytische behandeling van een patiënt met hysterie (30-2-136)2018-09-10T14:19:58+00:00

Speurtocht naar de voorboden van een psychose bij jongeren (30-4-233)

In dit artikel wordt aan de hand van het voorbeeld psychose allereerst het concept staging uitgelegd.Vervolgens wordt in een casusbespreking een voorbeeld van behandeling van subklinische psychotische symptomen en gebleken risicosymptomen voor een eerste psychose, besproken. Behandeling [...]

Speurtocht naar de voorboden van een psychose bij jongeren (30-4-233)2018-09-10T14:19:59+00:00

Boulimie online overwinnen (30-1-17)

Eerder presenteerden Renteria-Agirre en Lange in Directieve therapie een Interapy-protocol voor de online behandeling van bulimia nervosa. Dit artikel beschrijft een gecontroleerd onderzoek waarin de effecten van deze online behandeling worden vergeleken met die van zelfhulp en [...]

Boulimie online overwinnen (30-1-17)2018-09-10T14:19:57+00:00

Preventie van psychose door CGT van invaliderende intrusies (30-4-247)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) ter preventie van een psychose is een relatief nieuwe behandeling die bedoeld is om in risicogroepen het ontwikkelen van een psychose en uiteindelijk schizofrenie te voorkomen of uit te stellen. In dit artikel wordt [...]

Preventie van psychose door CGT van invaliderende intrusies (30-4-247)2018-09-10T14:19:59+00:00

Ten geleide (30-1-3)

Referenties 1 Renteria Agirre, A., & Lange, A. (2009). Bulimia online overwinnen. Beschrijving van een behandelprotocol via internet. Directieve Therapie, 29(1), 26-47. 2 Vanderlinden, J. (2002). Boulimie en eetbuien overwinnen. Tielt: Lannoo. 3 Hoogduin, K. (2009). Het drama [...]

Ten geleide (30-1-3)2018-09-10T14:19:57+00:00
Ga naar de bovenkant