Home/Heiden_van_der
auteur avatar

Colin van der Heiden (Profiel bewerken)

Prof. dr. Colin van der Heiden , gz-psycholoog i.o. tot specialist-psychotherapeut, is als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als psychotherapeut aan het zorgprogramma Angststoornissen van PsyQ.

Artikelen van deze auteur

De Nederlandstalige versie van de IUS (30-3-160)

De Intolerance of Uncertainty Scale (IUS) is een veelgebruikt meetinstrument om de mate van intolerantie voor onzekere situaties in kaart te brengen. Uit verschillende onderzoeken naar de psychometrische kwaliteiten in niet-klinische populaties kwam naar voren dat de [...]

De Nederlandstalige versie van de IUS (30-3-160)2018-09-10T14:19:59+00:00

Automutilatie en zelfcontrole (18-3-245)

Automutilatie is een verschijnsel waarover in de vakliteratuur vanuit verschillende invalshoeken is geschreven. In de psychiatrische praktijk wordt men regelmatig met dit probleem geconfronteerd, terwijl er nog geen goede behandelmethode voorhanden is. Opgevat als een stoornis in [...]

Automutilatie en zelfcontrole (18-3-245)2018-09-10T14:19:32+00:00

MCT voor gegeneraliseerde angststoornis (31-2-117)

Halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw is het metacognitieve model voor de gegeneraliseerde angststoornis (GAS) ontwikkeld. De effectiviteit van de hierop gebaseerde metacognitieve therapie (MCT) is de afgelopen jaren in verschillende studies onderzocht. In dit [...]

MCT voor gegeneraliseerde angststoornis (31-2-117)2018-09-10T14:20:00+00:00

Functionele geheugenklachten bij psychische problemen (20-2-135)

Functionele geheugenklachten komen veel voor bij cliënten met psychische problematiek. Doorgaans behoeven deze klachten geen uitgebreide aandacht en nemen ze in het verloop van de behandeling af naarmate de verschijnselen, behorend tot het betreffende klachtenbeeld, verminderen. In [...]

Functionele geheugenklachten bij psychische problemen (20-2-135)2018-09-10T14:19:35+00:00

Cognitieve gedragstherapie voor aanpassingsstoornis (32-3-8)

Waarom dit onderzoek? Bij 5 tot 10% van de ambulante cliënten in de ggz is een aanpassingsstoornis (APS) de hoofddiagnose. Er bestaat consensus dat behandeling van dit klachtenbeeld gericht moet zijn op de stressor zelf, de reacties op de [...]

Cognitieve gedragstherapie voor aanpassingsstoornis (32-3-8)2018-09-10T14:20:04+00:00

Symptoomtransformatie bij functionele slikproblemen (20-4-313)

De metaforische imaginatietechniek met symptoomtransformatie bleek in onderzoek effectief bij de behandeling van cliënten met spanningshoofdpijn. Door verschillende auteurs wordt verondersteld dat deze techniek ook effect heeft bij andere functionele pijnklachten. In dit artikel wordt de toepassing [...]

Symptoomtransformatie bij functionele slikproblemen (20-4-313)2018-09-10T14:19:36+00:00

Over goeroes en nieuwe therapieën (32-4-9)

De afgelopen decennia zijn we binnen het veld van de psychotherapie bestookt met een wildgroei aan 'nieuwe therapievormen'; mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), metacognitieve therapie (MCT), dialectische gedragstherapie (DGT), positieve psychotherapie (PPT), acceptance and commitment therapy (ACT), interpersoonlijke psychotherapie (IPT), [...]

Over goeroes en nieuwe therapieën (32-4-9)2018-09-10T14:20:05+00:00

Behandeling van overmatige schuldgevoelens (21-1-58)

Schuldgevoel maakt duidelijk dat een morele norm is overtreden, waardoor anderen zijn benadeeld. Dit gevoel kan zowel functioneel als disfunctioneel zijn. Disfunctioneel schuldgevoel wordt geassocieerd met verschillende vormen van psychopathologie. Schuldgevoel wordt beschouwd als het resultaat van [...]

Behandeling van overmatige schuldgevoelens (21-1-58)2018-09-10T14:19:36+00:00

Ten geleide (33-4-1)

Het laatste nummer van 2013 is een themanummer, het tweede van dit jaar. Deze keer gaat het over somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, ofwel: SOLK. Voordat ik de artikelen kort introduceer, wil ik eerst een woord van dank uitspreken aan [...]

Ten geleide (33-4-1)2018-09-10T14:20:07+00:00

Over de behandeling van angst te moeten plassen waar het niet kan (24-4-265)

samenvatting Dit artikel beschrijft een behandelmodel voor de angst om de controle te verliezen over het plassen in specifieke situaties. De behandeling bestaat uit cognitief-gedragstherapeutische interventies. Het model wordt gedemonstreerd aan de hand van twee gevalsbeschrijvingen. Inleiding Over [...]

Over de behandeling van angst te moeten plassen waar het niet kan (24-4-265)2018-09-10T14:19:44+00:00
Ga naar de bovenkant