De langdurige behandeling van een jonge vrouw met paniekaanvallen en obsessies, omringd door botte mensen (12-3-319)

In dit artikel worden de wederwaardigheden beschreven van de nu 31-jarige Cindy de Vriend, die dertien jaar geleden door haar huisarts voor psychiatrische behandeling werd verwezen. In de behandeling kunnen twee fasen onderscheiden worden. In de eerste [...]

De langdurige behandeling van een jonge vrouw met paniekaanvallen en obsessies, omringd door botte mensen (12-3-319)2018-09-10T14:19:18+00:00

Een omvattende studie over angst (12-1-116)

Per jaar worden meer dan duizend tijdschriftartikelen gewijd aan het verschijnsel angst. Onderzoek ernaar houdt honderden onderzoekers bezig. Hun werkzaamheden kunnen dynamisch genoemd worden: opgeloste vragen genereren nieuwe kwesties en met de oplossing daarvan hebben weer nieuwe onderzoekers het [...]

Een omvattende studie over angst (12-1-116)2018-09-10T14:19:16+00:00

Hypnose en dissociatie: twee bibliografieën (12-4-408)

A. Crabtree, Animal magnetism, early hypnotism, and psychical research, 1766–1925: An annotated bibliography. White Plains, New York: Kraus International Publications, 1988, 552 blz. C. Goettman, G.B. Greaves & P.M. Coons, Multiple personality and dissociation, 1791–1990: A complete bibliography. Privé-uitgave, [...]

Hypnose en dissociatie: twee bibliografieën (12-4-408)2018-09-10T14:19:19+00:00

Kritiek op de verplichte leertherapie (12-2-200)

In dit artikel worden de gebruikelijke doelstellingen van verplichte leertherapie onder de loep genomen. Het is daarbij de vraag of deze wenselijk en haalbaar zijn. Aan de hand van de literatuur wordt deze vraag ontkennend beantwoord. Tot [...]

Kritiek op de verplichte leertherapie (12-2-200)2018-09-10T14:19:17+00:00

Aan de wandel in Brussel of agorafobie anno 1941 (12-3-333)

Ik heb de lezer van dit tijdschrift al eerder pogen te verleiden tot nieuwsgierig kuieren in antiquariaten of stoffige archieven. Deze keer lijkt het resultaat van mijn speurtocht op een eerdere bijdrage over Alexander Herzberg, een inventief clinicus die [...]

Aan de wandel in Brussel of agorafobie anno 1941 (12-3-333)2018-09-10T14:19:18+00:00

Een boek dat tweemaal zo dik had mogen zijn (12-1-119)

J.L. Laurence & C. Perry, Hypnosis, will and memory: A psycho–legal history. New York/Londen: The Guilford Press, 1988, 432 p. Dit boek heb ik met het grootste genoegen gelezen. Tijdens een recente vakantie kon het de concurrentie van spannende [...]

Een boek dat tweemaal zo dik had mogen zijn (12-1-119)2018-09-10T14:19:16+00:00

Reactie op het verslag van het lustrumcongres in Dth 1 (12-2-212)

In de onlangs bij ons bezorgde aflevering van Dth viel ons bij lezing van de enquêteresultaten naar aanleiding van het lustrumcongres op dat twee respondenten door u in het zonnetje worden gezet, twee negatief reagerende respondenten nog wel! Een [...]

Reactie op het verslag van het lustrumcongres in Dth 1 (12-2-212)2018-09-10T14:19:17+00:00

Nawoord (12-3-336)

Stel, waarde lezer, dat morgen een patiënt bij u binnenwandelt en zegt: ‘Ik heb last van aanvallen van benauwdheid, duizeligheid, hartkloppingen en beven. Ik was bang dat het aan mijn hart lag, maar mijn huisarts heeft me onderzocht en [...]

Nawoord (12-3-336)2018-09-10T14:19:18+00:00

Reactivering traumatische herinneringen (12-1-12)

Traumatische herinneringen zijn gedissocieerde, emotioneel beladen ervaringstoestanden waarin de herbeleving van een schokkende gebeurtenis centraal staat. Ze kunnen bij mensen met uiteenlopende vormen van posttraumatische stress voorkomen. In dit artikel gaat het vooral om het voorkomen en [...]

Reactivering traumatische herinneringen (12-1-12)2018-09-10T14:19:16+00:00

Is ademtherapie een rationele placebo? (12-3-221)

In dit artikel wordt de effectiviteit van ademhalingstherapie bij patiënten met het hyperventilatiesyndroom (HVS) en/of paniekstoornis besproken, alsmede het onderliggende werkzame element. De validiteit van het HVS als wetenschappelijk model wordt besproken en als onvoldoende beoordeeld. Geconcludeerd [...]

Is ademtherapie een rationele placebo? (12-3-221)2021-07-28T12:41:42+00:00
Ga naar de bovenkant