Home/Hoogduin_K
auteur avatar

Kees Hoogduin (Profiel bewerken)

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Hoogduin_K has created 873 blog entries.

Artikelen van deze auteur

Motiveringstechnieken bij behandeling dwangstoornissen (13-1-27)

De exposure– en responspreventie–opdrachten bij de behandeling van dwangstoornissen zijn voor een aantal patiënten moeilijk consequent uit te voeren. De therapeut kan hen hierbij helpen met motiverings–technieken en strategieën die het uitvoeren van de opdrachten vergemakkelijken. De [...]

Motiveringstechnieken bij behandeling dwangstoornissen (13-1-27)2018-09-10T14:19:19+00:00

Een neurose van Basedow vermomd als buitenissige paniekstoornis (14-4-416)

De neurose van Basedow stond vroeger bekend als een aandoening die volgens Jelgersma (z.j.) vooral voorkwam in nerveuze families. We ontlenen de volgende beschrijving aan dezelfde auteur. De aandoening begint met verschijnselen van nerveuze aard. De patiënt kan klagen [...]

Een neurose van Basedow vermomd als buitenissige paniekstoornis (14-4-416)2018-09-10T14:19:24+00:00

Depressies en persoonlijkheidsstoornissen bij ‘moeilijke mensen’ op een psychiatrische polikliniek (15-4-292)

Bij tien poliklinische patiënten met appellerend, ontevreden, boosaardig gedrag werd met behulp van diverse meetinstrumenten onderzocht in hoeverre hun klachten aan de criteria van depressie in engere zin beantwoordden en in hoeverre zij aan de criteria van [...]

Depressies en persoonlijkheidsstoornissen bij ‘moeilijke mensen’ op een psychiatrische polikliniek (15-4-292)2018-09-10T14:19:26+00:00

Het voorspellen van suïcide na een eerdere zelfmoordpoging: Een pilot–studie naar de validiteit van de Pallis–schaal (16-2-130)

Met dank aan Erik Stoppelenburg en Dick Raes voor hun waardevolle medewerking aan het tot stand komen van dit onderzoek. De laatste decennia hebben onderzoekers getracht om variabelen op te sporen die mogelijk bepalend waren voor suïcidaal gedrag. [...]

Het voorspellen van suïcide na een eerdere zelfmoordpoging: Een pilot–studie naar de validiteit van de Pallis–schaal (16-2-130)2018-09-10T14:19:28+00:00

Behandeling van een vrouw met iactatio corporis nocturna (19-4-319)

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de behandeling van rhythmic movement disorder (ritmische bewegingsstoornis), een slaapstoornis die vooral bij kinderen voorkomt. Er zijn vier typen te onderscheiden: head-banging en head-rocking (iactatio capitis nocturna) en body-rocking [...]

Behandeling van een vrouw met iactatio corporis nocturna (19-4-319)2018-09-10T14:19:34+00:00

De behandeling van een vrouw met een conversieve katatonie (26-4-333)

In dit artikel wordt gerapporteerd over een succesvolle behandeling van een vrouw met een conversieve katatonie. Na een ernstige ruzie met haar partner werd zij mutistisch en vertoonde een tonische immobiliteit met negativisme. Een suggestieve benadering waarbij [...]

De behandeling van een vrouw met een conversieve katatonie (26-4-333)2018-09-10T14:19:49+00:00

Een jonge vrouw met een gefixeerde gebogen rug: conversieve camptocormia (28-3-220)

Camptocormia is een abnormale houding met een opvallend gebogen wervelkolom. Vroeger werd dit beeld meestal als een conversiestoornis gezien. Het kan echter ook een symptoom zijn van Parkinsonisme, dystone stoornissen of andere neurologische ziekten. In deze gevalsbeschrijving [...]

Een jonge vrouw met een gefixeerde gebogen rug: conversieve camptocormia (28-3-220)2018-09-10T14:19:55+00:00

Notities uit de praktijk (30-1-44)

Over de aangewezen behandeling van psychogene pseudo-epileptische aanvallen (P.P.E.A.), een subtype van de conversiestoornis, bestaat nog geen consensus. In deze gevalsbeschrijving wordt een kortdurende ambulante behandeling van P.P.E.A.-klachten beschreven. Tijdens de behandeling is gebruikgemaakt van hypnose en [...]

Notities uit de praktijk (30-1-44)2018-09-10T14:19:58+00:00

Een pleidooi voor de oppervlakte: bespreking van het kop-model (31-3-325)

Referenties Derksen, J. J. L. (2011). Pakketje voor hbo-ers. De Psycholoog, januari, 23-24. Straaten, A. van, Tiemes, B., Hakkaart, L., Nolen, W. A. & Donke, M. C. H. (2006). Stepped care versus matched care for mood and anxiety [...]

Een pleidooi voor de oppervlakte: bespreking van het kop-model (31-3-325)2018-09-10T14:20:01+00:00

Farmacotherapie in de praktijk (13-2-185)

P. Moleman, Praktische psychofarmacologie; tweede, herziene, druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. De huidige regionale inspecteur voor de geestelijke volksgezondheid in Zuid-Holland en Zeeland, Henk Kraus, liet zich, alweer jaren geleden, ontvallen dat alle kennis die nodig was voor [...]

Farmacotherapie in de praktijk (13-2-185)2018-09-10T14:19:20+00:00
Ga naar de bovenkant