Nawoord (12-3-336)

Stel, waarde lezer, dat morgen een patiënt bij u binnenwandelt en zegt: ‘Ik heb last van aanvallen van benauwdheid, duizeligheid, hartkloppingen en beven. Ik was bang dat het aan mijn hart lag, maar mijn huisarts heeft me onderzocht en [...]

Nawoord (12-3-336)2018-09-10T14:19:18+00:00

Reactivering traumatische herinneringen (12-1-12)

Traumatische herinneringen zijn gedissocieerde, emotioneel beladen ervaringstoestanden waarin de herbeleving van een schokkende gebeurtenis centraal staat. Ze kunnen bij mensen met uiteenlopende vormen van posttraumatische stress voorkomen. In dit artikel gaat het vooral om het voorkomen en [...]

Reactivering traumatische herinneringen (12-1-12)2018-09-10T14:19:16+00:00

Is ademtherapie een rationele placebo? (12-3-221)

In dit artikel wordt de effectiviteit van ademhalingstherapie bij patiënten met het hyperventilatiesyndroom (HVS) en/of paniekstoornis besproken, alsmede het onderliggende werkzame element. De validiteit van het HVS als wetenschappelijk model wordt besproken en als onvoldoende beoordeeld. Geconcludeerd [...]

Is ademtherapie een rationele placebo? (12-3-221)2021-07-28T12:41:42+00:00

Delictscenario bij seksueel–agressieve delinquenten (12-4-347)

In dit artikel worden ervaringen beschreven bij het opstellen van het zogenoemde delictscenario met seksuele delinquenten in een forensisch psychiatrische kliniek. Extra aandacht krijgt de invloed en het gebruik van de behandelcontext en het hanteren van ontkenning [...]

Delictscenario bij seksueel–agressieve delinquenten (12-4-347)2018-09-10T14:19:18+00:00

Meditatie als directieve techniek (12-1-56)

Een meditatiemethode wordt beschreven als een ontspannings– en directieve techniek en aan de hand van twee voorbeelden geïllustreerd. In de discussie wordt aandacht besteed aan de toepassing en het gebruik. Inleiding Ontspanningsoefeningen vormen een belangrijk element in [...]

Meditatie als directieve techniek (12-1-56)2018-09-10T14:19:16+00:00

Hyperventilatieprovocatie en ademhalingsoefeningen (12-3-242)

Achtenveertig patiënten met paniekstoornis met agorafobie onderging een behandeling die bestond uit herhaalde hyperventilatieprovocaties en ademhalingsoefeningen voorafgaande aan exposure in vivo. De effectiviteit van de behandeling werd onderzocht en de uitkomst werd vergeleken met wat in de [...]

Hyperventilatieprovocatie en ademhalingsoefeningen (12-3-242)2018-09-10T14:19:17+00:00

Diagnostiek bij conversiestoornis (12-4-361)

Dit artikel is gebaseerd op een voordracht, gehouden op het derde congres Directieve Therapie te Den Haag 1991. De diagnose conversiestoornis wordt vaak ten onrechte gesteld. De aanwezigheid van ‘belle indifférence’, secundaire ziektewinst, antecedente stressvolle gebeurtenissen en een [...]

Diagnostiek bij conversiestoornis (12-4-361)2018-09-10T14:19:18+00:00

Sociale fobie en sociale angst: uitvoering van de behandeling (12-1-62)

Aansluitend op een eerder artikel over kenmerken en etiologie van sociale fobie en verwante begrippen wordt in dit artikel ingegaan op de behandeling van deze klachten. Algemene punten van belang in de behandeling van sociale fobie worden [...]

Sociale fobie en sociale angst: uitvoering van de behandeling (12-1-62)2018-09-10T14:19:17+00:00

Registreren van paniek door agorafobici (12-3-261)

Er wordt gerapporteerd over een onderzoek waarin patiënten met paniekstoornis en agorafobie het voorkomen van paniekaanvallen systematisch registreerden gedurende de behandeling van hun klachten. De behandeling bestond uit interventies ter bestrijding van paniek gevolgd door exposure in [...]

Registreren van paniek door agorafobici (12-3-261)2018-09-10T14:19:17+00:00

Gilles de la Tourette en obsessief–compulsieve stoornissen (12-4-369)

Aangenomen wordt dat dwangneurose vaak voorkomt bij patiënten met het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS). Fenomenologische analyse van de dwangverschijnselen bij GTS–patiënten laat echter zien dat het gaat om egosyntone impulsen. Deze symptomen zijn meer [...]

Gilles de la Tourette en obsessief–compulsieve stoornissen (12-4-369)2018-09-10T14:19:18+00:00
Ga naar de bovenkant