Home/Artikelen/Jaargang 22 (2002)

Angst om te stikken tijdens het slikken (22-1-45)

Een slikfobie is de angst om je tijdens het eten van voedsel te verslikken en te stikken. Dit heeft grote gevolgen voor de voedselinname van patiënten, die bovendien in hun sociale leven ernstige beperkingen ondervinden. Uit casuïstieke [...]

Angst om te stikken tijdens het slikken (22-1-45)2018-09-10T14:19:38+00:00

Cognitieve hypnotherapie bij een zedendelinquent (22-3-274)

De metaforische-imaginatietechniek wordt in dit artikel beschreven als toepassing binnen de cognitieve-gedragstherapie van een forensische cliënt. De man pleegde ontucht met vier verstandelijk gehandicapte mannen tijdens het uitvoeren van zijn werk als hulpverlener. Toen hij tegen de [...]

Cognitieve hypnotherapie bij een zedendelinquent (22-3-274)2018-09-10T14:19:39+00:00

adhd en oppositioneel gedrag in gezinnen (22-1-64)

Deze studie gaat over twee kinderen van negen en tien jaar oud met adhd en odd. Het gezin van één kind onderging twaalf gezinstherapiezittingen, ter aanvulling op medicatie en een oudercursus. De gezinstherapie volgde een door de [...]

adhd en oppositioneel gedrag in gezinnen (22-1-64)2018-09-10T14:19:38+00:00

Zelfcontrole bij de behandeling van automutilatie (22-3-300)

Met dank aan Daniëlle Cath voor haar deskundige commentaar op een eerdere versie van dit artikel. In dit artikel beschrijven we twee behandelingen van mannen die zichzelf slaan. Naast dit zelfbeschadigend gedrag zijn geen symptomen aanwezig en derhalve [...]

Zelfcontrole bij de behandeling van automutilatie (22-3-300)2018-09-10T14:19:39+00:00

Aan autisme verwante contactstoornissen (22-2-100)

Kinderen (en volwassenen) met een pervasieve ontwikkelingsstoornis nao hebben ernstige problemen in de sociale ontwikkeling. Dit artikel beschrijft hoe de kernproblemen, de sociale en communicatieve beperkingen tot uiting komen in verschillende levensfasen. Vervolgens komen bijkomende problemen aan [...]

Aan autisme verwante contactstoornissen (22-2-100)2018-09-10T14:19:38+00:00

Over gebeurtenissen van toen en problemen van nu (22-3-311)

In dit artikel beschrijven we drie theorieën over het verband tussen een ingrijpende gebeurtenis en psychische problemen daarna. We betogen dat deze theorieën niet alleen relevant zijn voor het begrijpen en behandelen van psychische stoornissen die samenhangen [...]

Over gebeurtenissen van toen en problemen van nu (22-3-311)2018-09-10T14:19:39+00:00

Verwerking van sociale informatie (22-2-124)

Problemen in de verwerking van sociale informatie staan centraal bij kinderen (en volwassenen) met pervasieve ontwikkelingsstoornissen (pdd en pdd-nos). In dit artikel worden twee theorieën beschreven die deze informatieverwerkingsproblemen verklaren: de centrale coherentie-theorie en de Theory of [...]

Verwerking van sociale informatie (22-2-124)2018-09-10T14:19:39+00:00

Kortdurende groepstherapie van migraine (22-4-349)

In deze bijdrage beschrijft de auteur een kortdurende, gestructureerde groepstherapie voor migraine. Leren omgaan met stress en migraine is het belangrijkste doel. In zeven sessies leren patiënten verschillende procedures die zij kunnen toepassen bij de eerste signalen [...]

Kortdurende groepstherapie van migraine (22-4-349)2018-09-10T14:19:39+00:00

Informatieverwerkingsproblemen (22-2-142)

Kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis lijden vooral aan een stoornis in de wijze waarop zij informatie verwerken. In behandelingen van deze kinderen, ongeacht of deze behandeling is gericht op de kernproblemen of op bijkomende problemen (bijv. angst [...]

Informatieverwerkingsproblemen (22-2-142)2018-09-10T14:19:39+00:00

Vaardigheidstraining emotionele regulatiestoornis (22-4-367)

De Vaardigheidstraining emotionele regulatiestoornis (vers) is een educatieve en cognitief-gedragstherapeutische groepstraining voor mensen met borderline persoonlijkheidsproblematiek. Het doel van de training is een beter begrip van en meer controle over de eigen klachten. Uit zowel subjectieve rapportage [...]

Vaardigheidstraining emotionele regulatiestoornis (22-4-367)2018-09-10T14:19:39+00:00
Ga naar de bovenkant