‘Fantasy–prone personalities’, gebedsgenezing en Jomanda (16-1-76)

Bij gebedsgenezing zijn algemene therapiefactoren waarschijnlijk een belangrijk ingrediënt bij het totstandkomen van verbeteringen. Naast deze therapiefactoren lijken de door Wilson en Barder gevonden eigenschappen van de zogenaamde ‘fantasy–prone personality’ eveneens van betekenis voor positieve effecten van [...]

‘Fantasy–prone personalities’, gebedsgenezing en Jomanda (16-1-76)2018-09-10T14:19:27+00:00

Behandeling van chronische vermoeidheid met cognitieve gedragstherapie (16-3-221)

Chronische vermoeidheid is een veel voorkomende klacht. Desondanks zijn de status van de diagnose, de etiologie en de samenhang met andere klachten zoals stemmingsstoornissen nog verre van duidelijk. In een poging een voorlopige overeenstemming over kenmerken van [...]

Behandeling van chronische vermoeidheid met cognitieve gedragstherapie (16-3-221)2018-09-10T14:19:28+00:00

Insultprovocatie bij de diagnostiek van conversiestoornis met toevallen (16-4-371)

Patiënten met een conversiestoornis met insulten worden vaak ten onrechte als lijdend aan epilepsie gediagnosticeerd. De standaardprocedure voor de diagnose is het afnemen van een EEG bij de patiënt tijdens zo'n aanval. Toch komt het voor dat [...]

Insultprovocatie bij de diagnostiek van conversiestoornis met toevallen (16-4-371)2018-09-10T14:19:29+00:00

Vijandigheid in maat en getal (16-1-84)

Alfred Lange, Marijke Hoogendoorn, Arno Wiederspahn, Edwin de Beurs (1995). BDHI –Dutch Buss–Durkee Hostility Inventory. Handleiding, verantwoording en normering van de Nederlandse Buss–Durkee Agressievragenlijst. Lisse: Swets Test Services. Er zijn aanwijzingen dat met behulp van een aantal geselecteerde variabelen [...]

Vijandigheid in maat en getal (16-1-84)2018-09-10T14:19:27+00:00

Klinische behandeling van zestien patiënten met een motorische conversiestoornis; een ‘pilot–study’ (16-3-242)

In dit artikel worden het behandelprogramma, de behandelresultaten en een aantal patiëntgegevens beschreven van klinische studies in Dordrecht en Delft. De studies fungeerden als ‘pilot’ voor een zich in een vergevorderd stadium bevindend onderzoeksproject naar het resultaat [...]

Klinische behandeling van zestien patiënten met een motorische conversiestoornis; een ‘pilot–study’ (16-3-242)2018-09-10T14:19:29+00:00

Interpersoonlijke psychotherapie; een in tijd gelimiteerde behandeling van depressie (16-4-386)

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende, focale, psychotherapie voor de behandeling van ambulante depressieve patiënten. De therapie is gestandaardiseerd en beschreven in het handboek IPT door Klerman en anderen. In verschillende vooral Amerikaanse onderzoeken is de effectiviteit [...]

Interpersoonlijke psychotherapie; een in tijd gelimiteerde behandeling van depressie (16-4-386)2018-09-10T14:19:29+00:00

Kenmerken van drop–outs bij een geprotocolleerde behandeling van paniekstoornis met agorafobie: een exploratief follow–up–onderzoek (16-2-105)

Exploratief werd onderzoek gedaan bij veertien patiënten die hun gedragstherapie vanwege paniekstoornis met agorafobie voortijdig afbraken. Zij werden vergeleken met patiënten die hun therapie wel voltooiden en die op een aantal kenmerken waren ‘gematcht’. Fobische klachten van [...]

Kenmerken van drop–outs bij een geprotocolleerde behandeling van paniekstoornis met agorafobie: een exploratief follow–up–onderzoek (16-2-105)2018-09-10T14:19:27+00:00

Dwang en depressie; differentiële diagnostiek (16-2-120)

Veel patiënten met een obsessief–compulsieve stoornis (OCS) kennen depressieve verschijnselen. Meestal zijn deze secundair aan de dwang en zal de OCS in eerste instantie het behandeldoel worden. Bij patiënten die gebukt gaan onder een depressieve stoornis kan [...]

Dwang en depressie; differentiële diagnostiek (16-2-120)2018-09-10T14:19:28+00:00

De pijndempende werking van eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is beperkt (16-3-274)

De auteurs bedanken Mattijn Morren voor het verzorgen van de grafische weergaven. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) werd in 1989 door Shapiro geïntroduceerd als een therapeutische techniek voor Posttraumatische stress–stoornis (PTSS). Sindsdien hebben diverse EMDR–;therapeuten geopperd dat [...]

De pijndempende werking van eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is beperkt (16-3-274)2018-09-10T14:19:29+00:00
Ga naar de bovenkant