Diagnostiek en behandeling van chronische werkstress en burnout (15-3-215)

De kenmerken van chronische werkstress en burnout worden beschreven tegen de achtergrond van de differentiële diagnoses overspannenheid, neurasthenie en depressie. Oververmoeidheid, depersonalisatie en verminderde persoonlijke bekwaamheid lijken de centrale elementen. Een behandelingsmodel wordt beschreven waarin op deze [...]

Diagnostiek en behandeling van chronische werkstress en burnout (15-3-215)2018-09-10T14:19:26+00:00

Elf persoonlijkheidsstoornissen in een harde kaft (15-4-350)

Naar aanleiding van: J.J.L. Derksen (1993). Handboek persoonlijkheidsstoornissen; diagnostiek en behandeling van de DSM–IV en ICD–10 persoonlijkheidsstoornissen . Utrecht: De Tijdstroom. Prijs ƒ69,–. Harde kaft en ook een leeslint; 286 bladzijden. Wie lijdt nu eigenlijk aan de aandoening persoonlijkheidsstoornis? [...]

Elf persoonlijkheidsstoornissen in een harde kaft (15-4-350)2018-09-10T14:19:26+00:00

Over pech en misverstanden (15-1-96)

In Dth 13, 3 bespreekt Else de Haan op kritische wijze het boek Trauma, dissociatie en hypnose (Van der Hart, 1991). In datzelfde nummer geeft Van der Hart een reactie op De Haans recensie. Hij voert hierbij een citaat [...]

Over pech en misverstanden (15-1-96)2018-09-10T14:19:25+00:00

Over het mislukken van de ambulante behandeling bij licht verstandelijk gehandicapten met sterke gedragsstoornissen (15-3-233)

Ambulante behandeling van sterk gedragsgestoorde, licht verstandelijk gehandicapten is een volwaardig alternatief voor behandeling in een kliniek. Toch is deze behandeling voor een aantal patiënten niet geschikt. Dit artikel bevat de beschrijving van de ambulante behandeling alsmede [...]

Over het mislukken van de ambulante behandeling bij licht verstandelijk gehandicapten met sterke gedragsstoornissen (15-3-233)2018-09-10T14:19:26+00:00

Cognitieve gedragstherapie: nieuwe wijn in nieuwe zakken? (15-4-358)

D.K. Granvold (red.) (1994). Cognitive and behavioral treatment; Methods and applications. Pacific Grove, Cal.: Brooks/Cole. 390 p. De lezers van Dth weten zo langzamerhand wel dat cognitieve therapie, en in het bijzonder cognitieve gedragstherapie, ‘in’ is. We weten inmiddels [...]

Cognitieve gedragstherapie: nieuwe wijn in nieuwe zakken? (15-4-358)2018-09-10T14:19:27+00:00

Mislukking en succes: een nieuwe Erickson (15-1-99)

Haim Omer is een Israëlische klinisch psycholoog, werkzaam aan de universiteit van Tel Aviv. Veel van zijn publikaties hebben betrekking op het psychotherapeutisch proces. Al vele jaren maakt hij zich sterk voor een pragmatische aanpak. Hij past wat dat [...]

Mislukking en succes: een nieuwe Erickson (15-1-99)2018-09-10T14:19:25+00:00

Mediatietherapie: gedragsverandering via derden (15-3-248)

Dit artikel geeft een overzicht van de mogelijkheden van mediatietherapie. Aan de hand van de literatuur en gevalsbeschrijvingen wordt ingegaan op de vraag wat onder mediatietherapie verstaan moet worden en welke argumenten ten gunste van dit therapiemodel [...]

Mediatietherapie: gedragsverandering via derden (15-3-248)2018-09-10T14:19:26+00:00

Pathologisch gokken: problemen in en rondom de behandeling (15-1-15)

Dit artikel gaat over de problemen bij de behandeling van gokken. Dat gokken een hardnekkig probleem kan worden blijkt uit de vele mislukte pogingen van gokkers om van hun gewoonte af te komen. Behandelingen voor gokken worden [...]

Pathologisch gokken: problemen in en rondom de behandeling (15-1-15)2018-09-10T14:19:24+00:00

De dame met de rode riem (15-2-106)

Een patiënte met rouwproblemen vertelt haar verhaal zo aangrijpend dat de therapeut, evenals eerdere hulpverleners, in eerste instantie niet in staat is professionele distantie te bewaren. Dit dramatisch vermogen heeft de patiënte waarschijnlijk lange tijd van verwerking [...]

De dame met de rode riem (15-2-106)2018-09-10T14:19:25+00:00

Zin en onzin van samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg (15-3-264)

In het begin van de jaren zeventig was ik verbonden aan een Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB). Alleen al door daar te werken kon gesproken worden van samenwerken. In die tijd wilde de bureauleiding gaan samenwerken met het andere MOB. [...]

Zin en onzin van samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg (15-3-264)2018-09-10T14:19:26+00:00
Ga naar de bovenkant