Crisisinterventie bij borderline patiënten (21-3-286)

Borderline patiënten raken snel en vaak in een crisis. Crisisinterventie aan deze groep patiënten vraagt zowel om een begrenzend kader als om een flexibele attitude. Een behandelcontract biedt zo'n kader. Het omschrijft rollen en verantwoordelijkheden en loopt [...]

Crisisinterventie bij borderline patiënten (21-3-286)2018-09-10T14:19:37+00:00

Protocol bij CVS (21-2-129)

Onlangs is het protocol ‘cognitieve-gedragstherapie bij het chronisch vermoeidheidssyndroom’ (cvs) verschenen. Met een eerdere versie van dit protocol is door dertien psychotherapeuten ervaring opgedaan in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Deze psychotherapeuten behandelden met dit protocol 82 [...]

Protocol bij CVS (21-2-129)2018-09-10T14:19:37+00:00

Placebo: inleiding en vraagstelling (21-4-318)

Veel psychische klachten zijn niet te genezen omdat ze gerelateerd zijn aan permanente kwetsbaarheid. In een therapie is dan een belangrijke vraag hoe de persoon er zo effectief mogelijk mee kan omgaan. Cognitieve factoren spelen hierbij een [...]

Placebo: inleiding en vraagstelling (21-4-318)2018-09-10T14:19:37+00:00

Ontspanningsoefeningen bij somatische aandoeningen (21-2-147)

Een verblijf in een ziekenhuis gaat meestal gepaard met spanningen. Ontspanningsoefeningen zijn effectief gebleken bij het verminderen van lichamelijke klachten bij poliklinische en klinische patiënten met somatische aandoeningen. Bij opgenomen patiënten zijn de belangrijkste indicaties voor ontspanningsoefeningen: [...]

Ontspanningsoefeningen bij somatische aandoeningen (21-2-147)2018-09-10T14:19:37+00:00

Placebo: fascinerend en irritant (21-4-323)

samenvatting Het verschijnsel placebo heeft twee gezichten. Een fascinerende kant als het gaat om sensationele maar onverklaarde therapeutische effecten, en een irritante kant als het placeboverschijnsel specifieke effecten van behandelingen sterk kan relativeren. In dit artikel wordt aandacht [...]

Placebo: fascinerend en irritant (21-4-323)2018-09-10T14:19:38+00:00

Groepsinterventie bij multiple sclerose (21-2-159)

In dit artikel beschrijven we een groepsinterventieprogramma voor mensen met de ziekte multiple sclerose (ms). Zeven patiënten uit het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit werden daartoe uitgenodigd. Zes van hen volgden de gehele groepsinterventie van negen zittingen. Elke [...]

Groepsinterventie bij multiple sclerose (21-2-159)2018-09-10T14:19:37+00:00

Placebo in leertheoretisch perspectief (21-4-335)

Placebo-effecten zijn alom tegenwoordig en vormen een belangrijk bestanddeel van elke succesvolle interventie. Ze zijn niet een karakteristiek van patiënten, maar wel van hulpverleners. Bij het optimaliseren van placebo-effecten door hulpverleners spelen status en overtuigd zijn van [...]

Placebo in leertheoretisch perspectief (21-4-335)2018-09-10T14:19:38+00:00

Cognitieve groepstherapie voor diabetespatiënten (21-2-172)

Diabetes mellitus is een chronische stofwisselingsziekte die op jonge (type-i) en oudere leeftijd (type-ii) kan ontstaan. De behandeling is erop gericht een zo normaal mogelijke bloedglucosespiegel te bereiken, teneinde het risico van complicaties op korte en langere [...]

Cognitieve groepstherapie voor diabetespatiënten (21-2-172)2018-09-10T14:19:37+00:00

Placebo: verwachting en hoop (21-4-343)

Eerst wordt geschetst hoe het placebofenomeen de geneeskunde confronteert met een aantal fundamentele vragen. De idee dat placebowerking ‘nep’ is, verraadt de doorwerking van een sciëntistische opvatting van de geneeskunde, waarin een strikt biomedische benadering van ziekte [...]

Placebo: verwachting en hoop (21-4-343)2018-09-10T14:19:38+00:00

Hypochondrie als interne gezondheidsdialoog (21-1-109)

Onterechte, angstoproepende cognities over de eigen gezondheid vormen de kern van hypochondrie. Maar de status van deze cognities is onduidelijk. Sommigen vinden ze ego-dystoon en benadrukken het obsessieve karakter ervan, anderen beschouwen ze als ego-syntoon gepieker. Verondersteld [...]

Hypochondrie als interne gezondheidsdialoog (21-1-109)2018-09-10T14:19:36+00:00
Ga naar de bovenkant