Floreren van het functionele (30-1-63)

Referenties Appelo, M. & Bos, E. (2008). De relatie tussen klachten, veerkracht en welzijn. Gedragstherapie, 41(3), 241-251. Bannink, F.P. (2006). Oplossingsgerichte mediation. Amsterdam: Pearson. Bannink, F.P. (2007). Gelukkig zijn en geluk hebben. Zelf oplossingsgericht werken. Amsterdam: Pearson. Bannink, [...]

Floreren van het functionele (30-1-63)2018-09-10T14:19:58+00:00

Systeemtherapie (30-3-177)

Dit artikel verschijnt eind 2010 als hoofdstuk in het handboek voor GZ-psychologen onder redactie van Marc Verbraak, Sako Visser, Peter Muris en Kees Hoogduin bij Boom uitgeverij, Amsterdam. Het artikel schetst in het kort de kenmerken van [...]

Systeemtherapie (30-3-177)2018-09-10T14:19:59+00:00

Effectiviteit en gemeenschappelijke factoren (30-2-113)

Dit artikel verschijnt eind 2010 als hoofdstuk in het Handboek voor GZ-psychologen onder redactie van M. Verbraak, S.Visser, P. Muris en K. Hoogduin bij Boom uitgeverij, Amsterdam. Het artikel beschrijft hoe non-specifieke therapeutische variabelen, zoals het creëren [...]

Effectiviteit en gemeenschappelijke factoren (30-2-113)2018-09-10T14:19:58+00:00

Psychotherapeutische behandeling van patiënten met de eetbuistoornis (30-3-203)

De eetbuistoornis wordt in de DSM-IV-TR beschreven onder de categorie EDNOS (eating disorder not otherwise specified). Vaak resulteert de eetbuistoornis in obesitas. Als je de grote hoeveelheid studies over medicamenteuze behandelingen van de eetbuistoornis in ogenschouw neemt, [...]

Psychotherapeutische behandeling van patiënten met de eetbuistoornis (30-3-203)2018-09-10T14:19:59+00:00

misverstanden en mythes (30-2-127)

Referenties Cuisinier, M.C.J., Janssen, H., Graauw, C. de, Bakker, S., & Hoogduin, C.A.L. (1996). Pregnancy following miscarriage: course of grief and some determining factors. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynaecology, 17, 168-174. Janssen, H.J.E.M. (1995). A longitudinal prospective [...]

misverstanden en mythes (30-2-127)2018-09-10T14:19:58+00:00

Een 16-jarig meisje met klappende armen en benen (30-3-222)

In deze gevalsbeschrijving wordt een succesvolle behandeling beschreven van een conversiestoornis bij een jonge vrouw met een wel zeer bijzondere bewegingsstoornis van de armen en benen. Behandeling met hypnose en gedragstherapeutische interventies leidde in drie sessies tot [...]

Een 16-jarig meisje met klappende armen en benen (30-3-222)2018-09-10T14:19:59+00:00

Verkrampingen van de spieren van de mond bij een trompettist (oromandibulaire dystonie): een bijzonder ziektebeeld en een mislukte behandeling (30-2-130)

In dit artikel wordt het klinisch beeld gegeven van een bijzondere neurologische aandoening: de oromandibulaire dystonie. Speciale aandacht wordt besteed aan een uniek fenomeen dat bekend staat als sensory tricks (sensorische trucjes). Door bijvoorbeeld de kin of [...]

Verkrampingen van de spieren van de mond bij een trompettist (oromandibulaire dystonie): een bijzonder ziektebeeld en een mislukte behandeling (30-2-130)2018-09-10T14:19:58+00:00

Over een psychoanalytische behandeling van een patiënt met hysterie (30-2-136)

Referenties Bruinsma, J. (2010). Met mevrouw Jansen op de bank bij de psychiater. De Volkskrant, 26 maart 2010. Dirkx. J. & Heuves, W. (red.) (2008). Hysterie. Psychoanalytische beschouwingen. Amsterdam: Boom. Dirkx. J. & Heuves, W. (2008). Hysterie. In [...]

Over een psychoanalytische behandeling van een patiënt met hysterie (30-2-136)2018-09-10T14:19:58+00:00

Speurtocht naar de voorboden van een psychose bij jongeren (30-4-233)

In dit artikel wordt aan de hand van het voorbeeld psychose allereerst het concept staging uitgelegd.Vervolgens wordt in een casusbespreking een voorbeeld van behandeling van subklinische psychotische symptomen en gebleken risicosymptomen voor een eerste psychose, besproken. Behandeling [...]

Speurtocht naar de voorboden van een psychose bij jongeren (30-4-233)2018-09-10T14:19:59+00:00
Ga naar de bovenkant