Storende preoccupaties: wat doe je ertegen? (25-2-96)

In dit themanummer staat het idee centraal dat storende preoccupaties de grootste gemene deler van de psychopathologie zijn. Gerenommeerde behandelaars en onderzoekers beschrijven vanuit dit perspectief de stoornissen en behandelingen waarop zij expert zijn. De ‘evidence-based’ behandelingen [...]

Storende preoccupaties: wat doe je ertegen? (25-2-96)2018-09-10T14:19:47+00:00

Dissociatie en fragmentatie van het geheugen (25-1-51)

Na een ingrijpende negatieve gebeurtenis vertonen de meeste mensen acute stressreacties, maar slechts een minderheid ontwikkelt een posttraumatische stress-stoornis (ptss). Een van de beste voorspellers van een latere ptss is dissociatie tijdens het trauma. Het hier beschreven [...]

Dissociatie en fragmentatie van het geheugen (25-1-51)2018-09-10T14:19:45+00:00

Paniekmanagement revisited (25-4-396)

De behandeling van patiënten met een paniekstoornis bestaat volgens aanvaarde standaarden uit exposure in vivo, gecombineerd met paniekmanagement. Exposure is gericht op gevreesde externe stimuli, paniekmanagement gaat over het hanteren van interne stimuli. Gebruikmakend van principes van [...]

Paniekmanagement revisited (25-4-396)2018-09-10T14:19:47+00:00

Preoccupaties bij sociale fobie: theorie en nieuwe behandeltechnieken (25-2-165)

Bij een sociale fobie staat preoccupatie met afwijzing of afkeuring centraal. Volgens het cognitieve model worden alle emotionele stoornissen gekenmerkt door interpretatiefouten, ofwel biases. Conform het specificiteitsmodel kan uit onderzoek met sociaal-fobische en depressieve cliënten geconcludeerd worden [...]

Preoccupaties bij sociale fobie: theorie en nieuwe behandeltechnieken (25-2-165)2018-09-10T14:19:46+00:00

Ten geleide (25-3-261)

Welkom bij het derde nummer. Terwijl ik dit schrijf is het congres net voorbij. U weet het, er hadden meer mensen kunnen zijn. Er waren ontegenzeggelijk dingen in de marketing fout gegaan. Het is niet anders. De organisatie was [...]

Ten geleide (25-3-261)2018-09-10T14:19:47+00:00

Over haartrekken en het falen van zelfcontrole (25-1-6)

In dit artikel presenteren de auteurs een gecontroleerd onderzoek (N = 43) naar de behandeling van trichotillomanie, waarin gedragstherapie werd vergeleken met fluoxetine (60 mg) en een wachtlijstconditie. Na twaalf weken bleek dat de gedragstherapie zeer effectief [...]

Over haartrekken en het falen van zelfcontrole (25-1-6)2018-09-10T14:19:45+00:00

recensie (25-4-408)

De bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis die 1 tot 1,5 procent van de mensen tijdens hun leven treft. De farmacologische behandelmogelijkheden zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen door de introductie van atypische antipsychotica en de nieuwe anti-epileptica, naast de [...]

recensie (25-4-408)2018-09-10T14:19:47+00:00

Zorgelijke en zorgeloze wanen (25-2-176)

In dit artikel definiëren we allereerst de waan. Het probleem is dat de inhoud van de waan niet bepaalt of er sprake is van psychopathologie, maar de lijdensdruk. Lijden onder wanen gaat gepaard met een hoge mate [...]

Zorgelijke en zorgeloze wanen (25-2-176)2018-09-10T14:19:46+00:00

De hardnekkigheid van emotionele stoornissen (25-3-264)

Mijnheer de rector magnificus, Geachte aanwezigen, Hartelijk dank dat U de moeite nam om deze openbare les bij te wonen in de aula van de instelling die ik inmiddels ‘onze’ universiteit mag noemen. Ik wil het vanmiddag hebben over [...]

De hardnekkigheid van emotionele stoornissen (25-3-264)2018-09-10T14:19:47+00:00

emdr en hypnose: suggestieve elementen (25-1-69)

Over de werkzame bestanddelen van Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (emdr) is veel gespeculeerd, maar er is nog weinig duidelijkheid over. Hoewel vaak wordt beweerd dat emdr voornamelijk op suggestie berust, ontbreken serieuze analyses in die richting. [...]

emdr en hypnose: suggestieve elementen (25-1-69)2018-09-10T14:19:45+00:00
Ga naar de bovenkant