Directieve therapie in Suriname (12-1-91)

In de diverse psychotherapiestromingen wordt nauwelijks aandacht besteed aan de psychische problemen van mensen met een niet–westerse culturele identeit. Dit geldt ook voor de directieve therapie, die zich toch vaak heeft ingezet voor ‘minder rijke en minder [...]

Directieve therapie in Suriname (12-1-91)2018-09-10T14:19:17+00:00

De hyperventilatieprovocatietest (12-3-275)

Van hyperventilatie wordt aangenomen dat het verschillende lichamelijke en psychische klachten kan veroorzaken, het zogenaamde HyperventilatieSyndroom (HVS). Symptoomherkenning tijdens een hyperventilatie–provocatietest (HVPT) is het meest gebruikte criterium om HVS te diagnosticeren, maar aanvullende fysiologische criteria en symptoomcriteria [...]

De hyperventilatieprovocatietest (12-3-275)2018-09-10T14:19:17+00:00

De behandeling van een jonge vrouw met depressie, boulimie, kleptomanie en dyspareunie (12-4-377)

In dit artikel wordt een behandeling beschreven van een jonge vrouw met ernstige eetproblemen die tevens leed aan depressie, kleptomanie en dyspareunie. Haar ‘narrigheid’ bemoeilijkte in eerste instantie een goede therapeutische relatie. Deze tot stand te brengen [...]

De behandeling van een jonge vrouw met depressie, boulimie, kleptomanie en dyspareunie (12-4-377)2018-09-10T14:19:18+00:00

Bulimia nervosa en de bekoring van cue–exposure (12-2-127)

De auteur bespreekt de twee meest populaire ontologische modellen van bulimia nervosa (het multicausaliteitsmodel en het cognitiemodel) en de resultaten van de daaruit voortvloeiende behandelmethoden. Geconcludeerd wordt dat de veelal omvattende behandelingen enkel verbetering en lang niet [...]

Bulimia nervosa en de bekoring van cue–exposure (12-2-127)2018-09-10T14:19:17+00:00

Hyperventilatie niet specifiek voor paniekpatiënten (12-3-288)

Veel onderzoekers hebben gerapporteerd dat paniekpatiënten, tijdens rust een klein beetje hyperventileren; vergeleken met gezonde controleproefpersonen is de CO 2–spiegel van paniekpatiënten aan de lage kant. De huidige auteurs gingen na of de lage rust– CO 2 [...]

Hyperventilatie niet specifiek voor paniekpatiënten (12-3-288)2018-09-10T14:19:18+00:00

Een (niet al te ernstig) geval van oudermishandeling (12-4-386)

Wanneer kinderen of adolescenten hun ouders regelmatig fysiek mishandelen of bedreigen met geweld spreekt men van ‘oudermishandeling’. Dit verschijnsel heeft in de literatuur weinig aandacht gekregen. In dit artikel wordt de behandeling beschreven van een dertienjarige jongen [...]

Een (niet al te ernstig) geval van oudermishandeling (12-4-386)2018-09-10T14:19:18+00:00

Hypnose in differentiatie (pseudo–) epileptische aanvallen (12-2-150)

In een gerandomiseerd enkel–blind onderzoek met dertien patiënten is de effectiviteit van een hypnosetechniek onderzocht als diagnostisch instrument bij het onderscheiden van epileptische en pseudo–epileptische aanvallen. De gehanteerde methode is gebaseerd op het fenomeen dat veel van [...]

Hypnose in differentiatie (pseudo–) epileptische aanvallen (12-2-150)2018-09-10T14:19:17+00:00

Effecten van erg lang hyperventileren (12-3-296)

Paniekaanvallen worden door velen gezien als de manifestatie van een spiraalvormig proces: lichamelijke sensaties zouden leiden tot angst, angst tot hyperventilatie, hyperventilatie tot versterking van de sensaties, versterkte sensaties tot nog meer angst enzovoort. Die gedachtengang impliceert [...]

Effecten van erg lang hyperventileren (12-3-296)2018-09-10T14:19:18+00:00

Titillomanie (12-4-395)

Trichotillomanie is de onweerstaanbare neiging zichzelf de haren uit te trekken. In DSM–III–R wordt deze aandoening onder de stoornissen in de impulscontrole ondergebracht. Het essentiële kenmerk van titillomanie (nauw verwant aan trichotillomanie) is het niet in staat [...]

Titillomanie (12-4-395)2018-09-10T14:19:18+00:00

Lateralisatie van afweermechanismen (12-2-166)

Gur en Gur (1975) onderzochten de relatie tussen oogbewegingen (als index van hemisfere activatie) en de voorkeur voor bepaalde psychologische afweermechanismen. Ze constateerden dat proefpersonen die frequent naar links keken (activatie van de rechterhemisfeer) vaker neigden tot [...]

Lateralisatie van afweermechanismen (12-2-166)2018-09-10T14:19:17+00:00
Ga naar de bovenkant