Motiveringstechnieken bij behandeling dwangstoornissen (13-1-27)

De exposure– en responspreventie–opdrachten bij de behandeling van dwangstoornissen zijn voor een aantal patiënten moeilijk consequent uit te voeren. De therapeut kan hen hierbij helpen met motiverings–technieken en strategieën die het uitvoeren van de opdrachten vergemakkelijken. De [...]

Motiveringstechnieken bij behandeling dwangstoornissen (13-1-27)2018-09-10T14:19:19+00:00

De taxatie en behandeling van seksuele problemen (13-4-322)

In dit artikel worden elementaire strategieën besproken die een gezins– of relatietherapeut ten dienste staan wanneer hij wordt geconfronteerd met seksuele problemen van zijn cliënten. Allereerst wordt aan de hand van literatuur een overzicht gegeven van het [...]

De taxatie en behandeling van seksuele problemen (13-4-322)2018-09-10T14:19:21+00:00

Eye movement: kanttekeningen de Jongh en ten Broeke (13-2-172)

In dit commentaar bij De Jongh en Ten Broeke wordt vastgesteld dat er in de ‘Eye movement desensitization’ ( EMD)-literatuur een wanverhouding bestaat tussen de spectaculaire effecten die aan EMD worden toegeschreven enerzijds en het gebrek aan [...]

Eye movement: kanttekeningen de Jongh en ten Broeke (13-2-172)2018-09-10T14:19:19+00:00

Laster (13-3-263)

Ik zal kort op de volgende vier beweringen van Vanderlinden reageren: (1) Jansen beweert ten onrechte een nieuwe vorm van behandeling te introduceren, Schmidt en Marks deden jaren voorheen al hetzelfde, Jansen deed dus replicatieonderzoek, (2) Jansen beweert ten [...]

Laster (13-3-263)2018-09-10T14:19:20+00:00

Exposure voor dwanggedachten? (13-1-49)

De meest gebruikte methode voor de behandeling van dwanggedachten is exposure. Door de dwanggedachten op te roepen neemt de angst die zij veroorzaken af en verdwijnen de gedachten. Dat deze techniek in de praktijk niet altijd eenvoudig [...]

Exposure voor dwanggedachten? (13-1-49)2018-09-10T14:19:19+00:00

De waarde van het ‘psychosomatisch gezinsmodel’ bij gezinnen waarin een kind aan astma lijdt (13-4-357)

Uitgaande van het psychosomatisch gezinsmodel is onderzocht of gezinnen met een astmatisch kind zich onderscheiden van controle–gezinnen en andere, klinische gezinnen op de opvoedingsattitudes van de ouders, de relatie van de ouders en de gezinskenmerken cohesie en [...]

De waarde van het ‘psychosomatisch gezinsmodel’ bij gezinnen waarin een kind aan astma lijdt (13-4-357)2018-09-10T14:19:21+00:00

Paniekstoornis, hyperventilatie, cardiale afwijkingen en cogntieve misinterpretaties (13-2-178)

Hartkloppingen komen vaak voor bij patiënten met paniekstoornis en agorafobie. In het algemeen wordt hyperventilatie gezien als een stressreactie die o.a. hartkloppingen tot gevolg heeft, maar op zichzelf ongevaarlijk is. In cognitieve therapie volgens Clark en Salkovskis [...]

Paniekstoornis, hyperventilatie, cardiale afwijkingen en cogntieve misinterpretaties (13-2-178)2018-09-10T14:19:20+00:00

Trauma, dissociatie en hypnose (13-3-265)

Onno van der Hart (red.) (1991). Trauma, dissociatie en hypnose. Amsterdam/Lisse: Swets en Zeitlinger. 412 p. Toen in 1988 het wereldhypnosecongres in Den Haag werd gehouden, hoorde ik daar voor het eerst iemand spreken over de multiple persoonlijkheidsstoornis als [...]

Trauma, dissociatie en hypnose (13-3-265)2018-09-10T14:19:20+00:00

Cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidstoornissen (13-1-5)

Twee zaken die betrekking hebben op cognitieve gedragstherapie bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen worden besproken. In de eerste plaats wordt de veronderstelling dat cliënten met een persoonlijk–heidsstoornis veel moeilijker te behandelen zijn voor hun As–I angststoornis dan cliënten [...]

Cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidstoornissen (13-1-5)2018-09-10T14:19:19+00:00
Ga naar de bovenkant