Kritiek op de verplichte leertherapie (12-2-200)

In dit artikel worden de gebruikelijke doelstellingen van verplichte leertherapie onder de loep genomen. Het is daarbij de vraag of deze wenselijk en haalbaar zijn. Aan de hand van de literatuur wordt deze vraag ontkennend beantwoord. Tot [...]

Kritiek op de verplichte leertherapie (12-2-200)2018-09-10T14:19:17+00:00

Aan de wandel in Brussel of agorafobie anno 1941 (12-3-333)

Ik heb de lezer van dit tijdschrift al eerder pogen te verleiden tot nieuwsgierig kuieren in antiquariaten of stoffige archieven. Deze keer lijkt het resultaat van mijn speurtocht op een eerdere bijdrage over Alexander Herzberg, een inventief clinicus die [...]

Aan de wandel in Brussel of agorafobie anno 1941 (12-3-333)2018-09-10T14:19:18+00:00

Een boek dat tweemaal zo dik had mogen zijn (12-1-119)

J.L. Laurence & C. Perry, Hypnosis, will and memory: A psycho–legal history. New York/Londen: The Guilford Press, 1988, 432 p. Dit boek heb ik met het grootste genoegen gelezen. Tijdens een recente vakantie kon het de concurrentie van spannende [...]

Een boek dat tweemaal zo dik had mogen zijn (12-1-119)2018-09-10T14:19:16+00:00

Reactie op het verslag van het lustrumcongres in Dth 1 (12-2-212)

In de onlangs bij ons bezorgde aflevering van Dth viel ons bij lezing van de enquêteresultaten naar aanleiding van het lustrumcongres op dat twee respondenten door u in het zonnetje worden gezet, twee negatief reagerende respondenten nog wel! Een [...]

Reactie op het verslag van het lustrumcongres in Dth 1 (12-2-212)2018-09-10T14:19:17+00:00

Nawoord (12-3-336)

Stel, waarde lezer, dat morgen een patiënt bij u binnenwandelt en zegt: ‘Ik heb last van aanvallen van benauwdheid, duizeligheid, hartkloppingen en beven. Ik was bang dat het aan mijn hart lag, maar mijn huisarts heeft me onderzocht en [...]

Nawoord (12-3-336)2018-09-10T14:19:18+00:00

Reactivering traumatische herinneringen (12-1-12)

Traumatische herinneringen zijn gedissocieerde, emotioneel beladen ervaringstoestanden waarin de herbeleving van een schokkende gebeurtenis centraal staat. Ze kunnen bij mensen met uiteenlopende vormen van posttraumatische stress voorkomen. In dit artikel gaat het vooral om het voorkomen en [...]

Reactivering traumatische herinneringen (12-1-12)2018-09-10T14:19:16+00:00

Is ademtherapie een rationele placebo? (12-3-221)

In dit artikel wordt de effectiviteit van ademhalingstherapie bij patiënten met het hyperventilatiesyndroom (HVS) en/of paniekstoornis besproken, alsmede het onderliggende werkzame element. De validiteit van het HVS als wetenschappelijk model wordt besproken en als onvoldoende beoordeeld. Geconcludeerd [...]

Is ademtherapie een rationele placebo? (12-3-221)2021-07-28T12:41:42+00:00

Delictscenario bij seksueel–agressieve delinquenten (12-4-347)

In dit artikel worden ervaringen beschreven bij het opstellen van het zogenoemde delictscenario met seksuele delinquenten in een forensisch psychiatrische kliniek. Extra aandacht krijgt de invloed en het gebruik van de behandelcontext en het hanteren van ontkenning [...]

Delictscenario bij seksueel–agressieve delinquenten (12-4-347)2018-09-10T14:19:18+00:00

Meditatie als directieve techniek (12-1-56)

Een meditatiemethode wordt beschreven als een ontspannings– en directieve techniek en aan de hand van twee voorbeelden geïllustreerd. In de discussie wordt aandacht besteed aan de toepassing en het gebruik. Inleiding Ontspanningsoefeningen vormen een belangrijk element in [...]

Meditatie als directieve techniek (12-1-56)2018-09-10T14:19:16+00:00

Hyperventilatieprovocatie en ademhalingsoefeningen (12-3-242)

Achtenveertig patiënten met paniekstoornis met agorafobie onderging een behandeling die bestond uit herhaalde hyperventilatieprovocaties en ademhalingsoefeningen voorafgaande aan exposure in vivo. De effectiviteit van de behandeling werd onderzocht en de uitkomst werd vergeleken met wat in de [...]

Hyperventilatieprovocatie en ademhalingsoefeningen (12-3-242)2018-09-10T14:19:17+00:00
Ga naar de bovenkant