Jaargang 28 (2008)
Nummer: 03
Artikel: 220

Pictogram

DT-28-03-220.pdf 484.09 KB 486 downloads

Een jonge vrouw met een gefixeerde gebogen rug: conversieve camptocormia ...

Samenvatting

Camptocormia is een abnormale houding met een opvallend gebogen wervelkolom. Vroeger werd dit beeld meestal als een conversiestoornis gezien. Het kan echter ook een symptoom zijn van Parkinsonisme, dystone stoornissen of andere neurologische ziekten.

In deze gevalsbeschrijving wordt een meisje met een conversieve camptocormia besproken.

Summary

Camptocormia is an abnormal posture with a marked flexion of the spine. Originally considered as a conversion disorder, it also can be a symptom of parkinsonism, a dystonic disorder and other neurological disorders.

In this case history a young girl with conversive camptocormia is discussed.

Referenties

Abse, D.W. (1966). Hysteria and related mental disorders. Bristol: John Wright & Sons Ltd.

Hoogduin, C.A.L. (2007). Psychologische interventies bij conversiestoornissen. (pp. 9-25; 67-73). Amsterdam: Boom.

Roelofs, K. Spinhoven. Ph., Sandijck, P., Moene, F.C., & Hoogduin C.A.L. (2005). The impact of early trauma and recent life-events on symptom severity in patients with conversion disorder. The Journal of Nervous & Mental Diseases, 193, 508-514.

Shaheda, N.A., & Jankovic, J. (2005). Camptocormia: pathogenesis, classification, and response to therapy. Neurology, 65, 355-359.

Shuper, A., Keller, A., Arbel, N., Imbar, D., & Steinberg, T. (2007). Trauma-induced dystonia and camptocormia in a child. Pediatric Neurology, 36, 184-185.

Skidmore, F., Anderson, K., Fram, D., & Weiner, W. (2007). Psychogenic camptocormia. Movement Disorders, 22, 1974-1975.

Pictogram

DT-28-03-220.pdf 484.09 KB 486 downloads

Een jonge vrouw met een gefixeerde gebogen rug: conversieve camptocormia ...