Home/Verbraak
auteur avatar

Marc Verbraak (Profiel bewerken)

Hoofdredacteur

Artikelen van deze auteur

Ervaringen met de ambulante behandeling van gecompliceerde patiënten met een dwangneurose (16-2-92)

Patiënten met een dwangneurose worden nogal eens uit wanhoop klinisch behandeld. In dit artikel worden drie casus beschreven van dergelijke patiënten die ambulant zijn behandeld. Twee van deze drie patiënten waren bijna klachtenvrij na 60–80 (soms dubbele) [...]

Ervaringen met de ambulante behandeling van gecompliceerde patiënten met een dwangneurose (16-2-92)2018-09-10T14:19:28+00:00

Notities uit de praktijk (27-1-60)

Inleiding Patiënten met een conversiestoornis met als belangrijkste symptoom dat zij niet meer kunnen blijven staan, kunnen meestal ook niet goed lopen. Deze psychogene astasia cum abasia is een van de meest voorkomende conversiestoornissen. Astasia (niet kunnen staan) als [...]

Notities uit de praktijk (27-1-60)2018-09-10T14:19:51+00:00

Comorbide persoonlijkheidsproblematiek en de effectiviteit van protocollaire behandeling (33-1-4)

De indruk bestaat nog steeds dat behandelprotocollen voor as I-stoornissen minder effectief zijn bij cliënten met comorbide persoonlijkheidsproblematiek. In dit onderzoek wordt onderzocht of het behandelverloop en het uiteindelijke behandelresultaat bemoeilijkt worden in geval van aanwezigheid van [...]

Comorbide persoonlijkheidsproblematiek en de effectiviteit van protocollaire behandeling (33-1-4)2018-09-10T14:20:05+00:00

Ten gelei(n)de (37-4-1)

Einde. Dat is, zeker in het verleden, vaak de laatste tekst van een boek of een film, waarmee luid en duidelijk wordt aangegeven dat het verhaal afgelopen is. In het theater valt dan het doek. Met dit nummer van [...]

Ten gelei(n)de (37-4-1)2018-09-10T14:20:17+00:00

Langdurige imaginaire exposure bij PTSS (17-4-292)

In dit artikel worden de eerste resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de effectiviteit van een gedragstherapeutische behandeling van patiënten met een posttraumatische stress–stoornis. De behandeling bestond uit langdurige imaginaire exposure bij patiënten met uiteenlopende achtergronden wat [...]

Langdurige imaginaire exposure bij PTSS (17-4-292)2018-09-10T14:19:31+00:00

Persoonlijkheidstests dragen bij tot betere resultaten van psychologische behandelingen (27-3-205)

Het misverstand In de klinische praktijk worden in het kader van nadere aanvullende diagnostiek regelmatig psychologische tests afgenomen. Persoonlijkheidstests of -vragenlijsten bijvoorbeeld. De gedachte daarachter is dat de informatie die dergelijke tests en vragenlijsten opleveren, van groot belang kan [...]

Persoonlijkheidstests dragen bij tot betere resultaten van psychologische behandelingen (27-3-205)2018-09-10T14:19:53+00:00

Ten geleide (33-2-1)

Voor u ligt het tweede nummer van Dth in 2013. Dit keer een themanummer geheel gewijd aan cognitieve bias modificatie (CBM). Misschien zegt u dat zo helemaal niets, maar aan het einde van dit nummer bent u op de [...]

Ten geleide (33-2-1)2018-09-10T14:20:06+00:00

Traumaopvang (24-4-295)

samenvatting Mensen die een traumatische gebeurtenis meemaken, hebben een gerede kans op het ontwikkelen van een posttraumatische stress-stoornis (ptss). Deze kennis vormt de aanleiding voor het aanbieden van preventieve traumaopvang na een dergelijke gebeurtenis. Een populaire interventie is [...]

Traumaopvang (24-4-295)2018-09-10T14:19:44+00:00

Stilte voor de storm? (28-1-75)

Referenties Garb, H.N. (2007). Computer-administered interviews and rating scales. Psychological Assessment, 19, 4-13. Hayes, S.C., Nelson, R.O., & Jarrett, R.B. (1987). The treatment utility of assessment: A functional approach to evaluating assessment quality. American Psychologist, 42, 963-974. Haynes, [...]

Stilte voor de storm? (28-1-75)2018-09-10T14:19:54+00:00

Ten geleide (33-3-0)

Na een speciaal nummer (Dth 2013, 2) over Cognitive Bias Modification nu weer een normaal Dth-nummer met de bekende afwisseling in bijdragen en rubrieken. Maar een echt normaal nummer is het niet. Het is eigenlijk een zeer bijzonder nummer. [...]

Ten geleide (33-3-0)2018-09-10T14:20:06+00:00
Ga naar de bovenkant