Home/Artikelen/Jaargang 16 (1996)

Directieve interventies bij zogeheten ‘uitbehandelde’ patiënten (16-4-316)

Het zogeheten uitbehandeld zijn van psychiatrische patiënten verwijst doorgaans naar stagnatie in de behandeling.Deze stagnatie kan niet alleen worden toegeschreven aan eigenschappen van de patiënt. Demoralisatie van de behandelaar speelt ook een rol. Uitbehandeld zijn wordt bevorderd [...]

Directieve interventies bij zogeheten ‘uitbehandelde’ patiënten (16-4-316)2018-09-10T14:19:29+00:00

Mitralisklepprolaps–syndroom en een voorstel voor de behandeling (16-1-49)

Het mitralisklepprolaps–syndroom is een cardiologische diagnose die in de literatuur vaak geassocieerd wordt met angst en paniek. De klinische symptomatologie die bij dit syndroom kan voorkomen toont een overlap met die van de paniekstoornis. In dit artikel [...]

Mitralisklepprolaps–syndroom en een voorstel voor de behandeling (16-1-49)2018-09-10T14:19:27+00:00

Het effect van EMD op de emotionele reactie van normale proefpersonen: een replicatie van Merckelbach, Hogervorst, Kampman en De Jongh (16-2-163)

Een reactie op Van Huffelen, Van Huffelen, Methorst en Hoogduin (Dth 1, 1996) Ontwikkelingen rondom Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) worden ook in Nederland terecht kritisch gevolgd. Met name in de VS zijn die ontwikkelingen stormachtig. Zo heeft [...]

Het effect van EMD op de emotionele reactie van normale proefpersonen: een replicatie van Merckelbach, Hogervorst, Kampman en De Jongh (16-2-163)2018-09-10T14:19:28+00:00

Het ASK –project in Zeeland; beschouwing en resultaten (16-4-327)

Sinds 1993 wordt binnen EmergisEmergis is de per 1 januari 1996 door een fusie ontstane wettelijke opvolger van de Riagg–Zeeland, de Stichting Psychiatrische Zorgvoorzieningen Zeeland, en de Zeeuwse Instelling voor Beschermende Woonvormen. geëxperimenteerd met een nieuw model [...]

Het ASK –project in Zeeland; beschouwing en resultaten (16-4-327)2018-09-10T14:19:29+00:00

De behandeling van specifieke fobieën met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een gecontroleerde studie (16-1-6)

In deze studie werd onderzocht of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) van nut kan zijn bij het behandelen van een specifieke fobie. De studie bestond uit twee fasen. Tijdens de eerste fase werden spinfobici toegewezen aan [...]

De behandeling van specifieke fobieën met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een gecontroleerde studie (16-1-6)2018-09-10T14:19:27+00:00

Ervaringen met de ambulante behandeling van gecompliceerde patiënten met een dwangneurose (16-2-92)

Patiënten met een dwangneurose worden nogal eens uit wanhoop klinisch behandeld. In dit artikel worden drie casus beschreven van dergelijke patiënten die ambulant zijn behandeld. Twee van deze drie patiënten waren bijna klachtenvrij na 60–80 (soms dubbele) [...]

Ervaringen met de ambulante behandeling van gecompliceerde patiënten met een dwangneurose (16-2-92)2018-09-10T14:19:28+00:00

De behandeling van onverklaarde lichamelijke klachten (16-4-341)

Het doel van onderhavig artikel is het bespreken van een cognitief gedragstherapeutisch behandelmodel voor onverklaarde lichamelijke klachten. Het uitgangspunt van het model zijn de klachten zelf. Geïnventariseerd wordt wat de patiënt denkt dat er aan de hand [...]

De behandeling van onverklaarde lichamelijke klachten (16-4-341)2018-09-10T14:19:29+00:00

Berichten uit de dierenhemel; over het overlijden van huisdieren (16-1-64)

Huisdieren kunnen een belangrijke betekenis hebben voor hun bazen. Hun overlijden roept vaak een sterke rouwreactie op. Dit wordt maatschappelijk echter niet aanvaard. Er wordt een casus beschreven, waarin een vrouw een chronische rouwreactie ontwikkelde naar aanleiding [...]

Berichten uit de dierenhemel; over het overlijden van huisdieren (16-1-64)2018-09-10T14:19:27+00:00

Persoonlijkheidsstoornissen en verslaving (16-3-173)

Dit artikel geeft een overzicht van alle relevante literatuur over de samenhang van persoonlijkheidsstoornissen volgens DSM–III(R) en verslaving. De paragraaf ‘Korte historische schets’ beschrijft de ontwikkeling van het denken over de rol van persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie bij [...]

Persoonlijkheidsstoornissen en verslaving (16-3-173)2018-09-10T14:19:28+00:00

De niet–medicamenteuze behandeling van slapeloosheid (16-4-350)

Volgens recente cijfers lijdt een kleine 10 procent van de Nederlanders aan (ernstige) slapeloosheid. De meest voorkomende therapie is nog steeds het voorschrijven van slaapmedicatie, hoofdzakelijk benzodiazepines. In de afgelopen tien jaar is goede vooruitgang geboekt op [...]

De niet–medicamenteuze behandeling van slapeloosheid (16-4-350)2018-09-10T14:19:29+00:00
Ga naar de bovenkant