How to drive your spouse crazy (32-2-7)

In de jaren vijftig van de vorige eeuw richtte een aantal creatieve figuren in de buurt van San Francisco (in Palo Alto), een onderzoeksinstituut op: het Mental Research Instituut (MRI). De onderzoeksmethodologie was naar onze huidige inzichten misschien niet [...]

How to drive your spouse crazy (32-2-7)2018-09-10T14:20:03+00:00

Illusies van de psycholoog (32-3-7)

De gezondheidszorgpsycholoog kan zich in de uitvoering van zijn klinische werk laten leiden door wetenschappelijk verantwoorde standaarden. Toch is dat lang niet altijd de regel. Twijfel aan de waarde van deze standaarden lijkt hieraan ten grondslag te liggen. [...]

Illusies van de psycholoog (32-3-7)2018-09-10T14:20:04+00:00

Wat zou je partner morgenochtend aan jou merken? (32-1-9)

Aandacht voor huiselijk geweld is van recente datum. Waar de overheid nog niet zo lang geleden grote terughoudendheid betrachtte bij alles wat zich 'achter de voordeur' voordeed, groeide aan het eind van de vorige eeuw het besef over de [...]

Wat zou je partner morgenochtend aan jou merken? (32-1-9)2018-09-10T14:20:02+00:00

Does one size fit all? (32-4-7)

Waarom dit onderzoek? De onderzoeksliteratuur over voorspellers van uitval en effectiviteit van behandelingen voor de posttraumatische stressstoornis (PTSS) is relatief schaars en weinig consistent. De enige min of meer consistente bevinding is dat PTSS-cliënten die voor behandeling meer klachten [...]

Does one size fit all? (32-4-7)2018-09-10T14:20:05+00:00

The incomplete transaction (32-2-8)

Technique 1 Deze destructieve techniek is bijzonder effectief wanneer je haar gebruikt om je te wapenen tegen een partner die van nature agressief is, vindingrijk en die zelden de tijd heeft om alles te doen wat hij wil. Hoe [...]

The incomplete transaction (32-2-8)2018-09-10T14:20:03+00:00

Cognitieve gedragstherapie voor aanpassingsstoornis (32-3-8)

Waarom dit onderzoek? Bij 5 tot 10% van de ambulante cliënten in de ggz is een aanpassingsstoornis (APS) de hoofddiagnose. Er bestaat consensus dat behandeling van dit klachtenbeeld gericht moet zijn op de stressor zelf, de reacties op de [...]

Cognitieve gedragstherapie voor aanpassingsstoornis (32-3-8)2018-09-10T14:20:04+00:00

Ten geleide (32-2-1)

Voor u ligt een wel zeer afwisselend Dth-nummer. Allereerst komt u een oude bekende tegen. Walter Vandereycken was vanaf het eerste nummer in 1981 tot in het begin van de jaren negentig Dth-redacteur. Hij publiceerde over eetstoornissen, maar ook [...]

Ten geleide (32-2-1)2018-09-10T14:20:02+00:00

D-cycloserine en exposure in de behandeling van posttraumatische stressstoornis (32-4-8)

Waarom dit onderzoek? Exposuretherapie is een bewezen effectieve behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSS). Hoewel exposuretherapie doorgaans goed werkt, is er ruimte voor verbetering, want niet iedere cliënt knapt goed op van de behandeling en veel cliënten vallen vroegtijdig uit. [...]

D-cycloserine en exposure in de behandeling van posttraumatische stressstoornis (32-4-8)2018-09-10T14:20:05+00:00

De ene verlamming is de andere niet (32-2-9)

'Het leek een wonder. Monique van der Vorst had dertien jaar in een rolstoel gezeten toen ze na een ongeluk ineens een tinteling in haar been voelde. Ze kon weer lopen' (De Pers, 25 januari 2012). Maar het verhaal [...]

De ene verlamming is de andere niet (32-2-9)2018-09-10T14:20:03+00:00

Het overbruggingscontact (32-3-9)

Wanneer een cliënt behandeling wil bij een ggz-instelling, moet hij niet denken dat hij onmiddellijk de juiste therapie krijgt. Vaak moet hij wachten en komt hij op een lijst terecht. Er zijn veel verschillende wachtlijsten: wachtlijsten tussen aanmelding en [...]

Het overbruggingscontact (32-3-9)2018-09-10T14:20:04+00:00
Ga naar de bovenkant