Hypnose bij de behandeling van pavor nocturnus (20-1-5)

In dit artikel wordt gesproken over pavor nocturnus. Er wordt stilgestaan bij de definitie en differentiële diagnose van de stoornis. Aan de hand van de tot nu toe verschenen literatuur worden het voorkomen van de stoornis en [...]

Hypnose bij de behandeling van pavor nocturnus (20-1-5)2018-09-10T14:19:35+00:00

Persoonlijkheidsstoornis in schemagerichte cognitieve therapie (20-3-229)

De schemagerichte cognitieve therapie die werd ontwikkeld door Young, wordt onder meer toegepast bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. Het bestaan van vijf kenmerkende schematoestanden, schemamodi genoemd, vormt het uitgangspunt van de therapie. Elke modus kent een eigen presentatie [...]

Persoonlijkheidsstoornis in schemagerichte cognitieve therapie (20-3-229)2018-09-10T14:19:36+00:00

Stand van zaken in het onderzoek (20-1-59)

Aan de hand van de onderzoeksliteratuur is besproken in hoeverre gezinsinteracties een rol spelen bij psychische stoornissen en bij sommige lichamelijke klachten. Relatie- en gezinstherapie blijken op diverse terreinen een aantoonbare meerwaarde te hebben boven individuele behandelingen. [...]

Stand van zaken in het onderzoek (20-1-59)2018-09-10T14:19:35+00:00

Klantgerichte behandeling (20-3-245)

Klachtgerichte therapie wordt vaak bemoeilijkt door persoonlijkheidsproblematiek. Dit artikel beschrijft het klinisch gedragstherapeutische programma voor angst- en eetstoornissen van het Centrum voor Psychotherapie (Mentrum, Amsterdam), dat bestaat uit een combinatie van klachtgerichte behandeling en op de persoonlijkheid [...]

Klantgerichte behandeling (20-3-245)2018-09-10T14:19:36+00:00

Zelfcontrole-training bij een psychotische stoornis (20-2-105)

Cognitieve–gedragstherapie is een veelbelovende therapievorm bij patiënten met een psychotische stoornis. Uit onderzoek blijkt dat zowel de psychotische als de niet-psychotische symptomen positief worden beïnvloed. Er is echter nog maar weinig gecontroleerd onderzoek voorhanden. In deze studie [...]

Zelfcontrole-training bij een psychotische stoornis (20-2-105)2018-09-10T14:19:35+00:00

Toepassing van testpsychologisch persoonlijkheidsonderzoek (20-3-262)

Geprotocolleerde, klachtgerichte behandelingen geven niet altijd een goed resultaat. Persoonlijkheidsvariabelen kunnen zo'n behandeling belemmeren. In de klinische beleidsvorming kan persoonlijkheidsdiagnostiek overwogen worden als een geprotocolleerde behandeling van de klachten ontoereikend is gebleken. dsm-classificatie van persoonlijkheidspathologie geeft onvoldoende [...]

Toepassing van testpsychologisch persoonlijkheidsonderzoek (20-3-262)2018-09-10T14:19:36+00:00

Knijpen en peuteren (20-2-119)

Voor de behandeling van dysmorfofobie zijn twee werkzame methoden bekend. Het ontbreekt therapeuten echter aan duidelijke criteria op grond waarvan zij voor de ene of de andere methode moeten kiezen. Daarbij komt dat een patiënt met een [...]

Knijpen en peuteren (20-2-119)2018-09-10T14:19:35+00:00

‘Hot cognitions’ versus ‘cold cognitions’ (20-3-282)

Een negatief zelfbeeld is een van de belangrijkste aangrijpingspunten bij de behandeling van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. Een interventie waarmee een negatief zelfbeeld in positieve zin kan worden bijgesteld, voortkomend uit bevindingen in de cognitieve psychologie en empirische [...]

‘Hot cognitions’ versus ‘cold cognitions’ (20-3-282)2018-09-10T14:19:36+00:00

Casuïstische mededeling (20-2-130)

Functionele geheugenklachten komen veel voor bij cliënten met psychische problematiek. Doorgaans behoeven deze klachten geen uitgebreide aandacht en nemen ze in het verloop van de behandeling af naarmate de verschijnselen, behorend tot het betreffende klachtenbeeld, verminderen. In [...]

Casuïstische mededeling (20-2-130)2018-09-10T14:19:35+00:00

Symptoomtransformatie bij functionele slikproblemen (20-4-313)

De metaforische imaginatietechniek met symptoomtransformatie bleek in onderzoek effectief bij de behandeling van cliënten met spanningshoofdpijn. Door verschillende auteurs wordt verondersteld dat deze techniek ook effect heeft bij andere functionele pijnklachten. In dit artikel wordt de toepassing [...]

Symptoomtransformatie bij functionele slikproblemen (20-4-313)2018-09-10T14:19:36+00:00
Ga naar de bovenkant