Home/Artikelen/Jaargang 15 (1995)

Depressies en persoonlijkheidsstoornissen bij ‘moeilijke mensen’ op een psychiatrische polikliniek (15-4-292)

Bij tien poliklinische patiënten met appellerend, ontevreden, boosaardig gedrag werd met behulp van diverse meetinstrumenten onderzocht in hoeverre hun klachten aan de criteria van depressie in engere zin beantwoordden en in hoeverre zij aan de criteria van [...]

Depressies en persoonlijkheidsstoornissen bij ‘moeilijke mensen’ op een psychiatrische polikliniek (15-4-292)2018-09-10T14:19:26+00:00

Complicaties bij de behandeling met hypnose van de motorische conversiestoornis (15-1-67)

In dit artikel worden twee gevalsbeschrijvingen gegeven van patiënten met een conversiestoornis, die tijdens de behandeling met hypnose een ernstige complicatie ontwikkelden. De wijze waarop deze complicaties konden worden behandeld wordt besproken. Tot slot worden enige richtlijnen [...]

Complicaties bij de behandeling met hypnose van de motorische conversiestoornis (15-1-67)2018-09-10T14:19:24+00:00

Hoe authentiek zijn ‘recovered memories’? (15-2-148)

‘Recovered memories’ zijn herinneringen aan traumatische jeugdervaringen die pas tijdens een behandeling toegankelijk worden. In dit artikel wordt de vraag opgeworpen hoe authentiek dergelijke herinneringen zijn. De gedachte dat recovered memories authentiek zijn veronderstelt (a) dat totale [...]

Hoe authentiek zijn ‘recovered memories’? (15-2-148)2018-09-10T14:19:25+00:00

Cruciale voorvallen in de directieve gezins– en relatietherapie (15-4-304)

Dertien cliënten die enkele jaren geleden een directieve therapie hadden ondergaan en degene die hen had behandeld, kregen met behulp van een gestructureerd interview de gelegenheid aan te geven welke elementen in de behandeling zij zich als [...]

Cruciale voorvallen in de directieve gezins– en relatietherapie (15-4-304)2018-09-10T14:19:26+00:00

Hardlopen als behandeling: ervaringen in een RIAGG (15-1-76)

Hardlopen als vorm van behandeling heeft de laatste jaren de aandacht getrokken in de ambulante hulpverlening aan met name cliënten met depressieve problematiek. Onderzoek bevestigt in grote lijnen de positieve mogelijkheden van deze aanpak. In dit artikel [...]

Hardlopen als behandeling: ervaringen in een RIAGG (15-1-76)2018-09-10T14:19:24+00:00

Over het waarheidsgehalte van traumatische herinneringen (15-2-167)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen herinneringen aan traumatische gebeurtenissen en traumatische herinneringen. De eerste soort herinneringen hebben hun plaats gevonden in het autobiografisch, ‘narratief’ geheugen, bij het tweede type is dit niet gelukt. Bij patiënten met [...]

Over het waarheidsgehalte van traumatische herinneringen (15-2-167)2018-09-10T14:19:25+00:00

Paniekmanagement en exposure in vivo bij paniekstoornis met agorafobie (15-4-328)

89 Patiënten met de diagnose paniekstoornis met agorafobie, die zich hadden aangemeld op vier verschillende behandelinstituten, werden at random toegewezen aan twee behandelcondities. De ene conditie bestond uit elf zittingen door de patiënt zelf uitgevoerde exposure in [...]

Paniekmanagement en exposure in vivo bij paniekstoornis met agorafobie (15-4-328)2018-09-10T14:19:26+00:00

Een geval van dwangmatig urineren. (15-1-85)

Dwangmatig urineren, een zeldzame klacht, wordt gekenmerkt door de obsessieve poging een normaal gesproken natuurlijk verlopend proces onder voortdurende willekeurige controle te krijgen. In die zin bestaat er een zekere overeenkomst met bijvoorbeeld bloosangst, een veel vaker voorkomend symptoom. [...]

Een geval van dwangmatig urineren. (15-1-85)2018-09-10T14:19:25+00:00

Het voorschrift van Kihlstrom; over de verdenking van seksueel misbruik bij kinderen aan de hand van hun symptomen (15-2-194)

Professor John Kihlstrom van de Yale University, vooraanstaand lid van de wetenschappelijke adviesraad van de False Memory Syndrome Foundation (FMSF), heeft zich recent positief uitgelaten over enkele checklists met betrekking tot seksueel misbruik bij kinderen. Dit is mooi, wij [...]

Het voorschrift van Kihlstrom; over de verdenking van seksueel misbruik bij kinderen aan de hand van hun symptomen (15-2-194)2018-09-10T14:19:25+00:00

Zelfcontroleprocedures bij de ambulante behandeling van agressief gedrag (15-4-340)

De toepassing van zelfcontroleprocedures bij de behandeling van agressie wordt beschreven. Drie gevalsbesprekingen illustreren de behandelprocedure. Alcoholgebruik blijkt agressie vaak in de hand te werken. Wanneer de cliënt zijn agressieve uitingen niet als probleem ervaart, dient aan [...]

Zelfcontroleprocedures bij de ambulante behandeling van agressief gedrag (15-4-340)2018-09-10T14:19:26+00:00
Ga naar de bovenkant