Zorgelijke en zorgeloze wanen (25-2-176)

In dit artikel definiëren we allereerst de waan. Het probleem is dat de inhoud van de waan niet bepaalt of er sprake is van psychopathologie, maar de lijdensdruk. Lijden onder wanen gaat gepaard met een hoge mate [...]

Zorgelijke en zorgeloze wanen (25-2-176)2018-09-10T14:19:46+00:00

De hardnekkigheid van emotionele stoornissen (25-3-264)

Mijnheer de rector magnificus, Geachte aanwezigen, Hartelijk dank dat U de moeite nam om deze openbare les bij te wonen in de aula van de instelling die ik inmiddels ‘onze’ universiteit mag noemen. Ik wil het vanmiddag hebben over [...]

De hardnekkigheid van emotionele stoornissen (25-3-264)2018-09-10T14:19:47+00:00

emdr en hypnose: suggestieve elementen (25-1-69)

Over de werkzame bestanddelen van Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (emdr) is veel gespeculeerd, maar er is nog weinig duidelijkheid over. Hoewel vaak wordt beweerd dat emdr voornamelijk op suggestie berust, ontbreken serieuze analyses in die richting. [...]

emdr en hypnose: suggestieve elementen (25-1-69)2018-09-10T14:19:45+00:00

Geen 13 in een dozijn (25-4-411)

Er lijkt niet veel eer te behalen aan het behandelen van anorexia nervosa. Het is een zeer ernstige stoornis, waarvan veel patiënten niet genezen of waaraan ze overlijden. Veel hulpverleners houden zich dan ook liever niet met dit probleem [...]

Geen 13 in een dozijn (25-4-411)2018-09-10T14:19:47+00:00

Storende preoccupaties bij kinderen: een dwangstoornis of een tic? (25-2-185)

Niet alle kinderen met een dwangstoornis rapporteren dwanggedachten, zoals gangbare theorieën willen. Het lijkt erop dat de disfunctionele cognities die leiden tot interpretatiefouten van algemeen voorkomende intrusies, ontbreken bij kinderen. Je kunt ook zeggen dat niet altijd [...]

Storende preoccupaties bij kinderen: een dwangstoornis of een tic? (25-2-185)2018-09-10T14:19:46+00:00

Mindfulness-oefeningen (25-3-276)

Anorexia nervosa-patiënten houden hardnekkig vast aan hun anorectische gedrag, vermoedelijk om overmatig controle te behouden over onplezierige innerlijke belevingen. Mindfulness-oefeningen kunnen hen helpen bij het loslaten van deze anorectische gewoontes. Mindfulness is opmerkzaamheid voor ervaringen in het [...]

Mindfulness-oefeningen (25-3-276)2018-09-10T14:19:47+00:00

recensie (25-1-83)

Wel eens vakliteratuur gelezen als een spannende roman? Wel eens in een boek over medicijnen vooruit gebladerd om te kijken wat er straks komt? Vast niet! Maar dat kan snel veranderen. Want nu is er een boek over de [...]

recensie (25-1-83)2018-09-10T14:19:45+00:00

Een vat vol feitjes (25-4-414)

Uitgeverij Nieuwezijds is onder andere bekend door haar mooie boeken van en over Darwin en door een flink aantal boeken die cliënten kunnen lezen om wat beter te begrijpen wat er met hen aan de hand is. Toen ik [...]

Een vat vol feitjes (25-4-414)2018-09-10T14:19:48+00:00

Storende preoccupaties bij afhankelijkheid van psychoactieve stoffen (25-2-195)

Hoewel zorgelijke preoccupaties geen expliciet criterium van afhankelijkheid zijn in de dsm-iv, worden deze wel aangetroffen bij verslaafde patiënten. De stoornis kan beschouwd worden als het ten volle gepreoccupeerd zijn met een middel. Die preoccupatie wordt verklaard [...]

Storende preoccupaties bij afhankelijkheid van psychoactieve stoffen (25-2-195)2018-09-10T14:19:46+00:00

Gedragstherapie bij depressie (25-3-300)

Depressie is een van dé kwalen van de eeuw. De medicamenteuze en cognitief-gedragstherapeutische aanpak zijn welbekend. Binnen de gedragstherapie zijn twee vanuit de gedragsanalyse geïnspireerde benaderingen in opkomst: ‘Behavioral Activation’ en ‘Acceptance and Commitment Therapy’. Behavioral Activation [...]

Gedragstherapie bij depressie (25-3-300)2018-09-10T14:19:47+00:00
Ga naar de bovenkant