Home/Artikelen/Jaargang 12 (1992)

Bang zijn en bang blijven (12-3-306)

Klassieke conditionering is altijd nog één van de meest invloedrijke theorieën met betrekking tot angststoornissen. Vanuit een leertheoretisch perspectief wordt een geconditioneerde stimulus (CS) wel beschreven als de voorspeller van een ongeconditioneerde stimulus (UCS). Indien bijvoorbeeld een [...]

Bang zijn en bang blijven (12-3-306)2018-09-10T11:50:12+00:00

Behandeling van een vrouw met obsessies (12-1-104)

Inmiddels is overtuigend aangetoond dat een behandeling met exposure en responspreventie succesvol is voor patiënten met dwanghandelingen. Er bestaan echter weinig onderzoeksgegevens waaruit blijkt dat deze behandeling ook een gebruikte benadering is voor patiënten die alleen dwanggedachten hebben. [...]

Behandeling van een vrouw met obsessies (12-1-104)2018-09-03T21:26:39+00:00

De psychotherapeutische ‘kuren’ van James J. Walsh (1912) (12-4-399)

Ik had nog nooit van James J. Walsh gehoord tot ik hem in een catalogus van een antiquariaat vermeld zag als auteur van twee boeken. Ik kocht ze meteen omdat ze allebei iets bijzonders leken te hebben. Psychotherapy (New [...]

De psychotherapeutische ‘kuren’ van James J. Walsh (1912) (12-4-399)2018-09-10T14:18:03+00:00

Cognitief herstructureren (12-2-179)

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de manier waarop analytische therapeuten en gedragstherapeuten tijdens zittingen proberen de cognities van patiënten te beïnvloeden. In een pilotstudie werd de betrouwbaarheid van een reeds bestaand categorieënsysteem [...]

Cognitief herstructureren (12-2-179)2018-09-10T14:19:17+00:00

Een patiënt met een paniekstoornis, mogelijk als gevolg van een congenitale hartafwijking (12-3-315)

In dit artikel wordt een patiënt besproken met klachten die passen bij de psychiatrische diagnose van paniekstoornis met agorafobie. Deze patiënt ervaarde bij perioden een onregelmatige hartslag. Routinelaboratoriumonderzoek van bloed en urine en een ECG leverde geen [...]

Een patiënt met een paniekstoornis, mogelijk als gevolg van een congenitale hartafwijking (12-3-315)2018-09-10T14:19:18+00:00

Hypnose: een overzicht van de stand van zaken (12-1-115)

R. van Dyck, Ph. Spinhoven, A.J.W. van der Does, Y.R. Rood & W. de Moor (red.), Hypnosis; Current theory, research and practice . Amsterdam: VU University Press, 1990, 230 p. Een boek dat in 1990 is uitgegeven lijkt van [...]

Hypnose: een overzicht van de stand van zaken (12-1-115)2018-09-10T14:19:16+00:00

Richtlijnen voor rouwbegeleiding (12-4-406)

J. de Keijser en H. Schut. Individuele rouwbegeleiding. Een programma voor hulpverleners. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1991, 201 blz., f 37,50. De auteurs van Individuele rouwbegeleiding constateren in hun voorwoord dat er de laatste jaren veel aanmeldingen zijn [...]

Richtlijnen voor rouwbegeleiding (12-4-406)2018-09-10T14:19:19+00:00

Onderzoek in de praktijk, lust of last? (12-2-189)

Onderzoek in de klinische praktijk is belangrijk, maar brengt veel problemen met zich mee. Het belang van de onderzoeker en dat van de patiënt en de therapeut komt niet altijd overeen. Er zijn veel praktische problemen te [...]

Onderzoek in de praktijk, lust of last? (12-2-189)2018-09-10T14:19:17+00:00

De langdurige behandeling van een jonge vrouw met paniekaanvallen en obsessies, omringd door botte mensen (12-3-319)

In dit artikel worden de wederwaardigheden beschreven van de nu 31-jarige Cindy de Vriend, die dertien jaar geleden door haar huisarts voor psychiatrische behandeling werd verwezen. In de behandeling kunnen twee fasen onderscheiden worden. In de eerste [...]

De langdurige behandeling van een jonge vrouw met paniekaanvallen en obsessies, omringd door botte mensen (12-3-319)2018-09-10T14:19:18+00:00

Een omvattende studie over angst (12-1-116)

Per jaar worden meer dan duizend tijdschriftartikelen gewijd aan het verschijnsel angst. Onderzoek ernaar houdt honderden onderzoekers bezig. Hun werkzaamheden kunnen dynamisch genoemd worden: opgeloste vragen genereren nieuwe kwesties en met de oplossing daarvan hebben weer nieuwe onderzoekers het [...]

Een omvattende studie over angst (12-1-116)2018-09-10T14:19:16+00:00
Ga naar de bovenkant