Inspirerend en up-to-date (34-1-10)

Nederland is een van de koplopers op het gebied van de psychotraumatologie. Het Handboek posttraumatische stressstoornissen is daarvan een bewijs. Meer dan zeventig auteurs hebben aan dit boek bijgedragen. In 49 hoofdstukken wordt een beeld geschetst van de meest [...]

Inspirerend en up-to-date (34-1-10)2018-09-10T14:20:08+00:00

Over het bijten van Suarez en andere vreemde neigingen (34-4-7)

Luis Suarez beet op het WK voetbal 2014 zijn tegenstander Georgio Chiellini in de rug. Hij had dat eerder gedaan. In 2010 zette hij zijn tanden in Otman Bakkal, speler van PSV, in de wedstrijd tegen Ajax. Hij werd [...]

Over het bijten van Suarez en andere vreemde neigingen (34-4-7)2018-09-10T14:20:10+00:00

Ten geleide (34-2-1)

Wanneer je veertig jaar geleden in een zwembad kwam, zag je louter 'magere' mensen. Overigens noemde niemand dat mager. Tegenwoordig zie je bij een bezoek aan het zwembad vele mensen die een goed gevuld lijf bezitten. Daarbij moet je [...]

Ten geleide (34-2-1)2018-09-10T14:20:09+00:00

One size fits few (34-3-5)

Verslaving komt vaak voor in combinatie met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Relevante richtlijnen schrijven weliswaar een geïntegreerde behandeling van deze comorbiditeit voor, maar opvallend is dat er, bij gebrek aan kwalitatief goed en vergelijkend onderzoek, geen consensus bestaat over [...]

One size fits few (34-3-5)2018-09-10T14:20:10+00:00

Contact maken met psychose (34-1-11)

Jules Tielens is een bevlogen psychiater met een bijzondere interesse voor het werken met zorgmijdende psychotische patiënten. Hij stond aan de wieg van de outreachende bemoeizorg voor ernstig psychiatrisch zieke dak- en thuislozen in Amsterdam. In 2010 verscheen het [...]

Contact maken met psychose (34-1-11)2018-09-10T14:20:08+00:00

Beter, sneller en goedkoper behandelen: kan dat? (34-4-8)

Berichten in de media over de ggz of gesprekken hierover met vrienden of collega's die in die sector werken, gaan nog maar zelden over grote doorbraken, nieuwe interventies of verrassende inzichten. Al sinds geruime tijd zijn de sleutelwoorden veeleer [...]

Beter, sneller en goedkoper behandelen: kan dat? (34-4-8)2018-09-10T14:20:10+00:00

Complexe obesitas tussen psychologie en geneeskunde (34-2-3)

Obesitas is een chronische ziekte (WHO, 2000). In de Nederlandse richtlijnen wordt obesitas beschreven als een overmatige vetstapeling in het lichaam die aanleiding geeft tot gezondheidsrisico's (CBO, 2008). De definitie laat zien dat de auteurs van de richtlijn obesitas [...]

Complexe obesitas tussen psychologie en geneeskunde (34-2-3)2018-09-10T14:20:09+00:00

De mediërende rol van interactieproblemen in de relatie tussen persoonlijkheidsproblematiek en behandelresultaat (34-3-6)

Iedere therapeut heeft ze in zijn caseload, de 'moeilijke' cliënten. Vaak ervaren therapeuten die moeilijkheid in de interactie. Hierdoor is het onder andere lastig om een therapeutische relatie met deze cliënten op te bouwen en te handhaven. Interactieproblemen kunnen [...]

De mediërende rol van interactieproblemen in de relatie tussen persoonlijkheidsproblematiek en behandelresultaat (34-3-6)2018-09-10T14:20:10+00:00

Wanneer m’n hoofd er met mij vandoor gaat (34-1-12)

Onze hersenen zijn ons besturingssysteem dat ervoor zorgt dat we ons kunnen aanpassen aan onze omgeving en kunnen reageren op dingen die om ons heen gebeuren. Ongemerkt verwerken we een groot aantal indrukken. Doorgaans staan we er niet bij [...]

Wanneer m’n hoofd er met mij vandoor gaat (34-1-12)2018-09-10T14:20:08+00:00

Mindfulfitness (34-4-9)

In 2013 verschenen de langverwachte boeken Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderline stoornis: Surfen op emoties en Surfen op emoties: Werkboek dialectische gedragstherapie voor jongeren (DGT-J) in de praktijkreeks Kind en Adolescent. Het hoofdboek is grotendeels gebaseerd op [...]

Mindfulfitness (34-4-9)2018-09-10T14:20:11+00:00
Ga naar de bovenkant