Over de behandeling van angst (37-1-2)

Over de behandeling van angststoornissen is al veel bekend, bijvoorbeeld dat angststoornissen goed behandelbaar zijn met vooral cognitieve gedragstherapie en/of antidepressiva. Toch is in de behandeling van angststoornissen nog genoeg winst te boeken. Een aantal manieren waarop dat [...]

Over de behandeling van angst (37-1-2)2018-09-10T14:20:15+00:00

Veerkracht en de groei-mindset bij kinderen en hun omgeving (37-2-5)

Veerkracht en de groei-mindset bij kinderen en hun omgeving Eva Kuiper & Fredrike Bannink In dit artikel beschrijven de auteurs zowel het begrip veerkracht als het begrip groei-mindset, twee belangrijke, relatief nieuwe constructen als het gaat om kinderen [...]

Veerkracht en de groei-mindset bij kinderen en hun omgeving (37-2-5)2018-09-10T14:20:16+00:00

Ten gelei(n)de (37-4-1)

Einde. Dat is, zeker in het verleden, vaak de laatste tekst van een boek of een film, waarmee luid en duidelijk wordt aangegeven dat het verhaal afgelopen is. In het theater valt dan het doek. Met dit nummer van [...]

Ten gelei(n)de (37-4-1)2018-09-10T14:20:17+00:00

Verbetering van zelfwaardering verlaagt paranoïde ideatie bij patiënten met angststoornissen (37-1-3)

Aan de hand van data die in een onderzoek naar de behandeling van zelfwaarderingsproblemen bij angstpatiënten waren verkregen, werd een studie uitgevoerd naar de samenhang tussen zelfwaardering en achterdocht bij deze patiënten. 47 angstpatiënten die tevens een lage [...]

Verbetering van zelfwaardering verlaagt paranoïde ideatie bij patiënten met angststoornissen (37-1-3)2018-09-10T14:20:16+00:00

Welbevindentherapie (37-2-6)

Welbevindentherapie Achtergrond, doelstelling en protocol Ernst Bohlmeijer, Lieke Christenhusz, Laura Huning & Peter Meulenbeek Geestelijke gezondheid is meer is dan de afwezigheid van psychische klachten. Geestelijke gezondheid omvat ook emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden. Psychopathologie en welbevinden zijn [...]

Welbevindentherapie (37-2-6)2018-09-10T14:20:16+00:00

De transdiagnostische benadering (37-4-3)

De transdiagnostische benadering Kees Korrelboom In dit artikel wordt een schets gegeven van de stand van zaken met betrekking tot transdiagnostische ontwikkelingen in de ggz. Nadat wordt vastgesteld dat een aantal problemen samenhangt met de dominante stoornisspecifieke (DSM-)benadering [...]

De transdiagnostische benadering (37-4-3)2018-09-10T14:20:17+00:00

Richtlijnen bij moeizaam verlopende exposurebehandelingen van patiënten met een PTSS (37-1-4)

Exposurebehandeling is een effectieve behandeling voor mensen met de diagnose Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS). Voor de behandeling is een protocol beschikbaar om de uitvoering ervan te vergemakkelijken. Bij het volgen van dit protocol kunnen zich in de klinische [...]

Richtlijnen bij moeizaam verlopende exposurebehandelingen van patiënten met een PTSS (37-1-4)2018-09-10T14:20:16+00:00

Waarom beschermt positieve geestelijke gezondheid tegen psychopathologie? (37-2-7)

Waarom dit onderzoek? Er is groeiende interesse in positieve geestelijke gezondheid, ofwel de aanwezigheid van optimaal welbevinden in aanvulling op de afwezigheid van psychische klachten. Onder welbevinden verstaan we zowel zich goed voelen (bijvoorbeeld gelukkig zijn of frequent positieve [...]

Waarom beschermt positieve geestelijke gezondheid tegen psychopathologie? (37-2-7)2018-09-10T14:20:16+00:00

Zelfcompassie bij patiënten met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) (37-4-4)

Zelfcompassie bij patiënten met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) Een kwestie van depressie? Marisol Neijenhuis, Rianne de Kleine, Gert-Jan Hendriks, Pauline Jacobs & Agnes van Minnen Zelfcompassie omvat het vermogen tot een onvoorwaardelijk vriendelijke, zelfgerichte houding als tegenwicht tegen zelfkritiek, [...]

Zelfcompassie bij patiënten met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) (37-4-4)2018-09-10T14:20:17+00:00

Cognitieve bias modificatie en cognitieve gedragstherapie als vroege interventie voor jongeren met sociale angst of faalangst (37-1-5)

Waarom dit onderzoek? Sociale angst en faalangst komen veel voor onder jongeren, en kunnen op termijn grote gevolgen hebben. Zowel cognitieve gedragstherapie (CGT) als cognitieve bias modificatie (CBM) richten zich op processen die een rol lijken te spelen bij [...]

Cognitieve bias modificatie en cognitieve gedragstherapie als vroege interventie voor jongeren met sociale angst of faalangst (37-1-5)2018-09-10T14:20:16+00:00
Ga naar de bovenkant