Jaargang 26 (2006)
Nummer: 2
Artikel: 103

Pictogram

DT-26-2-103.pdf 538.38 KB 226 downloads

Ten geleide ...

De media hebben het er druk mee: recidive van veroordeelden voor geweldsdelicten. Hoe nuttig zijn de therapieën op dit terrein? Waar bestaan de interventies uit? Corine de Ruiter en Violaine Veen zetten de onderzoeksliteratuur op een rij. Al hebben onze meeste lezers hier niet dagelijks mee te maken, het lijkt ons voor hen interessant om te weten hoe het zit. Bovendien zijn sommige van de interventies ook in minder extreme settings bruikbaar.

We blijven even in de forensische sfeer met een artikel uit Maastricht. Kim van Oorsouw, Maaike Cima, Harald Merckelbach en Saartje Kortleven maken zich zorgen over de vergeetachtigheid of leugenachtigheid van delictplegers. Zij doen een experiment bij twee ex-daders. Het experiment bestaat uit een placebo waardoor het geheugen verbeterd zou worden. Op degenen bij wie de experimentele manipulatie geen effect heeft, rust de verdenking dat zij amnesie voorwenden. Dat geldt voor een van de twee onderzochte personen. Hij zou geheugenverlies veinzen. Het is interessante, maar lastige materie. Met meer onbekende dan bekende variabelen.

In de HSK-groep worden mensen met burnout behandeld. Goede reden om eens een follow-uponderzoek uit te voeren. Marc Verbraak, Rebecca Warner, Mariska de Roij en Kees Hoogduin selecteerden 300 personen, die in de afgelopen 8 tot 14 maanden cognitieve gedragstherapie hadden afgesloten, en keken hoe ze er nu aan toe waren. Daarvoor gebruikten zij de scores op de SCL-90. Vijftig procent van de geselecteerden nam deel aan het onderzoek. De auteurs rapporteren grote effecten wat betreft afname van angst en depressie, en een stijgende werkhervatting. Zij concluderen dat burnout kennelijk goed behandelbaar is. Wij kunnen het daarmee eens zijn, al is de no-response nogal groot.

Van oudsher maakt de directieve therapie zich niet zo druk over persoonlijkheidsstoornissen. Moeilijke mensen vragen vanzelfsprekend extra inspanning van de therapeut inzake de bejegening, maar dat hoort er gewoon bij. Peter Daansen houdt zich wel speciaal bezig met persoonlijkheidsstoornissen, in het bijzonder de combinatie van de eetstoornis en de borderline persoonlijkheid. De extra aandacht is gericht op emotieregulatie in het kader van de dialectische gedragstherapie. Hij illustreert zijn ervaringen en denkbeelden aan de hand van een casus.

We hebben twee artikelen in de nieuwe rubriek ‘Notities uit de praktijk’. De eerste is afkomstig van Ad Kaasenbrood. Het gaat over Bert, die na zijn pensioen wegzakt in depressie en apathie. Zijn vrouw heeft er schoon genoeg van. Haar verwijten doen hem echter geen goed. De behandelaar is begaan met het echtpaar en besluit tot een noodmaatregel. Hij schrijft eenmalig een forse dosis diazepam voor. De uitwerking is dramatisch, in positieve zin. We suggereren niet dat diazepam de nieuwe richtlijn moet worden, maar de interventie noopt wel tot nadenken.

Alfred Lange, Gabe Leigh en Pascal Vermeulen hadden te maken met een overspelige cliënt. Bij toeval wisten zij dat de cliënt loog, maar diens vrouw wist dat niet. Wat te doen? Wij hopen dat hun overwegingen de lezers zullen stimuleren tot reflectie over het soort ethisch dilemma, waar de therapeut zich opeens in bevond. En ik hoop dat de laagdrempeligheid van de rubriek u kan verleiden om interessante cruciale evenementen en beslissingen in uw praktijk met ons te delen.

We eindigen het nummer met twee recensies.

Ten slotte wil ik u attent maken op 27 oktober 2006. En wel hierom: vorig voorjaar hadden we het Dth Jubileumcongres met als thema ‘Storende preoccupaties’. Inhoudelijk was het top, daarover was iedereen het eens, op één zuurpruim van een concurrerend tijdschrift na. Het aantal deelnemers was echter veel te gering. Men vond het te duur. Was het ook. Onze Belgische collega’s hebben ons daarom een vorstelijk aanbod gedaan. Waarvoor alvast dank. Op de bovengenoemde datum wordt het congres in België herhaald, in iets beknoptere vorm. Men zou het kunnen zien als ‘The best of…’ Doordat het congres plaatsvindt in het psychiatrisch centrum St. Jozef te Kortenberg (vlakbij Leuven en Brussel) en wij geen kosten voor de ruimte hoeven te betalen, kan de prijs zeer laag zijn (€60,- inclusief lunch en dubbeldik themanummer). U kunt zich al aanmelden of informatie verkrijgen bij Tamara Vandermeiren (tamara.vandermeiren@uc-kortenberg.be, telefoon: (0032)-02-7580990). Mocht u in de gelegenheid zijn, zouden wij u aanraden om de nacht ervoor in Leuven te overnachten. Je kunt daar heerlijk dineren.

Informatie treft u ook aan op de site van de uitgever (www.dth.bsl.nl).

Pictogram

DT-26-2-103.pdf 538.38 KB 226 downloads

Ten geleide ...