Home/Artikelen/Jaargang 16 (1996)

Het voorspellen van suïcide na een eerdere zelfmoordpoging: Een pilot–studie naar de validiteit van de Pallis–schaal (16-2-130)

Met dank aan Erik Stoppelenburg en Dick Raes voor hun waardevolle medewerking aan het tot stand komen van dit onderzoek. De laatste decennia hebben onderzoekers getracht om variabelen op te sporen die mogelijk bepalend waren voor suïcidaal gedrag. [...]

Het voorspellen van suïcide na een eerdere zelfmoordpoging: Een pilot–studie naar de validiteit van de Pallis–schaal (16-2-130)2018-09-10T14:19:28+00:00

Stand van zaken in de directieve therapie (16-4-289)

Enkele trends in de huidige psychotherapie (korte therapie, integratie, aandacht voor therapeut/cliënt–relatie, aandacht voor cognitieve factoren, gebruik van psychofarmaca, afname van paradoxale strategieën, afname van aandacht voor relationele factoren, en toenemende aandacht voor geprotocolleerde behandelingen) worden vergeleken [...]

Stand van zaken in de directieve therapie (16-4-289)2018-09-10T14:19:29+00:00

De behandeling van automutilatie met behulp van een zelfcontroleprocedure (16-1-25)

In dit artikel wordt een model beschreven voor de behandeling van automutilatie, gebaseerd op zelfcontroleprincipes. De verschillende stappen worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld en in de nabeschouwing worden in het kort onder meer enkele [...]

De behandeling van automutilatie met behulp van een zelfcontroleprocedure (16-1-25)2018-09-10T14:19:27+00:00

Hypnose bij een man met paarszwart gekleurde handen (16-2-148)

De etiologie van de ziekte van Raynaud is niet bekend. Een typische klacht bij deze ziekte is het voorkomen van een afgegrensde bleekheid of zwartpaarse, cyanotische verkleuring van de vingers van beide handen na blootstelling aan kou. [...]

Hypnose bij een man met paarszwart gekleurde handen (16-2-148)2018-09-10T14:19:28+00:00

Biologering door biologisering van de psychiatrie (16-4-302)

Onder psychotherapeuten komt de vrees voor dat toenemende kennis van hersen– en gedragsrelaties en van farmacologische interventiemethoden zullen leiden tot marginalisering van psychotherapie. Die vrees is ongegrond. Het begrip ziekteoorzaak in de psychiatrie is een geleed begrip. [...]

Biologering door biologisering van de psychiatrie (16-4-302)2018-09-10T14:19:29+00:00

Dissociatie, trauma, gedachtenonderdrukking en ‘reality monitoring’ (16-1-33)

De neiging tot dissociatie hangt samen met autobiografische geheugenproblemen. Een slechte ‘reality monitoring’, dat wil zeggen een gering vermogen om onderscheid te maken tussen herinneringen aan gebeurtenissen die zich daadwerkelijk hebben afgespeeld en gebeurtenissen die men zich [...]

Dissociatie, trauma, gedachtenonderdrukking en ‘reality monitoring’ (16-1-33)2018-09-10T14:19:27+00:00

De behandeling van een vrouw met hyperekplexia (pathologische schrikreflex) (16-2-154)

Hyperekplexia is een aandoening waarbij patiënten last hebben van een pathologische schrikreflex. Stimuli, die bij gezonde personen geen reactie geven, ontlokken bij deze patiënten juist een heftige reactie, waarbij de controle over de spieren verloren gaat en [...]

De behandeling van een vrouw met hyperekplexia (pathologische schrikreflex) (16-2-154)2018-09-10T14:19:28+00:00

Exposure: hoe en waarom het werkt (16-4-308)

In–vivo–exposure is de behandeling van keuze voor angststoornissen. Waar de werkzaamheid van deze behandeling goed is gedocumenteerd, worden de redenen van die effectiviteit slecht begrepen.Er wordt gesteld dat de veel gegeven verklaring in termen van een angstreductiemodel [...]

Exposure: hoe en waarom het werkt (16-4-308)2018-09-10T14:19:29+00:00

Hypnose en dubieuze herinneringen: een casus (16-1-42)

Ellen meldt zich bij de eerste auteur na een hypnotherapeutische behandeling waarbij gebruik werd gemaakt van leeftijdsregressie. In de loop van deze behandeling werd een herinnering aan seksueel misbruik door vader hervonden. Hoewel Ellen aanvankelijk sceptisch stond [...]

Hypnose en dubieuze herinneringen: een casus (16-1-42)2018-09-10T14:19:27+00:00

Cue–exposure bij jonge Daltons (16-2-162)

Ingezonden brief aan de Hoofdredacteur In het Ten geleide van Dth 15(4) werd de vraag gesteld waarom cue–exposure niet eens geprobeerd is bij agressieve mensen, afgezien van de gevalsbeschrijving in ‘de genezing van de Daltons’. Onlangs kwam ik een [...]

Cue–exposure bij jonge Daltons (16-2-162)2018-09-10T14:19:28+00:00
Ga naar de bovenkant