Misverstand: causaal redeneren is nodig voor een goede behandeling? (33-3-11)

In het decembernummer 2012 van De Psycholoog gooien collega's Witteman, Groenier en Spaanjaars in hun artikel 'Oorzaken in het psychodiagnostisch proces: Welke rol speelt klinische intuïtie?' zoals ze zelf zeggen de knuppel in het hoenderhok. Het artikel gaat over [...]

Misverstand: causaal redeneren is nodig voor een goede behandeling? (33-3-11)2018-09-10T14:20:06+00:00

Metacognitieve groepstherapie voor gegeneraliseerde angststoornis (33-3-9)

Waarom dit onderzoek? Metacognitieve therapie (MCT) voor de gegeneraliseerde angststoornis (GAS) richt zich op de opvattingen die pati├źnten over hun gepieker hebben, in plaats van op de inhoud van het gepieker. Uit verschillende studies is gebleken dat deze behandeling [...]

Metacognitieve groepstherapie voor gegeneraliseerde angststoornis (33-3-9)2018-09-10T14:20:07+00:00

Therapie voor slapeloosheid mogelijk effectief voor depressie (33-1-8)

Waarom dit onderzoek? In een eerder onderzoek vonden wij dat internettherapie effectief is voor insomnie (slapeloosheid; Lancee, Van den Bout, Van Straten & Spoormaker, 2012). Internettherapie had niet alleen effect op de insomnieklachten maar ook op depressiescores. Mensen met [...]

Therapie voor slapeloosheid mogelijk effectief voor depressie (33-1-8)2018-09-10T14:20:05+00:00

Een misverstaan misverstand (33-3-12)

In onze bijdrage in De Psycholoog hebben wij met onszelf gediscussieerd over de vraag of causaal redeneren wel of niet een plek dient te hebben in het psychodiagnostisch proces (Witteman, Groenier & Spaanjaars, 2012). Onze conclusie, na afweging van [...]

Een misverstaan misverstand (33-3-12)2018-09-10T14:20:06+00:00

Ten geleide (33-4-1)

Het laatste nummer van 2013 is een themanummer, het tweede van dit jaar. Deze keer gaat het over somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, ofwel: SOLK. Voordat ik de artikelen kort introduceer, wil ik eerst een woord van dank uitspreken aan [...]

Ten geleide (33-4-1)2018-09-10T14:20:07+00:00

De ‘mindfulisering’ van de samenleving (33-1-9)

Kent u ook zoveel mensen die zeggen dat ze mediteren, regelmatig een paar dagen zwijgend in een klooster zitten en van alles en nog wat loslaten? Hebt u ook van die collega's die met een wezenloos uitgestrekte blik, rozijnenkauwend [...]

De ‘mindfulisering’ van de samenleving (33-1-9)2018-09-10T14:20:06+00:00

Modi in schematherapie (33-3-13)

Het is druk op de boekenmarkt van schematherapie. Onlangs is er een aantal proefschriften en nieuwe boeken bijgekomen. In 2011 kwam het boek van Gitta Jacob en Arnoud Arntz uit, in eerste instantie in het Duits, later, in 2012, [...]

Modi in schematherapie (33-3-13)2018-09-10T14:20:06+00:00

Ten geleide (33-1-1)

In een tijd waarin de gezondheidszorg, en met name de geestelijke, zich met het oog op bezuinigingen en beperkingen in een grote mate van belangstelling van beleidsmakers en politici mag verheugen, richten wij graag de aandacht op de inhoud [...]

Ten geleide (33-1-1)2018-09-10T14:20:05+00:00

‘Somatic symptom and related disorders’ in de DSM-5 (33-4-3)

Het verschijnen van de DSM-5 heeft ingrijpende gevolgen voor de classificatie van problemen waarin lichamelijke klachten en symptomen centraal staan. In 'Somatic symptom and related disorders' in de DSM-5 vergelijken de auteurs allereerst de verschillen in uitgangspunten [...]

‘Somatic symptom and related disorders’ in de DSM-5 (33-4-3)2018-09-10T14:20:07+00:00

Ten geleide (33-2-1)

Voor u ligt het tweede nummer van Dth in 2013. Dit keer een themanummer geheel gewijd aan cognitieve bias modificatie (CBM). Misschien zegt u dat zo helemaal niets, maar aan het einde van dit nummer bent u op de [...]

Ten geleide (33-2-1)2018-09-10T14:20:06+00:00
Ga naar de bovenkant