Home/Artikelen/Jaargang 26 (2006)

Manipulatiecheck, Cue Exposure en Placebo Psychotherapie (26-4-340)

Cue Exposure met ResponsPreventie (CERP) is een gevaarlijke therapie voor verslaafden, concluderen Marissen en Franken in Dth 26. De auteurs leggen uit waarom deze conclusie niet klopt. Inleiding In Dth 26 lazen wij dat Cue Exposure met [...]

Manipulatiecheck, Cue Exposure en Placebo Psychotherapie (26-4-340)2018-09-10T14:19:49+00:00

Misverstanden en mythes (26-1-98)

In de rubriek ‘misverstanden en mythes' signaleert Dth hardnekkige ideeën binnen ons vakgebied waarvan vaststaat dat ze niet kloppen. Wij nodigen onze lezers uit om door hen geconstateerde misverstanden in een korte bijdrage (ongeveer 600 woorden) vast te [...]

Misverstanden en mythes (26-1-98)2018-09-10T14:19:50+00:00

Misverstanden en mythes (26-3-258)

Het misverstand De resultaten van gecontroleerd psychotherapieonderzoek (de zogenaamde randomized controlled trials; RCT’s) en de daarin geëvalueerde behandelprotocollen zouden slecht te vertalen zijn naar de klinische praktijk. ‘De patiënten in de RCT’s komen niet overeen met patiënten uit de [...]

Misverstanden en mythes (26-3-258)2018-09-10T14:19:48+00:00

Weerwoord op het commentaar van Jansen en Havermans (26-4-348)

Marlies Marissen en Ingmar Franken reageren op het kritische commentaar van Anita Jansen en Remco Havermans op hun artikel ‘Heeft Cue Exposure Therapie verslaafden eigenlijk wel iets te bieden?’ Het commentaar van Jansen en Havermans kunt u [...]

Weerwoord op het commentaar van Jansen en Havermans (26-4-348)2018-09-10T14:19:49+00:00

Ten geleide (26-2-103)

De media hebben het er druk mee: recidive van veroordeelden voor geweldsdelicten. Hoe nuttig zijn de therapieën op dit terrein? Waar bestaan de interventies uit? Corine de Ruiter en Violaine Veen zetten de onderzoeksliteratuur op een rij. Al hebben [...]

Ten geleide (26-2-103)2018-09-10T14:19:50+00:00

Notities uit de praktijk (26-3-261)

Inleiding Een oudere collega, een autoriteit op het gebied van de hypnotherapie, stelde mij de vraag of ik een patiënte wou zien met een moeilijke situatie. Deze patiënte, we zullen haar An noemen, was na een acute crisissituatie opgenomen [...]

Notities uit de praktijk (26-3-261)2018-09-10T14:19:48+00:00

Misverstanden en mythes (26-4-355)

Over placebo’s bestaan, aldus Bügel (2006), de volgende ideeën: Als een placebobehandeling helpt, bewijst dit dat er niets aan de hand was; de patiënt was een aansteller. Placebo’s helpen vooral bij psychische klachten, bij somatische klachten helpen ze niet [...]

Misverstanden en mythes (26-4-355)2018-09-10T14:19:49+00:00

Voorkomen van recidive bij geweldsdelinquenten (26-2-105)

De prevalentie van geweldsdelicten in Nederland laat de afgelopen decennia een duidelijke stijging zien. Het voorkomen van recidive bij deze groep daders is dan ook een beleidsprioriteit. In de loop der jaren zijn behandelinterventies voor geweldplegers ontwikkeld, [...]

Voorkomen van recidive bij geweldsdelinquenten (26-2-105)2018-09-10T14:19:50+00:00

Recensie (26-3-267)

Wanneer u wel eens naar het AVRO-programma Angela & Co hebt gekeken, dan kunt u zich vast wel voorstellen dat Jeffrey Wijnberg af en toe commentaar krijgt op zijn provocatieve stijl van werken. Ik heb het een paar keer [...]

Recensie (26-3-267)2018-09-10T14:19:48+00:00

Misverstanden en mythes (26-4-358)

Het misverstand Kan een slachtoffer van een traumatische jeugdgebeurtenis, zoals seksueel misbruik, zo’n ervaring vergeten en het zich geruime tijd later weer gaan herinneren? Deze kwestie gaf aanleiding tot een van de hardnekkigste controverses in de psychologie en psychiatrie. [...]

Misverstanden en mythes (26-4-358)2018-09-10T14:19:49+00:00
Ga naar de bovenkant