Over kwaliteit van de gezondheidszorg (35-3-8)

De kwajongens van de directieve therapie zijn al weer jaren geleden mannen geworden. Ze hebben vaak als de spreekwoordelijke vos en soms ook letterlijk hun haren verloren. Veelal zijn ze zelfs deel uit gaan maken van het establishment van [...]

Over kwaliteit van de gezondheidszorg (35-3-8)2018-09-10T14:20:12+00:00

ROM en benchmarken (35-2-5)

Routine Outcome Monitoring (ROM) staat in de ggz sterk in de belangstelling. De implementatie van ROM is in een stroomversnelling geraakt door de interesse van de zorgverzekeraars in geaggregeerde ROM-gegevens. De ambitie om ROM-gegevens voor benchmarken te gebruiken heeft [...]

ROM en benchmarken (35-2-5)2018-09-10T14:20:11+00:00

Ten geleide (35-4-1)

Als u dit leest, bent u begonnen in het vierde nummer van Dth in 2015. En dus het laatste van dit jaar. De tijd gaat snel, maar dat krijg je als er veel te doen is in de gezondheidszorg. [...]

Ten geleide (35-4-1)2018-09-10T14:20:12+00:00

Valkuilen en complicaties bij het uitvoeren van COMET voor lage zelfwaardering (35-2-6)

Lage zelfwaardering is een belangrijk aspect van psychopathologie. Zij manifesteert zich als symptoom in verschillende emotionele stoornissen en verdwijnt niet altijd vanzelf wanneer de betreffende stoornis adequaat is behandeld. Daarnaast is lage zelfwaardering onder meer een risicofactor voor het [...]

Valkuilen en complicaties bij het uitvoeren van COMET voor lage zelfwaardering (35-2-6)2018-09-10T14:20:11+00:00

Toegepaste gedragsanalyse bij hoogfunctionerende jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis (35-4-3)

Veel hoogfunctionerende jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben moeite met het leren van praktische vaardigheden op het gebied van zelfzorg, vrije tijd, opleiding, werk en sociale relaties. Aangenomen wordt dat ASS de leermogelijkheden van deze mensen beperkt, waardoor ze [...]

Toegepaste gedragsanalyse bij hoogfunctionerende jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis (35-4-3)2018-09-10T14:20:12+00:00

Ten geleide (35-1-1)

We trappen het jaar 2015 af met een eerste nummer waarin u niet, zoals u in de regel van ons gewend bent, minimaal een viertal artikelen aantreft, maar 'slechts' drie. U zou dit kunnen zien als een teken van [...]

Ten geleide (35-1-1)2018-09-10T14:20:11+00:00

Gesprekken met psychotische mensen (35-2-7)

Een psychose ontstaat doordat het dopaminesysteem gesensitiseerd raakt. Dopamine is betrokken bij lust, orgasme, genieten en beloningsleren, en zet het organisme aan tot gratificatie zoeken. Bij laatadolescenten en jongvolwassenen is het normaal dat het dopaminesysteem enigszins overactief is. Bij [...]

Gesprekken met psychotische mensen (35-2-7)2018-09-10T14:20:12+00:00

Eerste hulp bij omgaan met lastige cliënten in de ambulante ggz (35-4-4)

Iedere therapeut heeft ze in zijn caseload: 'lastige' cliënten. 'Lastig' in de zin dat bij hen de beschikbare stoornisspecifieke, bewezen effectieve protocollaire behandelingen (voor voorbeelden daarvan, zie: Keijsers, van Minnen, & Hoogduin, 2011) in de beleving van de therapeut [...]

Eerste hulp bij omgaan met lastige cliënten in de ambulante ggz (35-4-4)2018-09-10T14:20:12+00:00

Virtual Reality Exposure Therapie bij psychose: een casus (35-1-3)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt sinds de jaren negentig toegepast bij psychoses en schizofrenie. Schizofrenie en psychose omvatten een grote diversiteit aan klachtgebieden, zoals wanen, hallucinaties en negatieve symptomen. Een meta-analyse van Turner, van der Gaag, Karyotaki, en Cuijpers (2014) [...]

Virtual Reality Exposure Therapie bij psychose: een casus (35-1-3)2018-09-10T14:20:11+00:00

Leven met een obsessieve-compulsieve stoornis (35-2-8)

Ook al gaat dit boek, in weerwil van de ondertitel, niet over 'leven met een OCS', het biedt wel een caleidoscopisch beeld van deze aandoening, en het is ook nog eens toegankelijk geschreven. De schrijver is redacteur van het [...]

Leven met een obsessieve-compulsieve stoornis (35-2-8)2018-09-10T14:20:12+00:00
Ga naar de bovenkant