Home/Verbraak
auteur avatar

Marc Verbraak (Profiel bewerken)

Hoofdredacteur

Artikelen van deze auteur

Ten geleide (32-4-1)

Voor u ligt het vierde nummer van Dth in 2012. Met zoals u gewend bent afwisselende bijdragen. Richard Vuijk start dit nummer. In zijn bijdrage belicht hij hoe volwassen cliënten met een autismespectrumstoornis geholpen kunnen worden als de therapeut [...]

Ten geleide (32-4-1)2018-09-10T14:20:04+00:00

Ten geleide (36-4-1)

Voor u ligt het vierde nummer van Dth in 2016. Het is alweer het laatste nummer  van dit jaar en daarmee typisch een nummer dat uitnodigt tot enige bezinning. Het was een jaar waarin een groot aantal muzieklegendes overleden [...]

Ten geleide (36-4-1)2018-09-10T14:20:15+00:00

Exposure voor dwanggedachten? (13-1-49)

De meest gebruikte methode voor de behandeling van dwanggedachten is exposure. Door de dwanggedachten op te roepen neemt de angst die zij veroorzaken af en verdwijnen de gedachten. Dat deze techniek in de praktijk niet altijd eenvoudig [...]

Exposure voor dwanggedachten? (13-1-49)2018-09-10T14:19:19+00:00

Notities uit de praktijk (27-1-55)

Inleiding Er bestaan diverse psychogene spraakstoornissen, waarvan de meest bekende de conversieve fluisterspraak (afonie) is. Hierbij is de patiënt alleen nog maar tot fluisteren in staat; de toon is weggevallen, omdat beide stembanden niet meer aangespannen kunnen worden. Bij [...]

Notities uit de praktijk (27-1-55)2018-09-10T14:19:51+00:00

Ten geleide (33-1-1)

In een tijd waarin de gezondheidszorg, en met name de geestelijke, zich met het oog op bezuinigingen en beperkingen in een grote mate van belangstelling van beleidsmakers en politici mag verheugen, richten wij graag de aandacht op de inhoud [...]

Ten geleide (33-1-1)2018-09-10T14:20:05+00:00

Ten geleide (37-3-1)

Na een interessant en mooi themanummer over positieve psychologie heeft dit nummer van Dth, het derde van dit jaar, weer een regulier karakter. Met zoals u van ons gewend bent een keur aan bijdragen, die bij voorkeur vernieuwend of [...]

Ten geleide (37-3-1)2018-09-10T14:20:17+00:00

Ervaringen met de ambulante behandeling van gecompliceerde patiënten met een dwangneurose (16-2-92)

Patiënten met een dwangneurose worden nogal eens uit wanhoop klinisch behandeld. In dit artikel worden drie casus beschreven van dergelijke patiënten die ambulant zijn behandeld. Twee van deze drie patiënten waren bijna klachtenvrij na 60–80 (soms dubbele) [...]

Ervaringen met de ambulante behandeling van gecompliceerde patiënten met een dwangneurose (16-2-92)2018-09-10T14:19:28+00:00

Notities uit de praktijk (27-1-60)

Inleiding Patiënten met een conversiestoornis met als belangrijkste symptoom dat zij niet meer kunnen blijven staan, kunnen meestal ook niet goed lopen. Deze psychogene astasia cum abasia is een van de meest voorkomende conversiestoornissen. Astasia (niet kunnen staan) als [...]

Notities uit de praktijk (27-1-60)2018-09-10T14:19:51+00:00

Comorbide persoonlijkheidsproblematiek en de effectiviteit van protocollaire behandeling (33-1-4)

De indruk bestaat nog steeds dat behandelprotocollen voor as I-stoornissen minder effectief zijn bij cliënten met comorbide persoonlijkheidsproblematiek. In dit onderzoek wordt onderzocht of het behandelverloop en het uiteindelijke behandelresultaat bemoeilijkt worden in geval van aanwezigheid van [...]

Comorbide persoonlijkheidsproblematiek en de effectiviteit van protocollaire behandeling (33-1-4)2018-09-10T14:20:05+00:00

Ten gelei(n)de (37-4-1)

Einde. Dat is, zeker in het verleden, vaak de laatste tekst van een boek of een film, waarmee luid en duidelijk wordt aangegeven dat het verhaal afgelopen is. In het theater valt dan het doek. Met dit nummer van [...]

Ten gelei(n)de (37-4-1)2018-09-10T14:20:17+00:00
Ga naar de bovenkant