Knijpen en peuteren (20-2-119)

Voor de behandeling van dysmorfofobie zijn twee werkzame methoden bekend. Het ontbreekt therapeuten echter aan duidelijke criteria op grond waarvan zij voor de ene of de andere methode moeten kiezen. Daarbij komt dat een patiënt met een [...]

Knijpen en peuteren (20-2-119)2018-09-10T14:19:35+00:00

‘Hot cognitions’ versus ‘cold cognitions’ (20-3-282)

Een negatief zelfbeeld is een van de belangrijkste aangrijpingspunten bij de behandeling van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. Een interventie waarmee een negatief zelfbeeld in positieve zin kan worden bijgesteld, voortkomend uit bevindingen in de cognitieve psychologie en empirische [...]

‘Hot cognitions’ versus ‘cold cognitions’ (20-3-282)2018-09-10T14:19:36+00:00

Casuïstische mededeling (20-2-130)

Functionele geheugenklachten komen veel voor bij cliënten met psychische problematiek. Doorgaans behoeven deze klachten geen uitgebreide aandacht en nemen ze in het verloop van de behandeling af naarmate de verschijnselen, behorend tot het betreffende klachtenbeeld, verminderen. In [...]

Casuïstische mededeling (20-2-130)2018-09-10T14:19:35+00:00

Symptoomtransformatie bij functionele slikproblemen (20-4-313)

De metaforische imaginatietechniek met symptoomtransformatie bleek in onderzoek effectief bij de behandeling van cliënten met spanningshoofdpijn. Door verschillende auteurs wordt verondersteld dat deze techniek ook effect heeft bij andere functionele pijnklachten. In dit artikel wordt de toepassing [...]

Symptoomtransformatie bij functionele slikproblemen (20-4-313)2018-09-10T14:19:36+00:00

Functionele geheugenklachten bij psychische problemen (20-2-135)

Functionele geheugenklachten komen veel voor bij cliënten met psychische problematiek. Doorgaans behoeven deze klachten geen uitgebreide aandacht en nemen ze in het verloop van de behandeling af naarmate de verschijnselen, behorend tot het betreffende klachtenbeeld, verminderen. In [...]

Functionele geheugenklachten bij psychische problemen (20-2-135)2018-09-10T14:19:35+00:00

Vernieuwing van de psychische diagnostiek (20-4-317)

Het nosologische ziektemodel domineert de psychiatrie al sinds vele jaren; ondanks het feit dat het vooralsnog onmogelijk is gebleken categorieën af te grenzen met voldoende (predictieve) validiteit. Ook is het onwaarschijnlijk dat onderzoek van niet-valide constructen, resultaten [...]

Vernieuwing van de psychische diagnostiek (20-4-317)2018-09-10T14:19:36+00:00

De angst voor bewegen (20-2-143)

In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar de effecten van een revalidatieprotocol, dat bestaat uit geleidelijke exposure in vivo en een geleidelijk activiteitenprogramma bij een patiënte met chronische lagerugpijn die bang was voor (hernieuwd) letsel. Er [...]

De angst voor bewegen (20-2-143)2018-09-10T14:19:35+00:00

Behandeling van posttraumatische stress via internet (20-4-345)

* Met dank aan Drs. S. Geerts en Drs. M. van Gelderen, die in het kader van hun afstudeerproject aan dit deel van interapy hebben meegewerkt. Therapie via internet biedt tal van evidente voordelen. Interapy voorziet in [...]

Behandeling van posttraumatische stress via internet (20-4-345)2018-09-10T14:19:36+00:00

Constructie en validatie van de Gewaarwordingenlijst (20-2-162)

Er bestaan geen betrouwbare instrumenten waarmee men psychose-achtige verschijnselen bij patiënten in kaart kan brengen zonder uitgebreide interviews met hen te houden. Dit vormt een lacune in onderzoek en praktijk. De auteurs beschrijven een eerste aanzet tot [...]

Constructie en validatie van de Gewaarwordingenlijst (20-2-162)2018-09-10T14:19:35+00:00

Groepsbehandeling voor boulimia nervosa (20-4-362)

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een voordracht, gehouden op de vgt-najaarsconferentie 1997, en een hieraan gekoppelde n = 8 studie. De toepassing van cue-exposure als onderdeel van een groepsbehandeling van patiënten met boulimia nervosa wordt [...]

Groepsbehandeling voor boulimia nervosa (20-4-362)2018-09-10T14:19:36+00:00
Ga naar de bovenkant