Toegepaste gedragsanalyse bij hoogfunctionerende jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis (35-4-3)

Veel hoogfunctionerende jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben moeite met het leren van praktische vaardigheden op het gebied van zelfzorg, vrije tijd, opleiding, werk en sociale relaties. Aangenomen wordt dat ASS de leermogelijkheden van deze mensen beperkt, waardoor ze [...]

Toegepaste gedragsanalyse bij hoogfunctionerende jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis (35-4-3)2018-09-10T14:20:12+00:00

Ten geleide (35-1-1)

We trappen het jaar 2015 af met een eerste nummer waarin u niet, zoals u in de regel van ons gewend bent, minimaal een viertal artikelen aantreft, maar 'slechts' drie. U zou dit kunnen zien als een teken van [...]

Ten geleide (35-1-1)2018-09-10T14:20:11+00:00

Gesprekken met psychotische mensen (35-2-7)

Een psychose ontstaat doordat het dopaminesysteem gesensitiseerd raakt. Dopamine is betrokken bij lust, orgasme, genieten en beloningsleren, en zet het organisme aan tot gratificatie zoeken. Bij laatadolescenten en jongvolwassenen is het normaal dat het dopaminesysteem enigszins overactief is. Bij [...]

Gesprekken met psychotische mensen (35-2-7)2018-09-10T14:20:12+00:00

Eerste hulp bij omgaan met lastige cliënten in de ambulante ggz (35-4-4)

Iedere therapeut heeft ze in zijn caseload: 'lastige' cliënten. 'Lastig' in de zin dat bij hen de beschikbare stoornisspecifieke, bewezen effectieve protocollaire behandelingen (voor voorbeelden daarvan, zie: Keijsers, van Minnen, & Hoogduin, 2011) in de beleving van de therapeut [...]

Eerste hulp bij omgaan met lastige cliënten in de ambulante ggz (35-4-4)2018-09-10T14:20:12+00:00

Virtual Reality Exposure Therapie bij psychose: een casus (35-1-3)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt sinds de jaren negentig toegepast bij psychoses en schizofrenie. Schizofrenie en psychose omvatten een grote diversiteit aan klachtgebieden, zoals wanen, hallucinaties en negatieve symptomen. Een meta-analyse van Turner, van der Gaag, Karyotaki, en Cuijpers (2014) [...]

Virtual Reality Exposure Therapie bij psychose: een casus (35-1-3)2018-09-10T14:20:11+00:00

Leven met een obsessieve-compulsieve stoornis (35-2-8)

Ook al gaat dit boek, in weerwil van de ondertitel, niet over 'leven met een OCS', het biedt wel een caleidoscopisch beeld van deze aandoening, en het is ook nog eens toegankelijk geschreven. De schrijver is redacteur van het [...]

Leven met een obsessieve-compulsieve stoornis (35-2-8)2018-09-10T14:20:12+00:00

Cognitieve gedragstherapie bij de obsessieve-compulsieve stoornis binnen de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen (35-4-5)

In deze bijdrage wordt de positie van de cognitieve gedragstherapie binnen de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen voor de obsessieve-compulsieve stoornis kritisch beschouwd. Deze positie zal waar nodig worden verduidelijkt en aangevuld met richtlijnen die meer recht doen aan het wetenschappelijk [...]

Cognitieve gedragstherapie bij de obsessieve-compulsieve stoornis binnen de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen (35-4-5)2018-09-10T14:20:12+00:00

Het KOP-model (35-1-4)

Het KOP-model Een manier van denken, kijken en werken Paul Rijnders & Els Heene In de ggz doen zich grote veranderingen voor. De invoering van de Basis GGZ, inclusief de meer prominente rol van de huisarts en diens [...]

Het KOP-model (35-1-4)2018-09-10T14:20:11+00:00

Ten geleide (35-3-1)

Als u dit leest, bent u begonnen in alweer het derde nummer van Dth in 2015. In het vorige nummer namen we in het Ten geleide nog afscheid van een gewaardeerd lid van de redactie. Nu mogen we op [...]

Ten geleide (35-3-1)2018-09-10T14:20:12+00:00

Imaginatie- en rescriptingtherapie voor nachtmerries in de specialistische ggz (35-4-6)

Waarom dit onderzoek? Twee tot vijf procent van de Nederlanders heeft last van nachtmerries. Nachtmerries leiden vaak tot slaapproblemen, maar ook tot emotionele en cognitieve problemen overdag. Bij patiënten met diverse psychiatrische stoornissen komen nachtmerries vaker voor dan in [...]

Imaginatie- en rescriptingtherapie voor nachtmerries in de specialistische ggz (35-4-6)2018-09-10T14:20:13+00:00
Ga naar de bovenkant