Home/Artikelen/Jaargang 22 (2002)

Over gebeurtenissen van toen en problemen van nu (22-3-311)

In dit artikel beschrijven we drie theorieën over het verband tussen een ingrijpende gebeurtenis en psychische problemen daarna. We betogen dat deze theorieën niet alleen relevant zijn voor het begrijpen en behandelen van psychische stoornissen die samenhangen [...]

Over gebeurtenissen van toen en problemen van nu (22-3-311)2018-09-10T14:19:39+00:00

Verwerking van sociale informatie (22-2-124)

Problemen in de verwerking van sociale informatie staan centraal bij kinderen (en volwassenen) met pervasieve ontwikkelingsstoornissen (pdd en pdd-nos). In dit artikel worden twee theorieën beschreven die deze informatieverwerkingsproblemen verklaren: de centrale coherentie-theorie en de Theory of [...]

Verwerking van sociale informatie (22-2-124)2018-09-10T14:19:39+00:00

Kortdurende groepstherapie van migraine (22-4-349)

In deze bijdrage beschrijft de auteur een kortdurende, gestructureerde groepstherapie voor migraine. Leren omgaan met stress en migraine is het belangrijkste doel. In zeven sessies leren patiënten verschillende procedures die zij kunnen toepassen bij de eerste signalen [...]

Kortdurende groepstherapie van migraine (22-4-349)2018-09-10T14:19:39+00:00

Informatieverwerkingsproblemen (22-2-142)

Kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis lijden vooral aan een stoornis in de wijze waarop zij informatie verwerken. In behandelingen van deze kinderen, ongeacht of deze behandeling is gericht op de kernproblemen of op bijkomende problemen (bijv. angst [...]

Informatieverwerkingsproblemen (22-2-142)2018-09-10T14:19:39+00:00

Vaardigheidstraining emotionele regulatiestoornis (22-4-367)

De Vaardigheidstraining emotionele regulatiestoornis (vers) is een educatieve en cognitief-gedragstherapeutische groepstraining voor mensen met borderline persoonlijkheidsproblematiek. Het doel van de training is een beter begrip van en meer controle over de eigen klachten. Uit zowel subjectieve rapportage [...]

Vaardigheidstraining emotionele regulatiestoornis (22-4-367)2018-09-10T14:19:39+00:00
Ga naar de bovenkant