Schemagerichte assertiviteitstraining (31-2-132)

In dit artikel verdedigt de auteur de stelling dat klassieke gedragstherapeutische assertiviteitstraining bij een aantal patiënten met een ernstige sociale fobie of met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis weinig uithaalt; klassieke assertiviteitstraining is alleen zinvol bij patiënten die hoofdzakelijk [...]

Schemagerichte assertiviteitstraining (31-2-132)2018-09-10T14:20:00+00:00

Ten geleide (31-4-1)

Welkom bij het vierde nummer van het jaar 2011. Dit nummer bevat bijdragen die voor sommigen van u controversieel kunnen zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het eerste artikel van Jan Houtveen, Hellen Hornsveld, Jan van Trier, Maarten Koller en [...]

Ten geleide (31-4-1)2018-09-10T14:20:01+00:00

Protocollaire behandeling van patiënten met een motorische conversiestoornis: hypnose en katalepsie (31-2-154)

Dit artikel vormt een hoofdstuk uit het in november 2011 te verschijnen boek Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten onder redactie van Ger Keijsers, Agnes van Minnen en Kees Hoogduin. In dit hoofdstuk worden strategieën besproken [...]

Protocollaire behandeling van patiënten met een motorische conversiestoornis: hypnose en katalepsie (31-2-154)2018-09-10T14:20:00+00:00

Onderzoek naar het werkingsmechanisme van hartcoherentietraining (31-4-2)

Hartcoherentietraining bestaat uit een combinatie van het richten van de aandacht op de hartstreek, het oproepen van positieve emoties, het aanleren van een zeer langzame ademhaling (slow-breathing) en biofeedback op 'hartcoherentie'. Er zijn door ons drie studies uitgevoerd om [...]

Onderzoek naar het werkingsmechanisme van hartcoherentietraining (31-4-2)2018-09-10T14:20:01+00:00

Eager to please − Jannie en de voodoo (31-1-102)

In dit artikel verkent de auteur, een directieve therapeut van het eerste uur, de verschillen tussen de strak geprotocolleerde behandelingen van nu met de vrije, experimentele therapiecultuur van vroeger. Dat doet hij middels een casusbeschrijving. De auteur [...]

Eager to please − Jannie en de voodoo (31-1-102)2018-09-10T14:19:59+00:00

Uitkomstinstrumenten in de geestelijke gezondheidszorg (31-2-208)

Als gevolg van verschillende ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheidszorg, heeft uitkomstonderzoek meer en meer aan terrein gewonnen. De Clinical Global Impression (CGI), Korte Klachtenlijst (KKL), Health of the Nation Outcome Scale (HoNOS), Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R), Brief Symptom [...]

Uitkomstinstrumenten in de geestelijke gezondheidszorg (31-2-208)2018-09-10T14:20:00+00:00

Reactie (31-1-24)

Inleiding Van den Hout en Engelhard (2011) hebben aangetoond dat belasting van het werkgeheugen het mechanisme is waardoor oogbewegingen de levendigheid van imaginaties verminderen. Hun suggestie dat dit ook het mechanisme is waardoor EMDR effect heeft op symptomen van [...]

Reactie (31-1-24)2018-09-10T14:20:00+00:00

Exposure en responspreventie bij tics: Van Renterghem legt uit (31-2-250)

Aan de hand van twee oude casussen van de Nederlandse arts en psychotherapeut Albert Willem van Renterghem (1846-1939) beschrijft de auteur twee voor de hand liggende methoden om patiënten van hun tics af te helpen. Tics kenmerken [...]

Exposure en responspreventie bij tics: Van Renterghem legt uit (31-2-250)2018-09-10T14:20:00+00:00

Een alternatieve kijk op de therapeutische houding bij de behandeling van PTSS (31-4-4)

Traumabehandelingen worden doorgaans gezien als behandelingen waarbinnen de therapeutische relatie een belangrijke rol speelt. In dit artikel wordt ingegaan op een belangrijk onderdeel van de therapeutische relatie, namelijk de houding van de therapeut ten opzichte van de [...]

Een alternatieve kijk op de therapeutische houding bij de behandeling van PTSS (31-4-4)2018-09-10T14:20:01+00:00
Ga naar de bovenkant