Hypnose: een overzicht van de stand van zaken (12-1-115)

R. van Dyck, Ph. Spinhoven, A.J.W. van der Does, Y.R. Rood & W. de Moor (red.), Hypnosis; Current theory, research and practice . Amsterdam: VU University Press, 1990, 230 p. Een boek dat in 1990 is uitgegeven lijkt van [...]

Hypnose: een overzicht van de stand van zaken (12-1-115)2018-09-10T14:19:16+00:00

Richtlijnen voor rouwbegeleiding (12-4-406)

J. de Keijser en H. Schut. Individuele rouwbegeleiding. Een programma voor hulpverleners. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1991, 201 blz., f 37,50. De auteurs van Individuele rouwbegeleiding constateren in hun voorwoord dat er de laatste jaren veel aanmeldingen zijn [...]

Richtlijnen voor rouwbegeleiding (12-4-406)2018-09-10T14:19:19+00:00

Onderzoek in de praktijk, lust of last? (12-2-189)

Onderzoek in de klinische praktijk is belangrijk, maar brengt veel problemen met zich mee. Het belang van de onderzoeker en dat van de patiënt en de therapeut komt niet altijd overeen. Er zijn veel praktische problemen te [...]

Onderzoek in de praktijk, lust of last? (12-2-189)2018-09-10T14:19:17+00:00

De langdurige behandeling van een jonge vrouw met paniekaanvallen en obsessies, omringd door botte mensen (12-3-319)

In dit artikel worden de wederwaardigheden beschreven van de nu 31-jarige Cindy de Vriend, die dertien jaar geleden door haar huisarts voor psychiatrische behandeling werd verwezen. In de behandeling kunnen twee fasen onderscheiden worden. In de eerste [...]

De langdurige behandeling van een jonge vrouw met paniekaanvallen en obsessies, omringd door botte mensen (12-3-319)2018-09-10T14:19:18+00:00

Een omvattende studie over angst (12-1-116)

Per jaar worden meer dan duizend tijdschriftartikelen gewijd aan het verschijnsel angst. Onderzoek ernaar houdt honderden onderzoekers bezig. Hun werkzaamheden kunnen dynamisch genoemd worden: opgeloste vragen genereren nieuwe kwesties en met de oplossing daarvan hebben weer nieuwe onderzoekers het [...]

Een omvattende studie over angst (12-1-116)2018-09-10T14:19:16+00:00

Hypnose en dissociatie: twee bibliografieën (12-4-408)

A. Crabtree, Animal magnetism, early hypnotism, and psychical research, 1766–1925: An annotated bibliography. White Plains, New York: Kraus International Publications, 1988, 552 blz. C. Goettman, G.B. Greaves & P.M. Coons, Multiple personality and dissociation, 1791–1990: A complete bibliography. Privé-uitgave, [...]

Hypnose en dissociatie: twee bibliografieën (12-4-408)2018-09-10T14:19:19+00:00

Kritiek op de verplichte leertherapie (12-2-200)

In dit artikel worden de gebruikelijke doelstellingen van verplichte leertherapie onder de loep genomen. Het is daarbij de vraag of deze wenselijk en haalbaar zijn. Aan de hand van de literatuur wordt deze vraag ontkennend beantwoord. Tot [...]

Kritiek op de verplichte leertherapie (12-2-200)2018-09-10T14:19:17+00:00

Aan de wandel in Brussel of agorafobie anno 1941 (12-3-333)

Ik heb de lezer van dit tijdschrift al eerder pogen te verleiden tot nieuwsgierig kuieren in antiquariaten of stoffige archieven. Deze keer lijkt het resultaat van mijn speurtocht op een eerdere bijdrage over Alexander Herzberg, een inventief clinicus die [...]

Aan de wandel in Brussel of agorafobie anno 1941 (12-3-333)2018-09-10T14:19:18+00:00

Een boek dat tweemaal zo dik had mogen zijn (12-1-119)

J.L. Laurence & C. Perry, Hypnosis, will and memory: A psycho–legal history. New York/Londen: The Guilford Press, 1988, 432 p. Dit boek heb ik met het grootste genoegen gelezen. Tijdens een recente vakantie kon het de concurrentie van spannende [...]

Een boek dat tweemaal zo dik had mogen zijn (12-1-119)2018-09-10T14:19:16+00:00

Reactie op het verslag van het lustrumcongres in Dth 1 (12-2-212)

In de onlangs bij ons bezorgde aflevering van Dth viel ons bij lezing van de enquêteresultaten naar aanleiding van het lustrumcongres op dat twee respondenten door u in het zonnetje worden gezet, twee negatief reagerende respondenten nog wel! Een [...]

Reactie op het verslag van het lustrumcongres in Dth 1 (12-2-212)2018-09-10T14:19:17+00:00
Ga naar de bovenkant