Hypnose in differentiatie (pseudo–) epileptische aanvallen (12-2-150)

In een gerandomiseerd enkel–blind onderzoek met dertien patiënten is de effectiviteit van een hypnosetechniek onderzocht als diagnostisch instrument bij het onderscheiden van epileptische en pseudo–epileptische aanvallen. De gehanteerde methode is gebaseerd op het fenomeen dat veel van [...]

Hypnose in differentiatie (pseudo–) epileptische aanvallen (12-2-150)2018-09-10T14:19:17+00:00

Effecten van erg lang hyperventileren (12-3-296)

Paniekaanvallen worden door velen gezien als de manifestatie van een spiraalvormig proces: lichamelijke sensaties zouden leiden tot angst, angst tot hyperventilatie, hyperventilatie tot versterking van de sensaties, versterkte sensaties tot nog meer angst enzovoort. Die gedachtengang impliceert [...]

Effecten van erg lang hyperventileren (12-3-296)2018-09-10T14:19:18+00:00

Titillomanie (12-4-395)

Trichotillomanie is de onweerstaanbare neiging zichzelf de haren uit te trekken. In DSM–III–R wordt deze aandoening onder de stoornissen in de impulscontrole ondergebracht. Het essentiële kenmerk van titillomanie (nauw verwant aan trichotillomanie) is het niet in staat [...]

Titillomanie (12-4-395)2018-09-10T14:19:18+00:00

Lateralisatie van afweermechanismen (12-2-166)

Gur en Gur (1975) onderzochten de relatie tussen oogbewegingen (als index van hemisfere activatie) en de voorkeur voor bepaalde psychologische afweermechanismen. Ze constateerden dat proefpersonen die frequent naar links keken (activatie van de rechterhemisfeer) vaker neigden tot [...]

Lateralisatie van afweermechanismen (12-2-166)2018-09-10T14:19:17+00:00

Bang zijn en bang blijven (12-3-306)

Klassieke conditionering is altijd nog één van de meest invloedrijke theorieën met betrekking tot angststoornissen. Vanuit een leertheoretisch perspectief wordt een geconditioneerde stimulus (CS) wel beschreven als de voorspeller van een ongeconditioneerde stimulus (UCS). Indien bijvoorbeeld een [...]

Bang zijn en bang blijven (12-3-306)2018-09-10T11:50:12+00:00

Behandeling van een vrouw met obsessies (12-1-104)

Inmiddels is overtuigend aangetoond dat een behandeling met exposure en responspreventie succesvol is voor patiënten met dwanghandelingen. Er bestaan echter weinig onderzoeksgegevens waaruit blijkt dat deze behandeling ook een gebruikte benadering is voor patiënten die alleen dwanggedachten hebben. [...]

Behandeling van een vrouw met obsessies (12-1-104)2018-09-03T21:26:39+00:00

De psychotherapeutische ‘kuren’ van James J. Walsh (1912) (12-4-399)

Ik had nog nooit van James J. Walsh gehoord tot ik hem in een catalogus van een antiquariaat vermeld zag als auteur van twee boeken. Ik kocht ze meteen omdat ze allebei iets bijzonders leken te hebben. Psychotherapy (New [...]

De psychotherapeutische ‘kuren’ van James J. Walsh (1912) (12-4-399)2018-09-10T14:18:03+00:00

Cognitief herstructureren (12-2-179)

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de manier waarop analytische therapeuten en gedragstherapeuten tijdens zittingen proberen de cognities van patiënten te beïnvloeden. In een pilotstudie werd de betrouwbaarheid van een reeds bestaand categorieënsysteem [...]

Cognitief herstructureren (12-2-179)2018-09-10T14:19:17+00:00

Een patiënt met een paniekstoornis, mogelijk als gevolg van een congenitale hartafwijking (12-3-315)

In dit artikel wordt een patiënt besproken met klachten die passen bij de psychiatrische diagnose van paniekstoornis met agorafobie. Deze patiënt ervaarde bij perioden een onregelmatige hartslag. Routinelaboratoriumonderzoek van bloed en urine en een ECG leverde geen [...]

Een patiënt met een paniekstoornis, mogelijk als gevolg van een congenitale hartafwijking (12-3-315)2018-09-10T14:19:18+00:00

Hypnose: een overzicht van de stand van zaken (12-1-115)

R. van Dyck, Ph. Spinhoven, A.J.W. van der Does, Y.R. Rood & W. de Moor (red.), Hypnosis; Current theory, research and practice . Amsterdam: VU University Press, 1990, 230 p. Een boek dat in 1990 is uitgegeven lijkt van [...]

Hypnose: een overzicht van de stand van zaken (12-1-115)2018-09-10T14:19:16+00:00
Ga naar de bovenkant