Jaargang 30 (2010)
Nummer: 1
Artikel: 5

Pictogram

DT-30-1-5.pdf 513.43 KB 567 downloads

Na tien jaar eindelijk minder last van stemmen ...

Samenvatting

Dit artikel beschrijft een gecombineerde behandelmethode om patiënten met auditieve verbale hallucinaties, en bij wie medicatie niet voldoende helpt, beter te leren omgaan met hun stemmen en ze mogelijk doen verdwijnen. Er wordt met name gekeken naar een relatief nieuwe techniek: Competitive Memory Training (COMET). Deze nieuwe methode kan op een soms verrassende manier uitkomst bieden, bijvoorbeeld door te zingen of te springen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van drie korte gevalsbeschrijvingen. Resultaten laten zien dat de gecombineerde aanpak, dat wil zeggen psycho-educatie, groepsbijeenkomsten en individuele psychotherapie, effectief is. Door vanuit verschillende invalshoeken te focussen op het stemmen horen, helpt de stemmenpoli van het UMC Utrecht patiënten met auditieve verbale hallucinaties om de ervaren last van de stemmen voor een groot deel te verminderen en bij sommigen de stemmen te doen verdwijnen.

Summary

This article describes a combined treatment procedure for people with auditive verbal hallucinations, and for whom medication has no significant effect. The article focuses primarily on a new technique: Competitive Memory Training (COMET). This technique helps patients to experience more control over their voices in sometimes surprising ways. One patient used singing, another patient used jumping in the therapy. Results show that the combined approach of psycho-educations, group meetings and individual psychotherapy is effective. To focus on auditory verbal hallucinations as a symptom, and by doing this from different angles, the voices clinic of the University Medical Centre Utrecht helps to greatly alleviate the experienced burden of the voices and in some cases to eliminate the voices.

Referenties

Chadwick, P., Lees, S., & Birchwood, M. (2000). The revised Beliefs About Voices Questionnaire (BAVQ-R). British Journal of Psychiatry, 177, 229-232.

Daalman, K., Boks, M.P.M., Diederen, K.M.J., Weijer, A.D. de, Blom, J.D., Kahn, R.S., & Sommer, I.E.C. (2010). Same or different? Auditory verbal hallucinations in healthy and psychotic individuals. Journal of Clinical Psychiatry (in press).

Diederen, K.M.J., Neggers, F.S.W., Daalman, K., Blom, J.D., Goekoop, R., Kahn, R.S., & Sommer, I.E.C. (2010). Deactivation of the Parahippocampal Gyrus Preceding Auditory Hallucinations in Schizophrenia. American Journal of Psychiatry, published online February 1, 2010.

Gaag, M. van der & Korrelboom, C.W. (2006). Competitive Memory Training (COMET), bij auditieve hallucinaties. In: M. van der Gaag, F. Withaar, & C.J. Slooff (red.), Cognitieve gedragstherapeutische behandelingen bij mensen met een psychose. Den Haag: Kenniscentrum Schizofrenie Nederland.

Hoffman, R.E., Hawkins, K.A., Gueorguieva, R., Boutros, N.N., Rachid, F., Carroll, K., & Krystal, J.H. (2003) Transcranial Magnetic Stimulation of Left Temporoparietal Cortex and Medication-Resistant Auditory Hallucinations. Archives of General Psychiatry, 60, 49-56.

Sartorius, N., Jablensky, A., Korten, A., Ernberg, G., Anker, M., Cooper, J.E., & Day, R. (1986). Early manifestations and first-contact incidence of schizophrenia in different cultures. A preliminary report on the initial evaluation phase of the WHO Collaborative Study on determinants of outcome of severe mental disorders. Psychological Medicine, 16, 909-928.

Shergill, S.S., Murray, R.M., & McGuire, P.K. (1998). Auditory Hallucinations: a review of psychological treatments. Schizophrenia Research, 17, 137-150.

Sommer, I.E. & Diederen, K.M. (2009). Language production in the non-dominant hemisphere as a potential source of auditory verbal hallucinations. Brain, 132, e124.

Sommer, I.E.C., Diederen, K.M.J., Blom, J.D., Willems, A., Kushan, L., Slotema, K., Boks, M.P.M., Daalman, K., Hoek, H.W., Neggers, S.F.W., & Kahn, R.S. (2009). Auditory verbal hallucinations predominantly activate the right inferior frontal area. Brain, 131, 3169-3177.

Sommer, I.E.C., Weijer, A.D. de, Daalman, K., Neggers, S.F., Somers, M., Kahn, R.S., Slotema, C.W., Blom, J.D., Hoek, H.W., & Aleman, A. (2007). Can fMRI-guidance improve the efficacy of rTMS treatment for auditory verbal hallucinations? Schizophrenia Research, 93, 406-408.

Pictogram

DT-30-1-5.pdf 513.43 KB 567 downloads

Na tien jaar eindelijk minder last van stemmen ...