Klantgerichte behandeling (20-3-245)

Klachtgerichte therapie wordt vaak bemoeilijkt door persoonlijkheidsproblematiek. Dit artikel beschrijft het klinisch gedragstherapeutische programma voor angst- en eetstoornissen van het Centrum voor Psychotherapie (Mentrum, Amsterdam), dat bestaat uit een combinatie van klachtgerichte behandeling en op de persoonlijkheid [...]

Klantgerichte behandeling (20-3-245)2018-09-10T14:19:36+00:00

Zelfcontrole-training bij een psychotische stoornis (20-2-105)

Cognitieve–gedragstherapie is een veelbelovende therapievorm bij patiënten met een psychotische stoornis. Uit onderzoek blijkt dat zowel de psychotische als de niet-psychotische symptomen positief worden beïnvloed. Er is echter nog maar weinig gecontroleerd onderzoek voorhanden. In deze studie [...]

Zelfcontrole-training bij een psychotische stoornis (20-2-105)2018-09-10T14:19:35+00:00

Toepassing van testpsychologisch persoonlijkheidsonderzoek (20-3-262)

Geprotocolleerde, klachtgerichte behandelingen geven niet altijd een goed resultaat. Persoonlijkheidsvariabelen kunnen zo'n behandeling belemmeren. In de klinische beleidsvorming kan persoonlijkheidsdiagnostiek overwogen worden als een geprotocolleerde behandeling van de klachten ontoereikend is gebleken. dsm-classificatie van persoonlijkheidspathologie geeft onvoldoende [...]

Toepassing van testpsychologisch persoonlijkheidsonderzoek (20-3-262)2018-09-10T14:19:36+00:00

Knijpen en peuteren (20-2-119)

Voor de behandeling van dysmorfofobie zijn twee werkzame methoden bekend. Het ontbreekt therapeuten echter aan duidelijke criteria op grond waarvan zij voor de ene of de andere methode moeten kiezen. Daarbij komt dat een patiënt met een [...]

Knijpen en peuteren (20-2-119)2018-09-10T14:19:35+00:00

‘Hot cognitions’ versus ‘cold cognitions’ (20-3-282)

Een negatief zelfbeeld is een van de belangrijkste aangrijpingspunten bij de behandeling van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. Een interventie waarmee een negatief zelfbeeld in positieve zin kan worden bijgesteld, voortkomend uit bevindingen in de cognitieve psychologie en empirische [...]

‘Hot cognitions’ versus ‘cold cognitions’ (20-3-282)2018-09-10T14:19:36+00:00

Casuïstische mededeling (20-2-130)

Functionele geheugenklachten komen veel voor bij cliënten met psychische problematiek. Doorgaans behoeven deze klachten geen uitgebreide aandacht en nemen ze in het verloop van de behandeling af naarmate de verschijnselen, behorend tot het betreffende klachtenbeeld, verminderen. In [...]

Casuïstische mededeling (20-2-130)2018-09-10T14:19:35+00:00

Symptoomtransformatie bij functionele slikproblemen (20-4-313)

De metaforische imaginatietechniek met symptoomtransformatie bleek in onderzoek effectief bij de behandeling van cliënten met spanningshoofdpijn. Door verschillende auteurs wordt verondersteld dat deze techniek ook effect heeft bij andere functionele pijnklachten. In dit artikel wordt de toepassing [...]

Symptoomtransformatie bij functionele slikproblemen (20-4-313)2018-09-10T14:19:36+00:00

Functionele geheugenklachten bij psychische problemen (20-2-135)

Functionele geheugenklachten komen veel voor bij cliënten met psychische problematiek. Doorgaans behoeven deze klachten geen uitgebreide aandacht en nemen ze in het verloop van de behandeling af naarmate de verschijnselen, behorend tot het betreffende klachtenbeeld, verminderen. In [...]

Functionele geheugenklachten bij psychische problemen (20-2-135)2018-09-10T14:19:35+00:00

Vernieuwing van de psychische diagnostiek (20-4-317)

Het nosologische ziektemodel domineert de psychiatrie al sinds vele jaren; ondanks het feit dat het vooralsnog onmogelijk is gebleken categorieën af te grenzen met voldoende (predictieve) validiteit. Ook is het onwaarschijnlijk dat onderzoek van niet-valide constructen, resultaten [...]

Vernieuwing van de psychische diagnostiek (20-4-317)2018-09-10T14:19:36+00:00

De angst voor bewegen (20-2-143)

In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar de effecten van een revalidatieprotocol, dat bestaat uit geleidelijke exposure in vivo en een geleidelijk activiteitenprogramma bij een patiënte met chronische lagerugpijn die bang was voor (hernieuwd) letsel. Er [...]

De angst voor bewegen (20-2-143)2018-09-10T14:19:35+00:00
Ga naar de bovenkant