Als de vloeren het maar houden (32-2-6)

Miljoenen Nederlanders verzamelen, meestal als een onschuldige hobby. Naast al die 'normale' verzamelaars is er ook een kleine groep hoarders of (problematische) hamsteraars. De begrippen hoarding en 'verzamelen' lijken naar verschillende activiteiten te verwijzen, maar zijn niet zo [...]

Als de vloeren het maar houden (32-2-6)2018-09-10T14:20:03+00:00

Perspectiefwisseling bij verwerking van een nare ervaring (32-3-6)

In dit artikel wordt de casus besproken van een jonge vrouw die rouwt om het verlies van haar nichtje. Zij wordt behandeld met een online therapie die zich richt op traumaverwerking door schrijfopdrachten. De behandeling verloopt volgens protocol [...]

Perspectiefwisseling bij verwerking van een nare ervaring (32-3-6)2018-09-10T14:20:04+00:00

Sweder op één (32-1-8)

In de Volkskrant van 15september 2010 gaf econoom Sweder van Wijnbergen, oud-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en nu werkzaam als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, zijn visie op de bezuinigingen in de zorg: 'Voor de korte [...]

Sweder op één (32-1-8)2018-09-10T14:20:02+00:00

Als het protocol niets oplevert en de cliënt niet werkt (32-4-6)

Als het protocol niets oplevert en de cliënt niet werkt Een inter- en supervisiemethode Martin Appelo Wanneer behandelingen vastlopen, kunnen therapeuten tijdens inter- of supervisie een handige drietrapsraket op de problematische casus afschieten. Ten eerste wordt gecontroleerd hoe [...]

Als het protocol niets oplevert en de cliënt niet werkt (32-4-6)2018-09-10T14:20:05+00:00

How to drive your spouse crazy (32-2-7)

In de jaren vijftig van de vorige eeuw richtte een aantal creatieve figuren in de buurt van San Francisco (in Palo Alto), een onderzoeksinstituut op: het Mental Research Instituut (MRI). De onderzoeksmethodologie was naar onze huidige inzichten misschien niet [...]

How to drive your spouse crazy (32-2-7)2018-09-10T14:20:03+00:00

Illusies van de psycholoog (32-3-7)

De gezondheidszorgpsycholoog kan zich in de uitvoering van zijn klinische werk laten leiden door wetenschappelijk verantwoorde standaarden. Toch is dat lang niet altijd de regel. Twijfel aan de waarde van deze standaarden lijkt hieraan ten grondslag te liggen. [...]

Illusies van de psycholoog (32-3-7)2018-09-10T14:20:04+00:00

Wat zou je partner morgenochtend aan jou merken? (32-1-9)

Aandacht voor huiselijk geweld is van recente datum. Waar de overheid nog niet zo lang geleden grote terughoudendheid betrachtte bij alles wat zich 'achter de voordeur' voordeed, groeide aan het eind van de vorige eeuw het besef over de [...]

Wat zou je partner morgenochtend aan jou merken? (32-1-9)2018-09-10T14:20:02+00:00

Does one size fit all? (32-4-7)

Waarom dit onderzoek? De onderzoeksliteratuur over voorspellers van uitval en effectiviteit van behandelingen voor de posttraumatische stressstoornis (PTSS) is relatief schaars en weinig consistent. De enige min of meer consistente bevinding is dat PTSS-cliënten die voor behandeling meer klachten [...]

Does one size fit all? (32-4-7)2018-09-10T14:20:05+00:00

The incomplete transaction (32-2-8)

Technique 1 Deze destructieve techniek is bijzonder effectief wanneer je haar gebruikt om je te wapenen tegen een partner die van nature agressief is, vindingrijk en die zelden de tijd heeft om alles te doen wat hij wil. Hoe [...]

The incomplete transaction (32-2-8)2018-09-10T14:20:03+00:00

Cognitieve gedragstherapie voor aanpassingsstoornis (32-3-8)

Waarom dit onderzoek? Bij 5 tot 10% van de ambulante cliënten in de ggz is een aanpassingsstoornis (APS) de hoofddiagnose. Er bestaat consensus dat behandeling van dit klachtenbeeld gericht moet zijn op de stressor zelf, de reacties op de [...]

Cognitieve gedragstherapie voor aanpassingsstoornis (32-3-8)2018-09-10T14:20:04+00:00
Ga naar de bovenkant