Home/Artikelen/Jaargang 37 (2017)

Welbevindentherapie (37-2-6)

Welbevindentherapie Achtergrond, doelstelling en protocol Ernst Bohlmeijer, Lieke Christenhusz, Laura Huning & Peter Meulenbeek Geestelijke gezondheid is meer is dan de afwezigheid van psychische klachten. Geestelijke gezondheid omvat ook emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden. Psychopathologie en welbevinden zijn [...]

Welbevindentherapie (37-2-6)2018-09-10T14:20:16+00:00

De transdiagnostische benadering (37-4-3)

De transdiagnostische benadering Kees Korrelboom In dit artikel wordt een schets gegeven van de stand van zaken met betrekking tot transdiagnostische ontwikkelingen in de ggz. Nadat wordt vastgesteld dat een aantal problemen samenhangt met de dominante stoornisspecifieke (DSM-)benadering [...]

De transdiagnostische benadering (37-4-3)2018-09-10T14:20:17+00:00

Richtlijnen bij moeizaam verlopende exposurebehandelingen van patiënten met een PTSS (37-1-4)

Exposurebehandeling is een effectieve behandeling voor mensen met de diagnose Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS). Voor de behandeling is een protocol beschikbaar om de uitvoering ervan te vergemakkelijken. Bij het volgen van dit protocol kunnen zich in de klinische [...]

Richtlijnen bij moeizaam verlopende exposurebehandelingen van patiënten met een PTSS (37-1-4)2018-09-10T14:20:16+00:00

Waarom beschermt positieve geestelijke gezondheid tegen psychopathologie? (37-2-7)

Waarom dit onderzoek? Er is groeiende interesse in positieve geestelijke gezondheid, ofwel de aanwezigheid van optimaal welbevinden in aanvulling op de afwezigheid van psychische klachten. Onder welbevinden verstaan we zowel zich goed voelen (bijvoorbeeld gelukkig zijn of frequent positieve [...]

Waarom beschermt positieve geestelijke gezondheid tegen psychopathologie? (37-2-7)2018-09-10T14:20:16+00:00

Zelfcompassie bij patiënten met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) (37-4-4)

Zelfcompassie bij patiënten met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) Een kwestie van depressie? Marisol Neijenhuis, Rianne de Kleine, Gert-Jan Hendriks, Pauline Jacobs & Agnes van Minnen Zelfcompassie omvat het vermogen tot een onvoorwaardelijk vriendelijke, zelfgerichte houding als tegenwicht tegen zelfkritiek, [...]

Zelfcompassie bij patiënten met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) (37-4-4)2018-09-10T14:20:17+00:00

Cognitieve bias modificatie en cognitieve gedragstherapie als vroege interventie voor jongeren met sociale angst of faalangst (37-1-5)

Waarom dit onderzoek? Sociale angst en faalangst komen veel voor onder jongeren, en kunnen op termijn grote gevolgen hebben. Zowel cognitieve gedragstherapie (CGT) als cognitieve bias modificatie (CBM) richten zich op processen die een rol lijken te spelen bij [...]

Cognitieve bias modificatie en cognitieve gedragstherapie als vroege interventie voor jongeren met sociale angst of faalangst (37-1-5)2018-09-10T14:20:16+00:00

In het moment met ACT (37-2-8)

Dit boek heeft een heldere opbouw. Het bestaat uit drie delen, die ieder een aantal hoofdstukken omvatten. Naast de algemene duidelijke opbouw start elk afzonderlijk hoofdstuk met een korte inleiding. Zo weet de lezer wat er komen gaat en [...]

In het moment met ACT (37-2-8)2018-09-10T14:20:17+00:00

Expliciete en impliciete zelfwaardering bij patiënten met posttraumatische-stressstoornis (PTSS) (37-4-5)

Expliciete en impliciete zelfwaardering bij patiënten met posttraumatische-stressstoornis (PTSS) Pauline Jacobs, Lotte Hendriks, Rianne de Kleine, Marisol Neijenhuis, Mike Rinck & Agnes van Minnen Met deze crosssectionele studie werd onderzocht of er een samenhang bestaat tussen de ernst [...]

Expliciete en impliciete zelfwaardering bij patiënten met posttraumatische-stressstoornis (PTSS) (37-4-5)2018-09-10T14:20:18+00:00

De kracht van de sociale professional (37-1-6)

De Britse krant The Guardian heeft de sociale professionals in Engeland opgeroepen om door middel van crowdsourcing —eigen publiek inzetten om verhalen te maken— hun dagelijkse werk voor het voetlicht te brengen. Op de website Guardian Witness heeft dit [...]

De kracht van de sociale professional (37-1-6)2018-09-10T14:20:16+00:00

Schitteren als een diamant? (37-2-9)

Het boek Je bent hieris geschreven door Kirk Strosahl, een van de grondleggers van de acceptance and commitment therapy (act), en Patricia Robinson, een baanbrekend onderzoekster op het gebied van gedrag en gezondheid. De boodschap van de auteurs is [...]

Schitteren als een diamant? (37-2-9)2018-09-10T14:20:17+00:00
Ga naar de bovenkant