Ingrediënten in de behandeling van boulimia (19-3-214)

Er wordt verslag gedaan van de effecten van een geprotocolleerde breedspectrum behandeling van boulimia nervosa en van de evaluatie van de verschillende onderdelen door patiënten van een psychiatrische polikliniek. Maatregelen ter vergroting van zelfcontrole, cognitieve interventies en [...]

Ingrediënten in de behandeling van boulimia (19-3-214)2018-09-10T14:19:34+00:00

Behandeling van kinderen met overgewicht (19-3-240)

In dit artikel wordt achtereenvolgens ingegaan op de biologische en psychologische verklaringsmodellen voor het ontstaan van obesitas bij kinderen. Vervolgens worden de huidige inzichten omtrent de behandeling beschreven. Sinds enkele jaren is er een nieuwe tendens merkbaar [...]

Behandeling van kinderen met overgewicht (19-3-240)2018-09-10T14:19:34+00:00

Bewegingsdrang bij anorexia nervosa-patiënten (19-3-260)

Alhoewel bewegingsdrang een belangrijk element is van de psychopathologie van anorexia nervosa, is in de literatuur bewegingsdrang relatief onderbelicht, wazig en weinig eenduidig. Bewegingsdrang bij patiënten met anorexia nervosa wordt gekenmerkt door de volgende tekenen: een vrijwillige [...]

Bewegingsdrang bij anorexia nervosa-patiënten (19-3-260)2018-09-10T14:19:34+00:00

‘Evidence based’ behandelingen voor paniekstoornis met agorafobie (19-1-40)

De klinische effectiviteit van zogenaamde ‘evidence based’ behandelingen voor paniekstoornis met agorafobie werd onderzocht aan de hand van gegevens over het lange-termijneffect en aanvullende behandeling na deelname aan een gecontroleerde effectstudie. Twee jaar na afsluiting van de [...]

‘Evidence based’ behandelingen voor paniekstoornis met agorafobie (19-1-40)2018-09-10T14:19:33+00:00

Impulsiviteit in subclassificatie van eetstoornissen (19-3-276)

De mate waarin impulsief gedrag voorkomt bij patiënten met eetstoornissen lijkt sterk te verschillen tussen de diagnostische subgroepen. In dit artikel beschrijven we een onderzoek naar de discriminatieve waarde van ‘impulsiviteit’ in de subclassificatie van patiënten met [...]

Impulsiviteit in subclassificatie van eetstoornissen (19-3-276)2018-09-10T14:19:34+00:00

Behandeling van posttraumatische stress via Internet (19-1-5)

In het onderzoek wordt de effectiviteit beschreven van een behandelprotocol voor posttraumatische stress en pathologische rouw, waarbij alle contacten tussen behandelaars en cliënten plaatsvinden via Internet. Twintig studenten psychologie die symptomen van posttraumatische stress vertoonden namen deel [...]

Behandeling van posttraumatische stress via Internet (19-1-5)2018-09-10T14:19:33+00:00

Patiënten met een eetstoornis en hun partners (19-3-289)

Vanuit de praktijk belichten we eerst enkele aandachtspunten bij de taxatie van de relatie van eetstoornispatiënten met hun partners. Vervolgens bespreken we het moment en de wijze waarop de partner, meestal de echtgenoot, betrokken kan worden bij [...]

Patiënten met een eetstoornis en hun partners (19-3-289)2018-09-10T14:19:34+00:00

Behandeling van de angst om te braken (19-1-58)

In dit artikel wordt de behandeling beschreven van twee patiënten met een braakfobie. Beide patiënten werden behandeld met relaxatie-oefeningen, exposure-opdrachten en cognitieve interventies. Hoewel bij geen van de patiënten de angst om te braken volledig verdween, waren [...]

Behandeling van de angst om te braken (19-1-58)2018-09-10T14:19:33+00:00
Ga naar de bovenkant