auteur avatar

Colin van der Heiden (Profiel bewerken)

Prof. dr. Colin van der Heiden , gz-psycholoog i.o. tot specialist-psychotherapeut, is als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als psychotherapeut aan het zorgprogramma Angststoornissen van PsyQ.

Artikelen van deze auteur

Behandeling van overmatige schuldgevoelens (21-1-58)

Schuldgevoel maakt duidelijk dat een morele norm is overtreden, waardoor anderen zijn benadeeld. Dit gevoel kan zowel functioneel als disfunctioneel zijn. Disfunctioneel schuldgevoel wordt geassocieerd met verschillende vormen van psychopathologie. Schuldgevoel wordt beschouwd als het resultaat van [...]

Behandeling van overmatige schuldgevoelens (21-1-58)2018-09-10T14:19:36+00:00

Ten geleide (33-4-1)

Het laatste nummer van 2013 is een themanummer, het tweede van dit jaar. Deze keer gaat het over somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, ofwel: SOLK. Voordat ik de artikelen kort introduceer, wil ik eerst een woord van dank uitspreken aan [...]

Ten geleide (33-4-1)2018-09-10T14:20:07+00:00

Over de behandeling van angst te moeten plassen waar het niet kan (24-4-265)

samenvatting Dit artikel beschrijft een behandelmodel voor de angst om de controle te verliezen over het plassen in specifieke situaties. De behandeling bestaat uit cognitief-gedragstherapeutische interventies. Het model wordt gedemonstreerd aan de hand van twee gevalsbeschrijvingen. Inleiding Over [...]

Over de behandeling van angst te moeten plassen waar het niet kan (24-4-265)2018-09-10T14:19:44+00:00

Eens of oneens? (34-1-9)

In het decembernummer van Dth van 2012 verscheen een column van mijn hand over goeroes en nieuwe therapieën. Strekking was dat het ongeoorloofd is nieuwe behandelingen, waarvan de werkzaamheid onvoldoende bekend is, toe te passen en een evidence-based behandeling [...]

Eens of oneens? (34-1-9)2018-09-10T14:20:09+00:00

Notities uit de praktijk (27-1-49)

Inleiding Dat de obsessief-compulsieve stoornis redelijk goed behandelbaar is, mag inmiddels bekend verondersteld worden. Ingewikkelder lijkt de behandeling van dit klachtenbeeld als er sprake is van obsessieve gedachten, zonder dat er neutraliserende dwanghandelingen zijn. Over het algemeen wordt er [...]

Notities uit de praktijk (27-1-49)2018-09-10T14:19:50+00:00

Ten geleide (34-2-1)

Wanneer je veertig jaar geleden in een zwembad kwam, zag je louter 'magere' mensen. Overigens noemde niemand dat mager. Tegenwoordig zie je bij een bezoek aan het zwembad vele mensen die een goed gevuld lijf bezitten. Daarbij moet je [...]

Ten geleide (34-2-1)2018-09-10T14:20:09+00:00

ROM binnen PsyQ: normering van de 4 K’s (29-4-243)

Het meten van behandelresultaten, de zogenaamde Routine Outcome Measurement (ROM), neemt een steeds prominentere plaats in binnen de GGZ. Diverse meetinstrumenten lijken geschikt als ROM-instrument, waarbij de mogelijkheid om uitkomsten van verschillende ROM-methoden te vergelijken door GGZ [...]

ROM binnen PsyQ: normering van de 4 K’s (29-4-243)2018-09-10T14:19:57+00:00

De Nederlandstalige versie van de IUS (30-3-160)

De Intolerance of Uncertainty Scale (IUS) is een veelgebruikt meetinstrument om de mate van intolerantie voor onzekere situaties in kaart te brengen. Uit verschillende onderzoeken naar de psychometrische kwaliteiten in niet-klinische populaties kwam naar voren dat de [...]

De Nederlandstalige versie van de IUS (30-3-160)2018-09-10T14:19:59+00:00

Automutilatie en zelfcontrole (18-3-245)

Automutilatie is een verschijnsel waarover in de vakliteratuur vanuit verschillende invalshoeken is geschreven. In de psychiatrische praktijk wordt men regelmatig met dit probleem geconfronteerd, terwijl er nog geen goede behandelmethode voorhanden is. Opgevat als een stoornis in [...]

Automutilatie en zelfcontrole (18-3-245)2018-09-10T14:19:32+00:00

MCT voor gegeneraliseerde angststoornis (31-2-117)

Halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw is het metacognitieve model voor de gegeneraliseerde angststoornis (GAS) ontwikkeld. De effectiviteit van de hierop gebaseerde metacognitieve therapie (MCT) is de afgelopen jaren in verschillende studies onderzocht. In dit [...]

MCT voor gegeneraliseerde angststoornis (31-2-117)2018-09-10T14:20:00+00:00
Ga naar de bovenkant