Vernieuwing van de psychische diagnostiek (20-4-317)

Het nosologische ziektemodel domineert de psychiatrie al sinds vele jaren; ondanks het feit dat het vooralsnog onmogelijk is gebleken categorieën af te grenzen met voldoende (predictieve) validiteit. Ook is het onwaarschijnlijk dat onderzoek van niet-valide constructen, resultaten [...]

Vernieuwing van de psychische diagnostiek (20-4-317)2018-09-10T14:19:36+00:00

De angst voor bewegen (20-2-143)

In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar de effecten van een revalidatieprotocol, dat bestaat uit geleidelijke exposure in vivo en een geleidelijk activiteitenprogramma bij een patiënte met chronische lagerugpijn die bang was voor (hernieuwd) letsel. Er [...]

De angst voor bewegen (20-2-143)2018-09-10T14:19:35+00:00

Behandeling van posttraumatische stress via internet (20-4-345)

* Met dank aan Drs. S. Geerts en Drs. M. van Gelderen, die in het kader van hun afstudeerproject aan dit deel van interapy hebben meegewerkt. Therapie via internet biedt tal van evidente voordelen. Interapy voorziet in [...]

Behandeling van posttraumatische stress via internet (20-4-345)2018-09-10T14:19:36+00:00

Constructie en validatie van de Gewaarwordingenlijst (20-2-162)

Er bestaan geen betrouwbare instrumenten waarmee men psychose-achtige verschijnselen bij patiënten in kaart kan brengen zonder uitgebreide interviews met hen te houden. Dit vormt een lacune in onderzoek en praktijk. De auteurs beschrijven een eerste aanzet tot [...]

Constructie en validatie van de Gewaarwordingenlijst (20-2-162)2018-09-10T14:19:35+00:00

Groepsbehandeling voor boulimia nervosa (20-4-362)

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een voordracht, gehouden op de vgt-najaarsconferentie 1997, en een hieraan gekoppelde n = 8 studie. De toepassing van cue-exposure als onderdeel van een groepsbehandeling van patiënten met boulimia nervosa wordt [...]

Groepsbehandeling voor boulimia nervosa (20-4-362)2018-09-10T14:19:36+00:00

Het diagnostisch onderzoek (20-1-22)

Een diagnostisch onderzoek van een kind of adolescent duurt vaak lang, drie tot zes maanden. Men veronderstelt dat uitvoerige diagnostiek voorwaarde is voor een goede behandeling. De premissen waarop deze veronderstelling is gebaseerd blijken niet allemaal juist [...]

Het diagnostisch onderzoek (20-1-22)2018-09-10T14:19:35+00:00

Het Vanellusfenomeen (20-2-174)

Symptomatisch gedrag bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (bps) wordt doorgaans opgevat als voortkomend uit de persoonlijkheid van de patiënt. Een alternatieve visie is de symptomen te beschouwen als artefact van de interactie tussen therapeut en patiënt. [...]

Het Vanellusfenomeen (20-2-174)2018-09-10T14:19:35+00:00

De Korte Klachten Lijst (20-4-384)

Met dank aan drs. Marjan Slot, die als doctoraalstudente aan het onderzoek heeft meegewerkt en aan dr. Pieter Koele voor zijn methodologische adviezen. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de Korte Klachten Lijst, de kkl. Het instrument bevat [...]

De Korte Klachten Lijst (20-4-384)2018-09-10T14:19:36+00:00

‘Thought-action fusion’ en suppressie (20-1-31)

In onderzoek is gebleken dat klinische obsessies en compulsies inhoudelijk niet verschillen van alledaagse intrusies en rituelen. De verschillen tussen beide betreffen veeleer kenmerken als frequentie, ervaren weerzin en opgeroepen weerstand. De verklaring van dergelijke verschillen in [...]

‘Thought-action fusion’ en suppressie (20-1-31)2018-09-10T14:19:35+00:00

Dimensies in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen (20-3-206)

Als inleiding op het themanummer Persoonlijkheidsstoornissen worden drie dimensies toegelicht, die kunnen worden onderscheiden aan behandelingen. Bij het behandelen van patiënten met persoonlijkheidspathologie legt men op deze dimensies andere accenten dan wanneer men patiënten behandelt met symptoomstoornissen. [...]

Dimensies in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen (20-3-206)2018-09-10T14:19:35+00:00
Ga naar de bovenkant