Home/Artikelen/Jaargang 25 (2005)

emdr en hypnose: suggestieve elementen (25-1-69)

Over de werkzame bestanddelen van Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (emdr) is veel gespeculeerd, maar er is nog weinig duidelijkheid over. Hoewel vaak wordt beweerd dat emdr voornamelijk op suggestie berust, ontbreken serieuze analyses in die richting. [...]

emdr en hypnose: suggestieve elementen (25-1-69)2018-09-10T14:19:45+00:00

Storende preoccupaties bij kinderen: een dwangstoornis of een tic? (25-2-185)

Niet alle kinderen met een dwangstoornis rapporteren dwanggedachten, zoals gangbare theorieën willen. Het lijkt erop dat de disfunctionele cognities die leiden tot interpretatiefouten van algemeen voorkomende intrusies, ontbreken bij kinderen. Je kunt ook zeggen dat niet altijd [...]

Storende preoccupaties bij kinderen: een dwangstoornis of een tic? (25-2-185)2018-09-10T14:19:46+00:00

Mindfulness-oefeningen (25-3-276)

Anorexia nervosa-patiënten houden hardnekkig vast aan hun anorectische gedrag, vermoedelijk om overmatig controle te behouden over onplezierige innerlijke belevingen. Mindfulness-oefeningen kunnen hen helpen bij het loslaten van deze anorectische gewoontes. Mindfulness is opmerkzaamheid voor ervaringen in het [...]

Mindfulness-oefeningen (25-3-276)2018-09-10T14:19:47+00:00

Een vat vol feitjes (25-4-414)

Uitgeverij Nieuwezijds is onder andere bekend door haar mooie boeken van en over Darwin en door een flink aantal boeken die cliënten kunnen lezen om wat beter te begrijpen wat er met hen aan de hand is. Toen ik [...]

Een vat vol feitjes (25-4-414)2018-09-10T14:19:48+00:00

recensie (25-1-83)

Wel eens vakliteratuur gelezen als een spannende roman? Wel eens in een boek over medicijnen vooruit gebladerd om te kijken wat er straks komt? Vast niet! Maar dat kan snel veranderen. Want nu is er een boek over de [...]

recensie (25-1-83)2018-09-10T14:19:45+00:00

Storende preoccupaties bij afhankelijkheid van psychoactieve stoffen (25-2-195)

Hoewel zorgelijke preoccupaties geen expliciet criterium van afhankelijkheid zijn in de dsm-iv, worden deze wel aangetroffen bij verslaafde patiënten. De stoornis kan beschouwd worden als het ten volle gepreoccupeerd zijn met een middel. Die preoccupatie wordt verklaard [...]

Storende preoccupaties bij afhankelijkheid van psychoactieve stoffen (25-2-195)2018-09-10T14:19:46+00:00

Gedragstherapie bij depressie (25-3-300)

Depressie is een van dé kwalen van de eeuw. De medicamenteuze en cognitief-gedragstherapeutische aanpak zijn welbekend. Binnen de gedragstherapie zijn twee vanuit de gedragsanalyse geïnspireerde benaderingen in opkomst: ‘Behavioral Activation’ en ‘Acceptance and Commitment Therapy’. Behavioral Activation [...]

Gedragstherapie bij depressie (25-3-300)2018-09-10T14:19:47+00:00

Richtlijnen voor dilemma’s? (25-1-86)

Verpakt tussen een Voorwoord van Aart Schene en een Inleiding en een Epiloog van de redacteuren, behandelen een psycholoog, een theoloog, een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) en acht psychiaters tien verschillende dilemma's uit de psychiatrische praktijk. Iedereen gaat op een of [...]

Richtlijnen voor dilemma’s? (25-1-86)2018-09-10T14:19:45+00:00

Preoccupaties bij het chronisch vermoeidheidssyndroom (25-2-205)

Cognitieve gedragstherapie is de enige evidence-based behandeling voor het chronisch vermoeidheidssyndroom. Cognities spelen een centrale rol bij de instandhouding van klachten in het chronisch vermoeidheidssyndroom. De instandhoudende cognities zijn veelal op te vatten als belemmerende preoccupaties. De [...]

Preoccupaties bij het chronisch vermoeidheidssyndroom (25-2-205)2018-09-10T14:19:46+00:00

De gegeneraliseerde angststoornis (25-3-316)

Pas de laatste twee decennia is het onderzoek naar de behandeling van de gegeneraliseerde angststoornis op gang gekomen. Hoewel vooral cognitieve therapie effectief bleek, bleven ook de resultaten daarvan achter bij de behandeling van andere angststoornissen. Dit [...]

De gegeneraliseerde angststoornis (25-3-316)2018-09-10T14:19:47+00:00
Ga naar de bovenkant