Weet wat je kan (37-3-6)

Weet wat je kan Ervaringen met psycho-educatie voor cliënten en hun naasten over leven met een lichte verstandelijke beperking Marsja Mulder, Monique Delforterie & Robert Didden Weet wat je kan (WWJK) is een psycho-educatiemodule over lichte verstandelijke beperking [...]

Weet wat je kan (37-3-6)2018-09-10T14:20:17+00:00

Ten geleide (37-1-1)

Doen wat werkt. Feitelijk al sinds jaar en dag het adagium van de directieve therapie. Het is een begrip dat steeds meer in de belangstelling van de (geestelijke) gezondheidszorg staat, hoewel het vaak met andere woorden of termen wordt [...]

Ten geleide (37-1-1)2018-09-10T14:20:15+00:00

Positieve psychologie online (37-2-4)

Positieve psychologie online Linda Bolier, Odile Smeets, Merel Haverman & Agnes van der Poel Voor de bevordering van welbevinden en bloei op grote schaal zijn online positiefpsychologische interventies (oppi's) wellicht geschikt. Deze zijn potentieel aantrekkelijk voor een grote [...]

Positieve psychologie online (37-2-4)2018-09-10T14:20:16+00:00

DGT: gewoon CGT, met toevoeging van mindfulness en acceptatietechnieken (37-3-7)

Dialectische gedragstherapie (DGT), ontwikkeld door Marsha Linehan, is een intensieve behandelmethode voor mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Het is een effectieve methode voor een doelgroep die nog steeds veel therapeuten afschrikt. De schrijver van dit boek, Sheri van Dijk, is [...]

DGT: gewoon CGT, met toevoeging van mindfulness en acceptatietechnieken (37-3-7)2018-09-10T14:20:17+00:00

Over de behandeling van angst (37-1-2)

Over de behandeling van angststoornissen is al veel bekend, bijvoorbeeld dat angststoornissen goed behandelbaar zijn met vooral cognitieve gedragstherapie en/of antidepressiva. Toch is in de behandeling van angststoornissen nog genoeg winst te boeken. Een aantal manieren waarop dat [...]

Over de behandeling van angst (37-1-2)2018-09-10T14:20:15+00:00

Veerkracht en de groei-mindset bij kinderen en hun omgeving (37-2-5)

Veerkracht en de groei-mindset bij kinderen en hun omgeving Eva Kuiper & Fredrike Bannink In dit artikel beschrijven de auteurs zowel het begrip veerkracht als het begrip groei-mindset, twee belangrijke, relatief nieuwe constructen als het gaat om kinderen [...]

Veerkracht en de groei-mindset bij kinderen en hun omgeving (37-2-5)2018-09-10T14:20:16+00:00

Ten gelei(n)de (37-4-1)

Einde. Dat is, zeker in het verleden, vaak de laatste tekst van een boek of een film, waarmee luid en duidelijk wordt aangegeven dat het verhaal afgelopen is. In het theater valt dan het doek. Met dit nummer van [...]

Ten gelei(n)de (37-4-1)2018-09-10T14:20:17+00:00

Verbetering van zelfwaardering verlaagt paranoïde ideatie bij patiënten met angststoornissen (37-1-3)

Aan de hand van data die in een onderzoek naar de behandeling van zelfwaarderingsproblemen bij angstpatiënten waren verkregen, werd een studie uitgevoerd naar de samenhang tussen zelfwaardering en achterdocht bij deze patiënten. 47 angstpatiënten die tevens een lage [...]

Verbetering van zelfwaardering verlaagt paranoïde ideatie bij patiënten met angststoornissen (37-1-3)2018-09-10T14:20:16+00:00

Welbevindentherapie (37-2-6)

Welbevindentherapie Achtergrond, doelstelling en protocol Ernst Bohlmeijer, Lieke Christenhusz, Laura Huning & Peter Meulenbeek Geestelijke gezondheid is meer is dan de afwezigheid van psychische klachten. Geestelijke gezondheid omvat ook emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden. Psychopathologie en welbevinden zijn [...]

Welbevindentherapie (37-2-6)2018-09-10T14:20:16+00:00

De transdiagnostische benadering (37-4-3)

De transdiagnostische benadering Kees Korrelboom In dit artikel wordt een schets gegeven van de stand van zaken met betrekking tot transdiagnostische ontwikkelingen in de ggz. Nadat wordt vastgesteld dat een aantal problemen samenhangt met de dominante stoornisspecifieke (DSM-)benadering [...]

De transdiagnostische benadering (37-4-3)2018-09-10T14:20:17+00:00
Ga naar de bovenkant