Home/Artikelen/Jaargang 17 (1997)

Dames en heren! (17-1-5)

In twintig minuten kijk je hooguit anekdotisch terug, en je kunt volgens mij nooit verder vooruit kijken dan je eigen neus lang is. Twee uur zou overigens waarschijnlijk niet meer opleveren dan meer van hetzelfde en de constatering dat [...]

Dames en heren! (17-1-5)2018-09-10T14:19:30+00:00

Netwerkbenadering van ‘somatiseren’ bij BPS-patiënten (17-3-175)

In dit artikel wordt het proces van chronisch somatiseren bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis beschreven. Het somatiseren wordt verondersteld een scharnierfunctie te vervullen in het verwarrende hechtingsgedrag dat patiënten met deze stoornis vertonen. Daarmee wordt de [...]

Netwerkbenadering van ‘somatiseren’ bij BPS-patiënten (17-3-175)2018-09-10T14:19:30+00:00

Cognitieve–functietraining en rehabilitatie bij chronische schizofrenie (17-4-326)

In dit artikel wordt de gecontroleerde evaluatie van een klinisch rehabilitatieprogramma voor patiënten met chronische schizofrenie beschreven. Het programma bevat modules waarin patiënten wordt geleerd hun kwetsbaarheid te accepteren en te hanteren, en waarbij zowel basale als [...]

Cognitieve–functietraining en rehabilitatie bij chronische schizofrenie (17-4-326)2018-09-10T14:19:31+00:00

Crombag en Merckelbach over de 19e eeuwse MPS–patiënt Louis Vivet: een correctie (17-1-57)

In het boek Hervonden herinneringen en andere misverstanden doen de Maastrichtse psychologen Crombag en Merckelbach nogal krasse uitspraken over de aard van de zogeheten hervonden herinneringen en de meervoudige persoonlijkheidsstoornis. In hun verantwoording van dit boek tekenen zij aan [...]

Crombag en Merckelbach over de 19e eeuwse MPS–patiënt Louis Vivet: een correctie (17-1-57)2018-09-10T14:19:30+00:00

Onderzoek eetstoornissen met en zonder voorafgaand trauma (17-3-192)

In dit onderzoek gaat het om de vraag of patiënten met een eetstoornis zich minder goed ontwikkelen wanneer zij traumatische ervaringen in het verleden rapporteren dan wanneer dit niet het geval is. Een aantal vrouwen (62) met [...]

Onderzoek eetstoornissen met en zonder voorafgaand trauma (17-3-192)2018-09-10T14:19:31+00:00

Cognitieve gedragstherapie bij paniekstoornis met agorafobie (17-4-343)

In dit artikel wordt een cognitieve groepsgedragstherapie beschreven voor patiënten met een paniekstoornis met agorafobie. De behandeling bestond uit a psycho–educatie (uitgebreide uitleg over de aard en fysiologie van angst en paniek), b cognitieve herstructureringen van de [...]

Cognitieve gedragstherapie bij paniekstoornis met agorafobie (17-4-343)2018-09-10T14:19:31+00:00

Paniek, bloed en bewustzijnsverlies: een vrij lange reactie op een terloopse opmerking van Hoogduin (1996) (17-1-62)

De flauwgevallen Raynaud–patiënt In Directieve Therapie 1996, nr. 2 bespreekt Hoogduin de hypnotherapeutische behandeling van een patiënt die lijdt aan de ziekte van Raynaud. Vooral wanneer de patiënt erg gespannen is worden zijn handen paarszwart. Tijdens de tweede zitting [...]

Paniek, bloed en bewustzijnsverlies: een vrij lange reactie op een terloopse opmerking van Hoogduin (1996) (17-1-62)2018-09-10T14:19:30+00:00

Cue exposure tegen eetbuien: meer protocol (17-3-209)

Alhoewel behandeling van eetstoornissen door middel van ‘cue exposure’ nog in de kinderschoenen staat, zijn de eerste gegevens uit klinische experimenten veelbelovend. In dit artikel wordt een up–to–date protocol voor cue exposure gepresenteerd, toe te passen bij [...]

Cue exposure tegen eetbuien: meer protocol (17-3-209)2018-09-10T14:19:31+00:00

De resultaten van positieve zelfinstructie (17-4-359)

Studenten met een laag zelfbeeld namen deel aan een pre–post–experiment met twee experimentele condities. Alle deelnemers werden geïnstrueerd om gedurende drie weken dagelijks een tekst met positieve eigenschappen over zichzelf op te lezen. In de ene conditie [...]

De resultaten van positieve zelfinstructie (17-4-359)2018-09-10T14:19:32+00:00

Gevolgen van suppressie voor het geheugen (17-2-110)

Suppressie (bewuste gedachteonderdrukking) is een veelvoorkomend klinisch fenomeen. Zo melden veel personen met posttraumatische stress–stoornis (PTSS) dat ze hun traumatische herinnering proberen te vermijden. Suppressie wordt ook in verband gebracht met verstoring van het geheugen. Uit experimenteel [...]

Gevolgen van suppressie voor het geheugen (17-2-110)2018-09-10T14:19:30+00:00