Home/Artikelen/Jaargang 16 (1996)

Ervaringen met de ambulante behandeling van gecompliceerde patiënten met een dwangneurose (16-2-92)

Patiënten met een dwangneurose worden nogal eens uit wanhoop klinisch behandeld. In dit artikel worden drie casus beschreven van dergelijke patiënten die ambulant zijn behandeld. Twee van deze drie patiënten waren bijna klachtenvrij na 60–80 (soms dubbele) [...]

Ervaringen met de ambulante behandeling van gecompliceerde patiënten met een dwangneurose (16-2-92)2018-09-10T14:19:28+00:00

De behandeling van onverklaarde lichamelijke klachten (16-4-341)

Het doel van onderhavig artikel is het bespreken van een cognitief gedragstherapeutisch behandelmodel voor onverklaarde lichamelijke klachten. Het uitgangspunt van het model zijn de klachten zelf. Geïnventariseerd wordt wat de patiënt denkt dat er aan de hand [...]

De behandeling van onverklaarde lichamelijke klachten (16-4-341)2018-09-10T14:19:29+00:00

Berichten uit de dierenhemel; over het overlijden van huisdieren (16-1-64)

Huisdieren kunnen een belangrijke betekenis hebben voor hun bazen. Hun overlijden roept vaak een sterke rouwreactie op. Dit wordt maatschappelijk echter niet aanvaard. Er wordt een casus beschreven, waarin een vrouw een chronische rouwreactie ontwikkelde naar aanleiding [...]

Berichten uit de dierenhemel; over het overlijden van huisdieren (16-1-64)2018-09-10T14:19:27+00:00

Persoonlijkheidsstoornissen en verslaving (16-3-173)

Dit artikel geeft een overzicht van alle relevante literatuur over de samenhang van persoonlijkheidsstoornissen volgens DSM–III(R) en verslaving. De paragraaf ‘Korte historische schets’ beschrijft de ontwikkeling van het denken over de rol van persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie bij [...]

Persoonlijkheidsstoornissen en verslaving (16-3-173)2018-09-10T14:19:28+00:00

De niet–medicamenteuze behandeling van slapeloosheid (16-4-350)

Volgens recente cijfers lijdt een kleine 10 procent van de Nederlanders aan (ernstige) slapeloosheid. De meest voorkomende therapie is nog steeds het voorschrijven van slaapmedicatie, hoofdzakelijk benzodiazepines. In de afgelopen tien jaar is goede vooruitgang geboekt op [...]

De niet–medicamenteuze behandeling van slapeloosheid (16-4-350)2018-09-10T14:19:29+00:00

‘Fantasy–prone personalities’, gebedsgenezing en Jomanda (16-1-76)

Bij gebedsgenezing zijn algemene therapiefactoren waarschijnlijk een belangrijk ingrediënt bij het totstandkomen van verbeteringen. Naast deze therapiefactoren lijken de door Wilson en Barder gevonden eigenschappen van de zogenaamde ‘fantasy–prone personality’ eveneens van betekenis voor positieve effecten van [...]

‘Fantasy–prone personalities’, gebedsgenezing en Jomanda (16-1-76)2018-09-10T14:19:27+00:00

Behandeling van chronische vermoeidheid met cognitieve gedragstherapie (16-3-221)

Chronische vermoeidheid is een veel voorkomende klacht. Desondanks zijn de status van de diagnose, de etiologie en de samenhang met andere klachten zoals stemmingsstoornissen nog verre van duidelijk. In een poging een voorlopige overeenstemming over kenmerken van [...]

Behandeling van chronische vermoeidheid met cognitieve gedragstherapie (16-3-221)2018-09-10T14:19:28+00:00

Insultprovocatie bij de diagnostiek van conversiestoornis met toevallen (16-4-371)

Patiënten met een conversiestoornis met insulten worden vaak ten onrechte als lijdend aan epilepsie gediagnosticeerd. De standaardprocedure voor de diagnose is het afnemen van een EEG bij de patiënt tijdens zo'n aanval. Toch komt het voor dat [...]

Insultprovocatie bij de diagnostiek van conversiestoornis met toevallen (16-4-371)2018-09-10T14:19:29+00:00

Vijandigheid in maat en getal (16-1-84)

Alfred Lange, Marijke Hoogendoorn, Arno Wiederspahn, Edwin de Beurs (1995). BDHI –Dutch Buss–Durkee Hostility Inventory. Handleiding, verantwoording en normering van de Nederlandse Buss–Durkee Agressievragenlijst. Lisse: Swets Test Services. Er zijn aanwijzingen dat met behulp van een aantal geselecteerde variabelen [...]

Vijandigheid in maat en getal (16-1-84)2018-09-10T14:19:27+00:00

Klinische behandeling van zestien patiënten met een motorische conversiestoornis; een ‘pilot–study’ (16-3-242)

In dit artikel worden het behandelprogramma, de behandelresultaten en een aantal patiëntgegevens beschreven van klinische studies in Dordrecht en Delft. De studies fungeerden als ‘pilot’ voor een zich in een vergevorderd stadium bevindend onderzoeksproject naar het resultaat [...]

Klinische behandeling van zestien patiënten met een motorische conversiestoornis; een ‘pilot–study’ (16-3-242)2018-09-10T14:19:29+00:00
Ga naar de bovenkant