Verplichte kost (23-2-211)

Na het succesvolle Anorexia overwinnen is nu ook een zelfhulpboek verschenen over boulimie en eetbuien. Boulimie en eetbuien overwinnen gaat uit van dezelfde formule, die bestaat uit een heldere en duidelijk uitleg over de kenmerken en gevolgen van boulimie [...]

Verplichte kost (23-2-211)2018-09-10T14:19:41+00:00

Van habituatie naar extinctie, van polarisatie naar synthese (23-3-280)

Minnen, A. van, & Verbraak, M.J.P.M. (red.) (2002). Psychologische interventies bij posttraumatische stress-stoornis. Nijmegen: Cure & Care Publishers.159 pagina's. Ik dacht altijd dat Agnes van Minnen en Marc Verbraak getrouwd waren. Zo goed passen ze bij elkaar. Precies dezelfde [...]

Van habituatie naar extinctie, van polarisatie naar synthese (23-3-280)2018-09-10T14:19:42+00:00

Diagnostiek en behandeling in een forensische setting (23-1-3)

De redacteuren van dit themanummer hebben beiden uitgebreide ervaring met de diagnostiek en behandeling van cliënten met angststoornissen, vaak in combinatie met zogenaamde cluster C-persoonlijkheidsproblematiek. Onze cliënten waren sociaal angstig en agorafobisch, hadden vaak een negatief zelfbeeld en wilden [...]

Diagnostiek en behandeling in een forensische setting (23-1-3)2018-09-10T14:19:40+00:00

Meer theorie, maar minder inspiratie (23-2-214)

Directieve therapie bij kinderen en adolescenten is de opvolger van de in 1984 verschenen eerste druk (Hoogduin, & De Haan, 1984 ). In zijn voorwoord op de eerste druk, merkt Richard van Dijck op: ‘De uitgangspunten van dit [...]

Meer theorie, maar minder inspiratie (23-2-214)2018-09-10T14:19:41+00:00

Ten geleide (23-4-285)

Welkom bij nummer vier. We kunnen al jaren niet meer zeggen dat de psychiatrie te weinig aandacht geeft aan ouderen. De maatschappij zorgt ervoor dat in deze lacune wordt voorzien. We moeten wel vaststellen dat Dth in de [...]

Ten geleide (23-4-285)2018-09-10T14:19:42+00:00

Verschillen tussen onderzoekers en behandelaars (23-1-43)

De auteurs bedanken alle behandelaars en onderzoekers die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Een speciaal dankwoord gaat uit naar Cécile Vandeputte-Van de Vijver, die samen met de eerste auteur de trainingen verzorgde en tevens als onderzoeker fungeerde. Verschillen [...]

Verschillen tussen onderzoekers en behandelaars (23-1-43)2018-09-10T14:19:40+00:00

Trauma (23-2-216)

Nadat in de jaren tachtig de behandeling van chronisch getraumatiseerde cliënten nogal eens uit de hand liep doordat therapeuten de aandacht te zeer, te snel of te eenzijdig richtten op de exploratie en aanpak van de traumatische herinneringen, groeide [...]

Trauma (23-2-216)2018-09-10T14:19:41+00:00

Angststoornissen bij ouderen (23-4-287)

samenvatting Angststoornissen blijken met een prevalentie van tien procent de grootste groep van psychiatrische aandoeningen bij ouderen te vormen. In dit artikel komen achtereenvolgens aan de orde: de prevalentie van angststoornissen bij ouderen uit de Longitudinal Aging Study [...]

Angststoornissen bij ouderen (23-4-287)2018-09-10T14:19:42+00:00

Behandeling van partnermishandelaars (23-1-63)

Dit artikel gaat over relationeel geweld, in het bijzonder over mannen die hun (vrouwelijke) partners mishandelen. Achtereenvolgens komen aan de orde: prevalentie, theorieën over oorzaken en factoren die het geweld instandhouden, dadertypologieën, risicotaxatie en behandelingsmogelijkheden van relationeel [...]

Behandeling van partnermishandelaars (23-1-63)2018-09-10T14:19:40+00:00

Socratisch Motiveren (23-3-162)

Dit artikel is een voorpublicatie van het gelijknamige hoofdstuk dat verschijnt in het boek Moeilijke Mensen: naar een professionele aanpak, onder redactie van W.A. Hoogduin, C.A.L. Hoogduin en C.R. Peters van Neijenhof. Het wordt uitgegeven door de [...]

Socratisch Motiveren (23-3-162)2018-09-10T14:19:41+00:00
Ga naar de bovenkant