Home/Artikelen/Jaargang 32 (2012)

Maurizio Andolfi en gezinnen met adolescenten (32-4-12)

Maurizio Andolfi is in Nederland en Vlaanderen vooral bekend door zijn boeiende en aangrijpende live consults met gezinnen. Voor hulpverleners die de kans hadden om een dergelijk consult bij te wonen blijft dat een ervaring die men niet snel [...]

Maurizio Andolfi en gezinnen met adolescenten (32-4-12)2018-09-10T14:20:04+00:00

Welke factoren zijn belangrijk voor een goede behandeling van eetstoornissen? (32-2-3)

Het ontwikkelen van een constructieve werkrelatie in de behandeling van eetstoornissen vereist dat patiënt en therapeut het eens zijn over enkele essentiële verwachtingen ten aanzien van de therapie. Aan dit thema zijn echter weinig studies gewijd. Met behulp [...]

Welke factoren zijn belangrijk voor een goede behandeling van eetstoornissen? (32-2-3)2018-09-10T14:20:03+00:00

Het innerlijk bureaublad (32-3-3)

Werken met een innerlijk bureaublad is een nieuwe therapeutische methode om zelfvertrouwen en zelfcontrole te ontwikkelen. Het past perfect in de directieve therapie en de hedendaagse cognitieve gedragstherapie maar grijpt ook terug op de roltherapie. De methode gaat [...]

Het innerlijk bureaublad (32-3-3)2018-09-10T14:20:03+00:00

Samenwerken bij kanker: spelregels (32-1-5)

Dit artikel is een hoofdstuk van het boek Samenwerken bij kanker dat begin 2012 bij Uitgeverij Boom verschijnt. Het boek is geschreven als handleiding voor mensen die met elkaar de gevolgen van kanker als samenwerkingsproject willen aanpakken. [...]

Samenwerken bij kanker: spelregels (32-1-5)2018-09-10T14:20:02+00:00

Directieve therapie voor volwassenen met autismespectrumstoornissen (32-4-3)

Directieve therapie voor volwassenen met autismespectrumstoornissen Richard Vuijk In dit artikel worden na een beknopte uiteenzetting van de behandelingsmethoden die beschikbaar zijn voor normaal intelligente volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS) de kenmerken van de directieve therapie toegepast op de [...]

Directieve therapie voor volwassenen met autismespectrumstoornissen (32-4-3)2018-09-10T14:20:04+00:00

Mislukking en succes bij de behandeling van een scholier met een pseudoapraxie van de oogleden (32-2-4)

In deze ziektegeschiedenis wordt de behandeling van een meisje beschreven met als klacht een pseudoapraxia van de oogleden. De protocollaire behandeling bestaat uit hypnose gecombineerd met gedragstherapie, met als tweede stap behandeling met antidepressiva. Na zeven sessies behandeling [...]

Mislukking en succes bij de behandeling van een scholier met een pseudoapraxie van de oogleden (32-2-4)2018-09-10T14:20:03+00:00

Over de te vroege teloorgang van exposuretherapie voor verslaafden (32-3-4)

Hoewel cue exposure voor de behandeling van verslaafden door sommigen al vroeg afgeschreven werd, lijkt dit enigszins voorbarig te zijn en gestoeld op schaars onderzoek dat de wetten van conditionering en extinctie niet altijd in acht genomen heeft. [...]

Over de te vroege teloorgang van exposuretherapie voor verslaafden (32-3-4)2018-09-10T14:20:04+00:00

De invloed van de beleving van vermoeidheid op prestaties en de implicaties ervan voor de behandeling (32-1-6)

De relatie tussen vermoeidheid en prestaties is niet eenduidig. Er zijn grote verschillen tussen individuen, zeker bij personen die lijden aan aandoeningen die worden gekenmerkt door langdurige vermoeidheid. De beleving van de vermoeidheid speelt daarin een belangrijke [...]

De invloed van de beleving van vermoeidheid op prestaties en de implicaties ervan voor de behandeling (32-1-6)2018-09-10T14:20:02+00:00

Nooit meer bang (32-4-4)

Nooit meer bang Terugvalpreventie bij angststoornissen: een casus Willemijn Scholten Angststoornissen zijn goed te behandelen, maar terugval komt vaak voor en bepaalt mede het slechte beloop van angststoornissen. Tot op heden weten we niet precies hoe we terugval [...]

Nooit meer bang (32-4-4)2018-09-10T14:20:04+00:00

Cognitieve gedragstherapie bij ouderen met angststoornissen (32-2-5)

Volwassenen ouder dan 60 jaar met angststoornissen worden in het algemeen niet behandeld of onjuist behandeld. Minder dan 5% van hen krijgt een gerichte cognitieve gedragstherapie (CGT). Dit artikel is een bewerking van een in 2008 in de [...]

Cognitieve gedragstherapie bij ouderen met angststoornissen (32-2-5)2018-09-10T14:20:03+00:00
Go to Top