Groepsinterventie bij multiple sclerose (21-2-159)

In dit artikel beschrijven we een groepsinterventieprogramma voor mensen met de ziekte multiple sclerose (ms). Zeven patiënten uit het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit werden daartoe uitgenodigd. Zes van hen volgden de gehele groepsinterventie van negen zittingen. Elke [...]

Groepsinterventie bij multiple sclerose (21-2-159)2018-09-10T14:19:37+00:00

Placebo in leertheoretisch perspectief (21-4-335)

Placebo-effecten zijn alom tegenwoordig en vormen een belangrijk bestanddeel van elke succesvolle interventie. Ze zijn niet een karakteristiek van patiënten, maar wel van hulpverleners. Bij het optimaliseren van placebo-effecten door hulpverleners spelen status en overtuigd zijn van [...]

Placebo in leertheoretisch perspectief (21-4-335)2018-09-10T14:19:38+00:00

Cognitieve groepstherapie voor diabetespatiënten (21-2-172)

Diabetes mellitus is een chronische stofwisselingsziekte die op jonge (type-i) en oudere leeftijd (type-ii) kan ontstaan. De behandeling is erop gericht een zo normaal mogelijke bloedglucosespiegel te bereiken, teneinde het risico van complicaties op korte en langere [...]

Cognitieve groepstherapie voor diabetespatiënten (21-2-172)2018-09-10T14:19:37+00:00

Placebo: verwachting en hoop (21-4-343)

Eerst wordt geschetst hoe het placebofenomeen de geneeskunde confronteert met een aantal fundamentele vragen. De idee dat placebowerking ‘nep’ is, verraadt de doorwerking van een sciëntistische opvatting van de geneeskunde, waarin een strikt biomedische benadering van ziekte [...]

Placebo: verwachting en hoop (21-4-343)2018-09-10T14:19:38+00:00

Hypochondrie als interne gezondheidsdialoog (21-1-109)

Onterechte, angstoproepende cognities over de eigen gezondheid vormen de kern van hypochondrie. Maar de status van deze cognities is onduidelijk. Sommigen vinden ze ego-dystoon en benadrukken het obsessieve karakter ervan, anderen beschouwen ze als ego-syntoon gepieker. Verondersteld [...]

Hypochondrie als interne gezondheidsdialoog (21-1-109)2018-09-10T14:19:36+00:00

Behandeling meermalige traumatisering (21-3-210)

In de literatuur over Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) wordt bericht dat een succesvolle traumabehandeling in één therapiezitting mogelijk is. Dit geldt met name voor eenmalige traumatisering. Dit artikel belicht een succesvolle traumabehandeling met emdr, in [...]

Behandeling meermalige traumatisering (21-3-210)2022-12-20T12:12:01+00:00

Psychotherapie als placebo (21-4-354)

Psychotherapie is in belangrijke mate een placebo en moet dat ook zijn, wil het een effectieve verrichting binnen de ggz zijn. In dit artikel wordt deze stelling onderbouwd met een schooloverstijgend model van psychotherapie dat vooral is [...]

Psychotherapie als placebo (21-4-354)2018-09-10T14:19:38+00:00

Ambulante behandeling van anorexia nervosa (21-1-15)

Een patiënte met anorexia nervosa wil meestal niet aankomen in gewicht, terwijl dit een belangrijk doel van de therapie is. Het heeft bij de start van de therapie geen zin dit verschil in doelstelling tot onderwerp van [...]

Ambulante behandeling van anorexia nervosa (21-1-15)2018-09-10T14:19:36+00:00

emdr en non-specifieke motivering (21-3-219)

Dit artikel beschrijft het bewust gebruikmaken van non-specifieke factoren en suggesties bij de behandeling met Eye Movement Desensitization and Reprocessing van een vrouw met hardnekkige somatoforme klachten. Inleiding Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) werd eind jaren [...]

emdr en non-specifieke motivering (21-3-219)2018-09-10T14:19:37+00:00

Rol van informed consent (21-4-368)

Gecontrasteerd worden twee mogelijke effecten van de informed consent-procedure bij dubbelblinde, placebo-gecontroleerde en gerandomiseerde onderzoeken naar de effectiviteit van psychofarmaca: 1 onderschatting van de effectiviteit van het psychofarmacon door onzekerheid of men misschien geen placebo gekregen heeft [...]

Rol van informed consent (21-4-368)2018-09-10T14:19:38+00:00
Ga naar de bovenkant