Misverstanden en mythes (27-4-308)

Inleiding Voorspellen wie er na een trauma een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zal ontwikkelen? Als we dat kunnen, zou het de hulpverlening na een trauma veel doelgerichter en efficiënter maken. Er zijn dan ook veel mogelijke voorspellers voor PTSS onderzocht. [...]

Misverstanden en mythes (27-4-308)2018-09-10T14:19:52+00:00

Cognitieve exposure bij de behandeling van automutilatie (27-1-38)

Soms staat automutilatie zo sterk onder invloed van cognities en/of interne voorstellingen dat een behandeling louter met behulp van een zelfcontroleprocedure niet goed mogelijk is. In dit artikel worden twee korte gevalsbeschrijvingen gepresenteerd waarbij patiënten werd gevraagd [...]

Cognitieve exposure bij de behandeling van automutilatie (27-1-38)2018-09-10T14:19:50+00:00

Recensie (27-3-213)

Het aantal publicaties over de gecomputeriseerde en online psychotherapie is de laatste jaren sterk toegenomen. Hoewel er over een aantal klachtgebieden literatuurstudies verschenen (bijvoorbeeld: Copeland & Martin, 2004; Spek et al., 2007), ontbreekt het aan een totaaloverzicht. Isaac Marks, [...]

Recensie (27-3-213)2018-09-10T14:19:53+00:00

Witte beren op de weg (27-2-140)

Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) zien overal beren op de weg. Naar aanleiding van een typefoutje in een rapport schatten ze de kans om te worden ontslagen en hun huis te verliezen heel groot in. Het piekeren helpt [...]

Witte beren op de weg (27-2-140)2018-09-10T14:19:51+00:00

Misverstanden en mythes (27-4-311)

Inleiding In de klinische praktijk wordt dissociatie soms als een vorm van zelfbescherming gezien, waarbij het individu aldus zou kunnen ontsnappen aan een ondraaglijke werkelijkheid. In extreem stresserende (traumatische) situaties kan er een ontregeling ontstaan in de normale integratie [...]

Misverstanden en mythes (27-4-311)2018-09-10T14:19:52+00:00

Notities uit de praktijk (27-1-49)

Inleiding Dat de obsessief-compulsieve stoornis redelijk goed behandelbaar is, mag inmiddels bekend verondersteld worden. Ingewikkelder lijkt de behandeling van dit klachtenbeeld als er sprake is van obsessieve gedachten, zonder dat er neutraliserende dwanghandelingen zijn. Over het algemeen wordt er [...]

Notities uit de praktijk (27-1-49)2018-09-10T14:19:50+00:00

Recensie (27-3-217)

Burnout is een populair onderwerp binnen de zelfhulpliteratuur. Het is een veelvoorkomend probleem, waar mensen vaak niet op eigen kracht een oplossing voor weten te vinden. In Met burnout aan het werk wordt burnout gedefinieerd als geestelijke en lichamelijke [...]

Recensie (27-3-217)2018-09-10T14:19:53+00:00

Ten geleide (27-2-71)

Welkom bij het tweede nummer van 2007. Het is een ietwat vreemd nummer dat nu voor u ligt; twee reguliere artikelen, twee notities uit de praktijk, een misverstand en twee recensies. We beginnen met de ‘gewone’ artikelen. Die zijn [...]

Ten geleide (27-2-71)2018-09-10T14:19:51+00:00

Misverstanden en mythes (27-4-314)

Inleiding De literatuur over dissociatieve verschijnselen richt zich bijna zonder uitzondering op de relatie tussen dissociatie en traumatische gebeurtenissen uit het verleden (Goodwin & Sachs, 1996). Als gevolg hiervan heeft een eenvoudig lineair trauma-dissociatiemodel een soort ‘objectieve werkelijkheidswaarde’ gekregen [...]

Misverstanden en mythes (27-4-314)2018-09-10T14:19:52+00:00

De rol van geheugenfeedback op imaginatie-inflatie (27-1-5)

Het imaginatie-inflatie-effect verwijst naar de bevinding dat imagineren over bepaalde fictieve jeugdgebeurtenissen kan leiden tot een toenemend geloof in het bestaan van zulke gebeurtenissen. Studies uit de forensische hoek hebben dit effect overtuigend aangetoond. Zo kan een [...]

De rol van geheugenfeedback op imaginatie-inflatie (27-1-5)2018-09-10T14:19:51+00:00
Ga naar de bovenkant