Jaargang 30 (2010)
Nummer: 3
Artikel: 222

Pictogram

DT-30-3-222.pdf 487.45 KB 377 downloads

Een 16-jarig meisje met klappende armen en benen ...

Samenvatting

In deze gevalsbeschrijving wordt een succesvolle behandeling beschreven van een conversiestoornis bij een jonge vrouw met een wel zeer bijzondere bewegingsstoornis van de armen en benen. Behandeling met hypnose en gedragstherapeutische interventies leidde in drie sessies tot herstel.

Summary

In this case description the treatment of a 16 year old girl with conversion disorder, motor type is described. Treatment with hypnosis and behavioral therapy led to recovery after three sessions.

Referenties

Kihlstrom, J.F. (1992). Dissociative and conversion disorders. In: D.J. Stein & Y.E. Young (Eds.), Cognitive science and clinical disorders (pp. 247-270). San Diego: Academic Press.

Kop, P.F.M., Heijden, H.P. van der, Hoogduin, C.A.L., & Schaap, C.P.D.R. (1995). Operant procedures applied to a conversion disorder. Clinical Psychology and Psychotherapy, 2, 59-66.

LaFrance Jr., C.W., Miller, I.W., Ryan, C.E., Blum, A.S., Solomon, D.A., Kelley, J.E., & Keitner, G.I. (2009). Cognitive behavioral therapy for psychogenic nonepileptic seizures. Epilepsy & Behavior, 14, 591-596.

Moene, F.C., Spinhoven, P., Hoogduin, K.A., & Van Dyck, R. (2002). A randomised controlled clinical trial on the additional effect of hypnosis in a comprehensive treatment programme for in-patients with conversion disorder of the motor type. Psychotherapy and Psychosomatics, 71(2), 66-76.

Moene, F.C., Spinhoven, P., Hoogduin, K.A., & Van Dyck, R. (2003). A randomized controlled clinical trial of a hypnosis-based treatment for patients with conversion disorder, motor type. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 51, 29-50.

Verdellen, C., Van de Griendt, J., & Schino-De Bruyn (2004). Protocollaire behandeling van patiƫnten met tics en het syndroom van Gilles de la Tourette: habit reversal en exposure met responspreventie. In: G.P.J. Keijsers, A. van Minnen, & C.A.L. Hoogduin (red.), Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (pp. 279-307). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vroon, V. & Lang, A.E. (2005). Antidepressant treatment outcomes of psychogenic movement disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 66(12),1529-1534.

Pictogram

DT-30-3-222.pdf 487.45 KB 377 downloads

Een 16-jarig meisje met klappende armen en benen ...