Seksueel misbruik en psychopathologie (17-2-120)

In het hier beschreven onderzoek is de samenhang onderzocht tussen de aard en verwerking van ongewenste seksuele ervaringen in het verleden en de mate van psychopathologie bij 404 vrouwen. De respondenten zijn benaderd door middel van artikelen [...]

Seksueel misbruik en psychopathologie (17-2-120)2018-09-10T14:19:30+00:00

Intensieve gedragstherapie bij ernstige dwangstoornissen (17-3-244)

Een dwangstoornis is moeilijker te behandelen wanneer de klachten al meer dan twintig jaar bestaan of de IDB–score minimaal 100 is. Ambulante combinatietherapie, dat wil zeggen blootstelling en responspreventie als eerste deel en farmacotherapie met een (s)sri [...]

Intensieve gedragstherapie bij ernstige dwangstoornissen (17-3-244)2018-09-10T14:19:31+00:00

Indicatiestelling, protocollering en resultaat (17-2-145)

In deze notitie wordt meer aandacht bepleit voor geprotocolleerde diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van psychiatrische stoornissen. Vervolgens worden de in 1996 uitgebrachte ‘Nota Indicatiestelling’ van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en de in 1996 door de Nederlandse [...]

Indicatiestelling, protocollering en resultaat (17-2-145)2018-09-10T14:19:30+00:00

Over bloedfobie: een kritische toelichting bij een vrij lange reactie op een terloopse opmerking van Hoogduin (1996) (17-3-258)

In Directieve therapie 1997, nr. 1 nemen Van den Hout en De Jong stelling tegen de mening van Hoogduin dat flauwvallen een begrijpelijke reactie is op emotionele stress. Volgens beide auteurs komt verlamd raken van angst wel voor, maar [...]

Over bloedfobie: een kritische toelichting bij een vrij lange reactie op een terloopse opmerking van Hoogduin (1996) (17-3-258)2018-09-10T14:19:31+00:00

Herroepen herinneringen zijn niet per definitie onjuiste herinneringen: twee voorbeelden van Milton H. Erickson (17-2-156)

Dat mensen eerder gerapporteerde herinneringen aan seksueel misbruik in hun jeugd herroepen (retraction), wordt door sommige auteurs gebruikt als argument voor de stelling dat deze herinneringen onjuist waren. In dit artikel wordt betoogd dat dit zeker niet [...]

Herroepen herinneringen zijn niet per definitie onjuiste herinneringen: twee voorbeelden van Milton H. Erickson (17-2-156)2018-09-10T14:19:30+00:00

Angst en flauwvallen; reprise. Een reactie op Ad de Jongh (17-3-261)

De angst om flauw te vallen komt voor bij twee welomschreven groepen patiënten, zowel mensen met een paniekstoornis als patiënten met een bloedfobie zijn er bang voor. Paniekpatiënten vermoeden van hun stokje te gaan tijdens paniekaanvallen en bloedfobici menen [...]

Angst en flauwvallen; reprise. Een reactie op Ad de Jongh (17-3-261)2018-09-10T14:19:31+00:00

Huiswerk goed gedaan? Een reactie op Kersten en Koopman (17-2-162)

Onlangs lieten Kersten en Koopman (1997) zich in dit tijdschrift kritisch uit over Hervonden Herinneringen en andere Misverstanden ( Crombag & Merckelbach, 1996). In de korte bijdrage van Kersten en Koopman werd de vraag opgeworpen of de schrijvers van [...]

Huiswerk goed gedaan? Een reactie op Kersten en Koopman (17-2-162)2018-09-10T14:19:30+00:00

Integratie in de psychotherapie (17-3-266)

G. Stricker & J.R. Gold (red.) (1993). Comprehensive handbook of psychotherapy integration. New York: Plenum Press. 560 pagina's. Prijs $ 80,–. De directieve therapie heeft zich van het begin af aan sterk gemaakt voor het combineren van technieken uit [...]

Integratie in de psychotherapie (17-3-266)2018-09-10T14:19:31+00:00

Gedragsexperimenten binnen de cognitieve therapie (17-1-13)

Binnen de cognitieve gedragstherapie worden gedragsexperimenten toegepast. Gedragsexperimenten toetsen de cognities en alternatieve cognities van de patiënt en helpen de patiënt om zich minder angstwekkende cognities eigen te maken. Het opzetten van een gedragsexperiment kent een aantal [...]

Gedragsexperimenten binnen de cognitieve therapie (17-1-13)2018-09-10T14:19:29+00:00
Ga naar de bovenkant