Antwoord aan Arentz (13-1-80)

In zijn reactie vestigt Arentz de aandacht op een aantal belangrijke punten. Wat betreft punten 1 tot en met 3: toevallig is er een artikel in voorbereiding over door hyperventilatie opgewekte angineuze vaatkramp. De conclusies hiervan stemmen overeen met [...]

Antwoord aan Arentz (13-1-80)2018-09-10T14:19:19+00:00

Hoe alledaags is dissociatie? (13-3-204)

Dissociatie is allerminst een duidelijk begrip. Er is een tendens aanwezig om steeds meer fenomenen in het dagelijkse leven als dissociatief te bestempelen. Met name automatismen en activiteiten waarbij sprake is van absorptie van de aandacht worden [...]

Hoe alledaags is dissociatie? (13-3-204)2018-09-10T14:19:20+00:00

Simulatie en nagebootste stoornissen (13-3-281)

R. Rogers (1988). Clinical assessment of malingering and deception. Londen: Guilfond Press. Een veertienjarig meisje, moeder van een baby, werd voor de tweede maal opgenomen wegens indringende akoestische hallucinaties en paranoïde wanen. Er was enige familiale belasting; een oudere [...]

Simulatie en nagebootste stoornissen (13-3-281)2018-09-10T14:19:21+00:00

Reactie op ‘Bulimia nervosa en de bekoring van cue-exposure’ (13-1-81)

In het mei-nummer van Dth (1992) trof ik een enthousiast artikel aan over de behandeling van bulimia nervosa met behulp van cueexposure (het langdurig blootstellen aan cues die een eetbui voorspellen). Anita Jansen presenteert een pilot study waarbij zes [...]

Reactie op ‘Bulimia nervosa en de bekoring van cue-exposure’ (13-1-81)2018-09-10T14:19:19+00:00

Hypnotherapie en seksuele identiteitsverwarring (13-3-218)

Het in dit artikel beschreven en geïllustreerde model voor de behandeling van seksuele identiteitsverwarring bij mannen, is gebaseerd op de constructivistische theorievorming over de aard en ontwikkeling van seksuele identiteiten. Seksuele identiteitsverwarring treedt op wanneer de door [...]

Hypnotherapie en seksuele identiteitsverwarring (13-3-218)2018-09-10T14:19:20+00:00

Waarom deze vrouw geen geschiedenis maakt (13-3-283)

Tonja Kivits (1992). Geschiedenis van de psychologie. De ontwikkeling van de geesteswetenschappen vanaf de Grieken tot heden. Utrecht: Het Spectrum. 284 p. Een goede Nederlandstalige inleiding in de geschiedenis van de psychologie is nooit weg. De geïnteresseerde lezer heeft [...]

Waarom deze vrouw geen geschiedenis maakt (13-3-283)2018-09-10T14:19:21+00:00

Doet verandering van smaak nu wel of niet eten? (13-1-82)

Collega Hornsveld heeft moeite met zowel de toon als de inhoud van mijn artikel. De toon is verbazingwekkend enthousiast en triomfantelijk, de conclusies gaan te ver. Over mijn enthousiasme en de vermeend triomfantelijke toon wil ik kort van stof [...]

Doet verandering van smaak nu wel of niet eten? (13-1-82)2018-09-10T14:19:19+00:00

Geluid, lawaai en psychopathologie (13-3-238)

In dit artikel wordt de relatie tussen lawaai, gedefinieerd als ongewenst geluid, en psychopathologie beschouwd. Er wordt uitgegaan van gevallen uit de klinische praktijk, waarbij lawaai een factor was die (mede) aanleiding gaf tot behandeling. In dit [...]

Geluid, lawaai en psychopathologie (13-3-238)2018-09-10T14:19:20+00:00

Manipulerende patiënten (13-3-288)

E. Shorter (1991). From paralysis to fatigue: A history of psychosomatic illness in the modern era. New York: Free Press. 419 p. Shorter is een hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Toronto die zich heeft gespecialiseerd in de geschiedenis [...]

Manipulerende patiënten (13-3-288)2018-09-10T14:19:21+00:00

hyperprovocatie en ademhalingsoefeningen (13-1-85)

G. Panhuysen en S. Terwee (red.). Psychoanalyse en wetenschap. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1991, 243 blz., f 58,00. In 1984 verscheen Adolf Grünbaums The Foundations of Psychoanalysis. De strekking van hetgeen Grünbaum te vertellen had kwam, kortweg, hierop [...]

hyperprovocatie en ademhalingsoefeningen (13-1-85)2018-09-10T14:19:19+00:00
Ga naar de bovenkant