Reactie op ‘Cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidsstoornissen’ (13-3-259)

Met belangstelling las ik het artikel ‘Cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidsstoornissen’ in het februarinummer van Dth. Enigszins met verbazing heb ik moeten constateren dat het werken met de therapeutische relatie en het leggen van verbindingen tussen datgene wat zich in [...]

Reactie op ‘Cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidsstoornissen’ (13-3-259)2018-09-10T14:19:20+00:00

Kortdurende gezinsinterventies bij jongeren met gokproblemen (13-4-295)

Uitgaande van een leertheoretische opvatting over gokverslaving wordt een behandelingsmodel beschreven voor jongeren met problemen op dit terrein, waarin gezinsinterventies een prominente rol spelen. Ingegaan wordt op het belang van participatie van de ouders in de behandeling. [...]

Kortdurende gezinsinterventies bij jongeren met gokproblemen (13-4-295)2018-09-10T14:19:21+00:00

Traumatische herinneringen (13-2-114)

De behandeling van traumatische herinneringen bij patiënten met een multiple persoonlijkheidsstoornis (MPS) vormt idealiter een afgebakende fase in de meer omvattende therapie van MPS, en is zelf ook onderverdeeld in een aantal subfasen. In (1) de voorbereidingsfase [...]

Traumatische herinneringen (13-2-114)2018-09-10T14:19:19+00:00

Antwoord aan mevrouw Eurelings-Bontekoe (13-3-260)

Met een aantal opmerkingen van dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe zijn wij het eens, met andere niet. Het klopt dat het betrekken van relaties tussen therapeut en cliënt in de therapie al langer gemeengoed is in de psychoanalytische therapie. Ook zijn [...]

Antwoord aan mevrouw Eurelings-Bontekoe (13-3-260)2018-09-10T14:19:20+00:00

‘Eye movement desensitization and reprocessing’ (13-2-161)

In deze bijdrage wordt een beschrijving gegeven van de achtergronden en principes van ‘Eye movement desensitization and reprocessing’ (EMDR), een recente ontwikkeling op het gebied van de psychotherapie. Deze procedure wordt gepresenteerd als een snelle en effectieve [...]

‘Eye movement desensitization and reprocessing’ (13-2-161)2018-09-10T14:19:19+00:00

Motiveringstechnieken bij behandeling dwangstoornissen (13-1-27)

De exposure– en responspreventie–opdrachten bij de behandeling van dwangstoornissen zijn voor een aantal patiënten moeilijk consequent uit te voeren. De therapeut kan hen hierbij helpen met motiverings–technieken en strategieën die het uitvoeren van de opdrachten vergemakkelijken. De [...]

Motiveringstechnieken bij behandeling dwangstoornissen (13-1-27)2018-09-10T14:19:19+00:00

De taxatie en behandeling van seksuele problemen (13-4-322)

In dit artikel worden elementaire strategieën besproken die een gezins– of relatietherapeut ten dienste staan wanneer hij wordt geconfronteerd met seksuele problemen van zijn cliënten. Allereerst wordt aan de hand van literatuur een overzicht gegeven van het [...]

De taxatie en behandeling van seksuele problemen (13-4-322)2018-09-10T14:19:21+00:00

Eye movement: kanttekeningen de Jongh en ten Broeke (13-2-172)

In dit commentaar bij De Jongh en Ten Broeke wordt vastgesteld dat er in de ‘Eye movement desensitization’ ( EMD)-literatuur een wanverhouding bestaat tussen de spectaculaire effecten die aan EMD worden toegeschreven enerzijds en het gebrek aan [...]

Eye movement: kanttekeningen de Jongh en ten Broeke (13-2-172)2018-09-10T14:19:19+00:00
Ga naar de bovenkant