Home/Artikelen/Jaargang 21 (2001)

Behandeling meermalige traumatisering (21-3-210)

In de literatuur over Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) wordt bericht dat een succesvolle traumabehandeling in één therapiezitting mogelijk is. Dit geldt met name voor eenmalige traumatisering. Dit artikel belicht een succesvolle traumabehandeling met emdr, in [...]

Behandeling meermalige traumatisering (21-3-210)2021-07-27T10:52:28+00:00

Psychotherapie als placebo (21-4-354)

Psychotherapie is in belangrijke mate een placebo en moet dat ook zijn, wil het een effectieve verrichting binnen de ggz zijn. In dit artikel wordt deze stelling onderbouwd met een schooloverstijgend model van psychotherapie dat vooral is [...]

Psychotherapie als placebo (21-4-354)2018-09-10T14:19:38+00:00

Ambulante behandeling van anorexia nervosa (21-1-15)

Een patiënte met anorexia nervosa wil meestal niet aankomen in gewicht, terwijl dit een belangrijk doel van de therapie is. Het heeft bij de start van de therapie geen zin dit verschil in doelstelling tot onderwerp van [...]

Ambulante behandeling van anorexia nervosa (21-1-15)2018-09-10T14:19:36+00:00

emdr en non-specifieke motivering (21-3-219)

Dit artikel beschrijft het bewust gebruikmaken van non-specifieke factoren en suggesties bij de behandeling met Eye Movement Desensitization and Reprocessing van een vrouw met hardnekkige somatoforme klachten. Inleiding Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) werd eind jaren [...]

emdr en non-specifieke motivering (21-3-219)2018-09-10T14:19:37+00:00

Rol van informed consent (21-4-368)

Gecontrasteerd worden twee mogelijke effecten van de informed consent-procedure bij dubbelblinde, placebo-gecontroleerde en gerandomiseerde onderzoeken naar de effectiviteit van psychofarmaca: 1 onderschatting van de effectiviteit van het psychofarmacon door onzekerheid of men misschien geen placebo gekregen heeft [...]

Rol van informed consent (21-4-368)2018-09-10T14:19:38+00:00

Zenuwachtig-achtigheid en posttraumatische stress (21-1-3)

Na blootstelling aan een mogelijk traumatiserende ervaring, ontwikkelen sommige mensen symptomen van traumatische stress en anderen niet, of in veel mindere mate. Het is van theoretisch en van klinisch belang om te weten welke factoren het optreden [...]

Zenuwachtig-achtigheid en posttraumatische stress (21-1-3)2018-09-10T14:19:36+00:00

emdr bij de behandeling van Ptss (21-3-229)

Dat verkrachting een ingrijpende gebeurtenis is, behoeft geen betoog. Niet zelden is een posttraumatische stress-stoornis (ptss) het gevolg. Behandeling is dan noodzakelijk. In dit artikel wordt beschreven hoe bij een dergelijke behandeling gebruik kan worden gemaakt van [...]

emdr bij de behandeling van Ptss (21-3-229)2018-09-10T14:19:37+00:00

Pleidooi voor meer placebo (21-4-384)

In de geestelijke gezondheidszorg wordt steeds meer nadruk gelegd op specialisatie. In dit artikel wordt het belang van specifieke deskundigheid sterk betwist en de kracht van organisatorische en niet-specifieke factoren onderstreept. Na een aantal argumenten voor deze [...]

Pleidooi voor meer placebo (21-4-384)2018-09-10T14:19:38+00:00

Behandeling van angstige kinderen (21-1-36)

Met dank aan collega Sabine van Dijken. Dit artikel begint met een bespreking van enkele onderzoeksresultaten over etiologie en behandeling van angststoornissen bij kinderen. Vervolgens wordt de behandeling van twee kinderen met een angststoornis beschreven. Bij Arthur, een [...]

Behandeling van angstige kinderen (21-1-36)2018-09-10T14:19:36+00:00

emdr zonder oogbewegingen (21-3-246)

Drie jaar na een verkeersongeluk had de hoofdpersoon uit deze gevalsbeschrijving nog last van storende, intrusieve gedachten en beelden. De – succesvolle – behandeling bestond uit slechts één sessie van anderhalf uur, waarvan Imaginaire Confrontatie (ic) de [...]

emdr zonder oogbewegingen (21-3-246)2018-09-10T14:19:37+00:00
Ga naar de bovenkant