Home/Korrelboom
auteur avatar

Kees Korrelboom (Profiel bewerken)

Prof. dr. Kees Korrelboom is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij werkt als senior onderzoeker, klinisch psycholoog en 'boegbeeld' voor de TOPGGz afdeling Angststoornissen van PsyQ Haaglanden, onderdeel van de Parnassia Groep. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar klinische psychologie verbonden aan het Departement Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University.

Artikelen van deze auteur

COMET: de behandeling van obsessies met contraconditionering (28-4-251)

Er wordt een experimentele methode beschreven voor het behandelen van obsessies. In Competitive Memory Training (COMET) leren patiënten met behulp van een uitgewerkt stappenplan voelen wat ze al weten, namelijk dat hun obsessies niets meer zijn dan [...]

COMET: de behandeling van obsessies met contraconditionering (28-4-251)2018-09-10T14:19:55+00:00

Herstelondersteunende zorg binnen de curatieve ggz? (35-3-5)

Op de radio was een tijd lang een reclame te horen die begon met de boodschap: 'Pas op, hier volgt een mening.' Ik heb nog steeds geen idee waarover die reclame ging, maar ik vond de waarschuwing vooraf wel [...]

Herstelondersteunende zorg binnen de curatieve ggz? (35-3-5)2018-09-10T14:20:12+00:00

ucs -representatie: Trauma, geheugen en contra-conditionering (18-3-217)

Vastgesteld wordt dat er, ondanks de aangetoonde effectiviteit van imaginaire exposure nog geen definitieve interventie bestaat voor de behandeling van traumagerelateerde problematiek. Vervolgens wordt vastgesteld dat habituatie, het mechanisme dat volgens Foa en Kozak verantwoordelijk is voor [...]

ucs -representatie: Trauma, geheugen en contra-conditionering (18-3-217)2018-09-10T14:19:32+00:00

Richtlijnen voor dilemma’s? (25-1-86)

Verpakt tussen een Voorwoord van Aart Schene en een Inleiding en een Epiloog van de redacteuren, behandelen een psycholoog, een theoloog, een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) en acht psychiaters tien verschillende dilemma's uit de psychiatrische praktijk. Iedereen gaat op een of [...]

Richtlijnen voor dilemma’s? (25-1-86)2018-09-10T14:19:45+00:00

ROM binnen PsyQ: normering van de 4 K’s (29-4-243)

Het meten van behandelresultaten, de zogenaamde Routine Outcome Measurement (ROM), neemt een steeds prominentere plaats in binnen de GGZ. Diverse meetinstrumenten lijken geschikt als ROM-instrument, waarbij de mogelijkheid om uitkomsten van verschillende ROM-methoden te vergelijken door GGZ [...]

ROM binnen PsyQ: normering van de 4 K’s (29-4-243)2018-09-10T14:19:57+00:00

Dimensies in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen (20-3-206)

Als inleiding op het themanummer Persoonlijkheidsstoornissen worden drie dimensies toegelicht, die kunnen worden onderscheiden aan behandelingen. Bij het behandelen van patiënten met persoonlijkheidspathologie legt men op deze dimensies andere accenten dan wanneer men patiënten behandelt met symptoomstoornissen. [...]

Dimensies in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen (20-3-206)2018-09-10T14:19:35+00:00

Wat kún je nu uiteindelijk doen tegen storende preoccupaties? (25-2-252)

Dit themanummer laat zien dat storende preoccupaties bij veel psychische klachten een centrale rol spelen. Aandachtsmanipulatie lijkt het codewoord voor de behandeling. Wij vragen ons daarom af of contraconditionering gezien kan worden als grootste gemene behandeldeler. Inleiding [...]

Wat kún je nu uiteindelijk doen tegen storende preoccupaties? (25-2-252)2018-09-10T14:19:46+00:00

Competitive memory training (COMET) voor piekeren (29-4-254)

Hoewel verschillende methoden effectief zijn gebleken in de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis (GAS), blijft de effectiviteit ervan bij de meeste andere angststoornissen een stuk minder. Mogelijk wordt dit in de hand gewerkt door het feit dat er [...]

Competitive memory training (COMET) voor piekeren (29-4-254)2018-09-10T14:19:57+00:00

‘Hot cognitions’ versus ‘cold cognitions’ (20-3-282)

Een negatief zelfbeeld is een van de belangrijkste aangrijpingspunten bij de behandeling van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. Een interventie waarmee een negatief zelfbeeld in positieve zin kan worden bijgesteld, voortkomend uit bevindingen in de cognitieve psychologie en empirische [...]

‘Hot cognitions’ versus ‘cold cognitions’ (20-3-282)2018-09-10T14:19:36+00:00

Storende preoccupaties: wat doe je ertegen? (25-2-96)

In dit themanummer staat het idee centraal dat storende preoccupaties de grootste gemene deler van de psychopathologie zijn. Gerenommeerde behandelaars en onderzoekers beschrijven vanuit dit perspectief de stoornissen en behandelingen waarop zij expert zijn. De ‘evidence-based’ behandelingen [...]

Storende preoccupaties: wat doe je ertegen? (25-2-96)2018-09-10T14:19:47+00:00
Go to Top