De Bakru is gevlogen (19-4-328)

Culturele verschillen tussen therapeut en patiënt kunnen een vruchtbare behandelrelatie in de weg staan. Als het doel van de behandeling niet aansluit bij de wensen of mogelijkheden van de patiënt, zal deze terecht verdere medewerking staken. Ook [...]

De Bakru is gevlogen (19-4-328)2018-09-10T14:19:34+00:00

Positieve zelfverbalisatie bij opgenomen patiënten (19-2-134)

In eerdere onderzoeken is gebleken dat positieve zelfverbalisatie een gunstig effect heeft op het zelfbeeld (Valliant & Antonowitcz, 1991; Lange & Kiestra, 1991; Lange, Gest & De Vries, 1995). Deze onderzoeken werden uitgevoerd bij studenten of waren [...]

Positieve zelfverbalisatie bij opgenomen patiënten (19-2-134)2018-09-10T14:19:34+00:00

Motivering voor behandeling bij anorexia nervosa (19-4-338)

Patiënten met anorexia nervosa staan vaak ambivalent ten opzichte van behandeling. Hoewel zij veel last ondervinden van de gevolgen van de anorexie, zijn zij bang om de ‘voordelen’ ervan op te geven. Om patiënten te motiveren tot [...]

Motivering voor behandeling bij anorexia nervosa (19-4-338)2018-09-10T14:19:34+00:00

Op een afdeling voor (deeltijd)klinische gedragstherapie (19-2-146)

Onderzoek naar de behandelresultaten van klinische gedragstherapie bij ernstige angststoornissen is nog weinig uitgevoerd. In dit artikel worden de behandelresultaten weergegeven van een recent opgerichte afdeling voor klinische gedragstherapie. Naast de behandelresultaten worden de werkwijze en behandelfilosofie [...]

Op een afdeling voor (deeltijd)klinische gedragstherapie (19-2-146)2018-09-10T14:19:34+00:00

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (19-4-355)

Deze bijdrage was mogelijk dankzij de financiële bijdrage van de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving aan het project ‘Kwaliteit Slachtofferhulp’. Dit onderzoek bij verkeersslachtoffers met whiplash-klachten maakte deel uit van een omvangrijker studie naar de kwaliteit van hulpverlening [...]

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (19-4-355)2018-09-10T14:19:34+00:00

Geruststelling bij onverklaarde lichamelijke klachten (19-2-168)

Bij het geruststellen van patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten is het in de eerste plaats belangrijk om na te gaan wat de patiënt zelf denkt dat er aan de hand is. De therapeut kan vervolgens in begrijpelijke [...]

Geruststelling bij onverklaarde lichamelijke klachten (19-2-168)2018-09-10T14:19:34+00:00

Ingrediënten in de behandeling van boulimia (19-3-214)

Er wordt verslag gedaan van de effecten van een geprotocolleerde breedspectrum behandeling van boulimia nervosa en van de evaluatie van de verschillende onderdelen door patiënten van een psychiatrische polikliniek. Maatregelen ter vergroting van zelfcontrole, cognitieve interventies en [...]

Ingrediënten in de behandeling van boulimia (19-3-214)2018-09-10T14:19:34+00:00

Behandeling van kinderen met overgewicht (19-3-240)

In dit artikel wordt achtereenvolgens ingegaan op de biologische en psychologische verklaringsmodellen voor het ontstaan van obesitas bij kinderen. Vervolgens worden de huidige inzichten omtrent de behandeling beschreven. Sinds enkele jaren is er een nieuwe tendens merkbaar [...]

Behandeling van kinderen met overgewicht (19-3-240)2018-09-10T14:19:34+00:00

Bewegingsdrang bij anorexia nervosa-patiënten (19-3-260)

Alhoewel bewegingsdrang een belangrijk element is van de psychopathologie van anorexia nervosa, is in de literatuur bewegingsdrang relatief onderbelicht, wazig en weinig eenduidig. Bewegingsdrang bij patiënten met anorexia nervosa wordt gekenmerkt door de volgende tekenen: een vrijwillige [...]

Bewegingsdrang bij anorexia nervosa-patiënten (19-3-260)2018-09-10T14:19:34+00:00

‘Evidence based’ behandelingen voor paniekstoornis met agorafobie (19-1-40)

De klinische effectiviteit van zogenaamde ‘evidence based’ behandelingen voor paniekstoornis met agorafobie werd onderzocht aan de hand van gegevens over het lange-termijneffect en aanvullende behandeling na deelname aan een gecontroleerde effectstudie. Twee jaar na afsluiting van de [...]

‘Evidence based’ behandelingen voor paniekstoornis met agorafobie (19-1-40)2018-09-10T14:19:33+00:00
Ga naar de bovenkant