Welke factoren lokken eetbuien uit? (19-3-304)

Deze bijdrage beschrijft de constructie van de Binge Eating Trigger Questionnaire (BETQ) en de resultaten van een zelfrapporteringsonderzoek naar het voorkomen van eetbuien en de aard van de triggers die eetbuien uitlokken bij een groep vrouwelijke studenten. [...]

Welke factoren lokken eetbuien uit? (19-3-304)2018-09-10T14:19:34+00:00

Cognitieve therapie van obsessies. (19-2-107)

In dit artikel wordt een cognitieve therapie van obsessies beschreven bij twee patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis. De behandeling bestond uit (a) een uitleg van het cognitieve model met een nadruk op het onderscheid tussen intrusies en [...]

Cognitieve therapie van obsessies. (19-2-107)2018-09-10T14:19:33+00:00

Behandeling van een vrouw met iactatio corporis nocturna (19-4-319)

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de behandeling van rhythmic movement disorder (ritmische bewegingsstoornis), een slaapstoornis die vooral bij kinderen voorkomt. Er zijn vier typen te onderscheiden: head-banging en head-rocking (iactatio capitis nocturna) en body-rocking [...]

Behandeling van een vrouw met iactatio corporis nocturna (19-4-319)2018-09-10T14:19:34+00:00

Schrijven over fictieve gebeurtenissen (19-2-120)

Eerder onderzoek liet zien dat als mensen gevraagd wordt zich een fictieve gebeurtenis uit het verleden voor te stellen, zij de waarschijnlijkheid van deze gebeurtenis ook hoger gaan inschatten (imaginatie-inflatie). De omvang van dit effect is echter [...]

Schrijven over fictieve gebeurtenissen (19-2-120)2018-09-10T14:19:34+00:00

De Bakru is gevlogen (19-4-328)

Culturele verschillen tussen therapeut en patiënt kunnen een vruchtbare behandelrelatie in de weg staan. Als het doel van de behandeling niet aansluit bij de wensen of mogelijkheden van de patiënt, zal deze terecht verdere medewerking staken. Ook [...]

De Bakru is gevlogen (19-4-328)2018-09-10T14:19:34+00:00

Positieve zelfverbalisatie bij opgenomen patiënten (19-2-134)

In eerdere onderzoeken is gebleken dat positieve zelfverbalisatie een gunstig effect heeft op het zelfbeeld (Valliant & Antonowitcz, 1991; Lange & Kiestra, 1991; Lange, Gest & De Vries, 1995). Deze onderzoeken werden uitgevoerd bij studenten of waren [...]

Positieve zelfverbalisatie bij opgenomen patiënten (19-2-134)2018-09-10T14:19:34+00:00

Motivering voor behandeling bij anorexia nervosa (19-4-338)

Patiënten met anorexia nervosa staan vaak ambivalent ten opzichte van behandeling. Hoewel zij veel last ondervinden van de gevolgen van de anorexie, zijn zij bang om de ‘voordelen’ ervan op te geven. Om patiënten te motiveren tot [...]

Motivering voor behandeling bij anorexia nervosa (19-4-338)2018-09-10T14:19:34+00:00

Op een afdeling voor (deeltijd)klinische gedragstherapie (19-2-146)

Onderzoek naar de behandelresultaten van klinische gedragstherapie bij ernstige angststoornissen is nog weinig uitgevoerd. In dit artikel worden de behandelresultaten weergegeven van een recent opgerichte afdeling voor klinische gedragstherapie. Naast de behandelresultaten worden de werkwijze en behandelfilosofie [...]

Op een afdeling voor (deeltijd)klinische gedragstherapie (19-2-146)2018-09-10T14:19:34+00:00

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (19-4-355)

Deze bijdrage was mogelijk dankzij de financiële bijdrage van de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving aan het project ‘Kwaliteit Slachtofferhulp’. Dit onderzoek bij verkeersslachtoffers met whiplash-klachten maakte deel uit van een omvangrijker studie naar de kwaliteit van hulpverlening [...]

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (19-4-355)2018-09-10T14:19:34+00:00

Geruststelling bij onverklaarde lichamelijke klachten (19-2-168)

Bij het geruststellen van patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten is het in de eerste plaats belangrijk om na te gaan wat de patiënt zelf denkt dat er aan de hand is. De therapeut kan vervolgens in begrijpelijke [...]

Geruststelling bij onverklaarde lichamelijke klachten (19-2-168)2018-09-10T14:19:34+00:00
Ga naar de bovenkant