Jaargang 29 (2009)
Nummer: 4
Artikel: 243

Pictogram

DT-29-4-243.pdf 532.65 KB 455 downloads

ROM binnen PsyQ: normering van de 4 K’s ...

Samenvatting

Het meten van behandelresultaten, de zogenaamde Routine Outcome Measurement (ROM), neemt een steeds prominentere plaats in binnen de GGZ. Diverse meetinstrumenten lijken geschikt als ROM-instrument, waarbij de mogelijkheid om uitkomsten van verschillende ROM-methoden te vergelijken door GGZ Nederland onderzocht wordt.

Bij PsyQ, een landelijke aanbieder van specialistische ambulante tweedelijns geestelijke gezondheidszorg, staat ROM al jaren hoog in het vaandel. Binnen PsyQ is gekozen voor de zogenaamde ‘4 K’s’: Klachten, Kwaliteit van leven, Kosten en Klanttevredenheid. In dit artikel worden de vier K’s beschreven en normen voor drie van de vier K’s gepresenteerd. De resultaten geven aan dat de vier K’s een kort en psychometrisch krachtig instrument voor ROM bieden binnen de ambulante GGZ. Door de normering voor een ambulante psychiatrische doelgroep lijken de vier K’s ook goed toepasbaar in de klinische praktijk.

Summary

Routine Outcome Measurement (ROM) of treatment in mental health care plays an increasingly significant role. Several tools and instruments seem useful for this goal, in which the aspect of comparison of these instruments is being researched by GGZ Nederland.

At PsyQ, a nation wide operating organisation for specialized, psychiatric mental health care, ROM has played a role of importance for years. PsyQ has chosen for the so called ‘4 K’s’; Klachten (complaints), Kwaliteit van leven (quality of life), Kosten (costs) and Klanttevredenheid (satisfaction). In this article the four K’s are described and referential categories are presented for three out of four K’s. The results suggest the four K’s to be a brief and reliable instrument for the mental health care. By composing referential categories the four K’s seem relevant for professionals in ambulant psychiatric mental health care.

Referenties

Abdel-Khalek, A. (2006). Measuring happiness with a single-item scale. Social Behavior and Personality, 34(2), 139-150.

Appelo, M. & Lange, A. (2007). Meten van klachten en veerkracht in vierentwintig vragen. Dth, 27(3), 197-204.

Arrindell, W.A., & Ettema, J.H.M. (2003). SCL-90: Herziene handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Evers, A., Vliet-Mulder, J.C. van, & Groot, C. (aanvulling 2008). Documentatie van Tests en Testresearch in Nederland. Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Commissie voor Testaangelegenheden (COTAN). Amsterdam: Boom.

Lange, A. & Appelo, M.T. (2007). De Korte Klachten Lijst (KKL) Handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Lange, A., Schrieken, B., Ven, J.P. van de, & Blankers, M. (2000). De Korte Klachten Lijst. Dth, 20, 384-392.

Sheehan D.V. (1983). The Anxiety Disease (p. 151). New York: Charles Scribner & Sons.

Sheehan, D.V., Harnett-Sheehan, K., & Raj, B.A. (1996). The measurement of disability. International Clinical Psychopharmacology, 11,(3), 89-95.

Stuurgroep Transparantie GGZ (2007). Prestatie-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg. Basisset 2007-2008. Utrecht.

Veenhoven, R. (2002). ‘Het grootste geluk voor het grootste aantal’. Sociale Wetenschappen, 45(2), 1-43.

Pictogram

DT-29-4-243.pdf 532.65 KB 455 downloads

ROM binnen PsyQ: normering van de 4 K’s ...