Home/Artikelen/Jaargang 23 (2003)

Trauma (23-2-216)

Nadat in de jaren tachtig de behandeling van chronisch getraumatiseerde cliënten nogal eens uit de hand liep doordat therapeuten de aandacht te zeer, te snel of te eenzijdig richtten op de exploratie en aanpak van de traumatische herinneringen, groeide [...]

Trauma (23-2-216)2018-09-10T14:19:41+00:00

Angststoornissen bij ouderen (23-4-287)

samenvatting Angststoornissen blijken met een prevalentie van tien procent de grootste groep van psychiatrische aandoeningen bij ouderen te vormen. In dit artikel komen achtereenvolgens aan de orde: de prevalentie van angststoornissen bij ouderen uit de Longitudinal Aging Study [...]

Angststoornissen bij ouderen (23-4-287)2018-09-10T14:19:42+00:00

Behandeling van partnermishandelaars (23-1-63)

Dit artikel gaat over relationeel geweld, in het bijzonder over mannen die hun (vrouwelijke) partners mishandelen. Achtereenvolgens komen aan de orde: prevalentie, theorieën over oorzaken en factoren die het geweld instandhouden, dadertypologieën, risicotaxatie en behandelingsmogelijkheden van relationeel [...]

Behandeling van partnermishandelaars (23-1-63)2018-09-10T14:19:40+00:00

Socratisch Motiveren (23-3-162)

Dit artikel is een voorpublicatie van het gelijknamige hoofdstuk dat verschijnt in het boek Moeilijke Mensen: naar een professionele aanpak, onder redactie van W.A. Hoogduin, C.A.L. Hoogduin en C.R. Peters van Neijenhof. Het wordt uitgegeven door de [...]

Socratisch Motiveren (23-3-162)2018-09-10T14:19:41+00:00

IPT bij ouderen (23-4-309)

samenvatting Interpersoonlijke psychotherapie (ipt) is een kortdurende psychotherapie die bij depressieve ouderen goed toepasbaar is en waarvan het effect bewezen is. Binnen ipt wordt de depressie als ziekte benoemd. Bij de kenmerkende behandelstrategieën staat de wisselwerking tussen de [...]

IPT bij ouderen (23-4-309)2018-09-10T14:19:42+00:00

Behandeling van zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel misbruik (23-1-82)

Bij de behandeling van zwakbegaafde of licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel misbruik wordt veelal een directief-gedragstherapeutische ingang gekozen. Recentelijk is daar ook de cognitieve benadering aan toegevoegd, in de vorm van de delictscenario- en terugvalpreventiemethode. In [...]

Behandeling van zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel misbruik (23-1-82)2018-09-10T14:19:40+00:00

Ten geleide (23-3-223)

Welkom bij nummer drie. Het eerste nummer van dit jaar, over forensische psychologie, was niet alleen erg mooi (we kregen tal van spontane complimenten) maar ook nogal dik. De uitgever gaf ons derhalve de subtiele maar dringende suggestie [...]

Ten geleide (23-3-223)2018-09-10T14:19:41+00:00

Pyscholoog in de verpleeghuiszorg (23-4-324)

samenvatting Gezondheidszorg wordt in toenemende mate ouderenzorg en dus ook verpleeghuiszorg. Verpleeghuiszorg is tegenwoordig niet meer gebonden aan de instelling ‘verpleeghuis’, maar wordt in toenemende mate in het verzorgingshuis en ziekenhuis, of thuis geboden. In dit artikel schetsen [...]

Pyscholoog in de verpleeghuiszorg (23-4-324)2018-09-10T14:19:42+00:00

De periodieke explosieve stoornis (23-1-9)

In dit artikel worden richtlijnen gegeven voor de behandeling van de periodieke explosieve stoornis in een forensische setting. Inhoudelijk bestaat de behandeling vooral uit het aanleren van zelfcontroletechnieken, maar dit doel kan alleen worden bereikt als het [...]

De periodieke explosieve stoornis (23-1-9)2018-09-10T14:19:40+00:00

Intrusies na een ramp en de ontwikkeling van posttraumatische problemen (23-3-225)

Chronische posttraumatische stress-stoornis (ptss) hangt samen met de neiging om beangstigende intrusies te interpreteren als signaal voor aankomend gevaar, ook al is er geen enkele aanwijzing dat gevaar dreigt (Engelhard, Macklin, McNally, Van den Hout, & Arntz, [...]

Intrusies na een ramp en de ontwikkeling van posttraumatische problemen (23-3-225)2018-09-10T14:19:41+00:00
Ga naar de bovenkant