auteur avatar

Cas Schaap (Profiel bewerken)

prof. dr. C.P.D.R. Schaap, klinisch psycholoog/psychotherapeut, is als hoogleraar Klinische Psychologie en Psychotherapie verbonden aan de vakgroep Klinische psychologie en Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Correspondentieadres: Afdeling Klinische Psychologie, Triadegebouw 23 azg, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Artikelen van deze auteur

Een neurose van Basedow vermomd als buitenissige paniekstoornis (14-4-416)

De neurose van Basedow stond vroeger bekend als een aandoening die volgens Jelgersma (z.j.) vooral voorkwam in nerveuze families. We ontlenen de volgende beschrijving aan dezelfde auteur. De aandoening begint met verschijnselen van nerveuze aard. De patiënt kan klagen [...]

Een neurose van Basedow vermomd als buitenissige paniekstoornis (14-4-416)2018-09-10T14:19:24+00:00

Diagnostiek en behandeling van chronische werkstress en burnout (15-3-215)

De kenmerken van chronische werkstress en burnout worden beschreven tegen de achtergrond van de differentiële diagnoses overspannenheid, neurasthenie en depressie. Oververmoeidheid, depersonalisatie en verminderde persoonlijke bekwaamheid lijken de centrale elementen. Een behandelingsmodel wordt beschreven waarin op deze [...]

Diagnostiek en behandeling van chronische werkstress en burnout (15-3-215)2018-09-10T14:19:26+00:00

Mediatietherapie: gedragsverandering via derden (15-3-248)

Dit artikel geeft een overzicht van de mogelijkheden van mediatietherapie. Aan de hand van de literatuur en gevalsbeschrijvingen wordt ingegaan op de vraag wat onder mediatietherapie verstaan moet worden en welke argumenten ten gunste van dit therapiemodel [...]

Mediatietherapie: gedragsverandering via derden (15-3-248)2018-09-10T14:19:26+00:00

Zelfcontroleprocedures bij de ambulante behandeling van agressief gedrag (15-4-340)

De toepassing van zelfcontroleprocedures bij de behandeling van agressie wordt beschreven. Drie gevalsbesprekingen illustreren de behandelprocedure. Alcoholgebruik blijkt agressie vaak in de hand te werken. Wanneer de cliënt zijn agressieve uitingen niet als probleem ervaart, dient aan [...]

Zelfcontroleprocedures bij de ambulante behandeling van agressief gedrag (15-4-340)2018-09-10T14:19:26+00:00

Het voorspellen van suïcide na een eerdere zelfmoordpoging: Een pilot–studie naar de validiteit van de Pallis–schaal (16-2-130)

Met dank aan Erik Stoppelenburg en Dick Raes voor hun waardevolle medewerking aan het tot stand komen van dit onderzoek. De laatste decennia hebben onderzoekers getracht om variabelen op te sporen die mogelijk bepalend waren voor suïcidaal gedrag. [...]

Het voorspellen van suïcide na een eerdere zelfmoordpoging: Een pilot–studie naar de validiteit van de Pallis–schaal (16-2-130)2018-09-10T14:19:28+00:00

Ervaringen met de ambulante behandeling van gecompliceerde patiënten met een dwangneurose (16-2-92)

Patiënten met een dwangneurose worden nogal eens uit wanhoop klinisch behandeld. In dit artikel worden drie casus beschreven van dergelijke patiënten die ambulant zijn behandeld. Twee van deze drie patiënten waren bijna klachtenvrij na 60–80 (soms dubbele) [...]

Ervaringen met de ambulante behandeling van gecompliceerde patiënten met een dwangneurose (16-2-92)2018-09-10T14:19:28+00:00

Geluid, lawaai en psychopathologie (13-3-238)

In dit artikel wordt de relatie tussen lawaai, gedefinieerd als ongewenst geluid, en psychopathologie beschouwd. Er wordt uitgegaan van gevallen uit de klinische praktijk, waarbij lawaai een factor was die (mede) aanleiding gaf tot behandeling. In dit [...]

Geluid, lawaai en psychopathologie (13-3-238)2018-09-10T14:19:20+00:00

Indicatiestelling, protocollering en resultaat (17-2-145)

In deze notitie wordt meer aandacht bepleit voor geprotocolleerde diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van psychiatrische stoornissen. Vervolgens worden de in 1996 uitgebrachte ‘Nota Indicatiestelling’ van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en de in 1996 door de Nederlandse [...]

Indicatiestelling, protocollering en resultaat (17-2-145)2018-09-10T14:19:30+00:00

Gedragsverandering in gezinnen (14-3-291)

A. Lange, Gedragsverandering in gezinnen (6e herziene druk). Groningen: Wolter–Noordhoff,1994. A. Lange, Gevalsbeschrijvingen bij ‘Gedragsverandering in gezinnen’: fragmenten, analyses en toelichtingen. Groningen: Wolters–Noofdhoff, 1994. Er zijn in dit leven weinig dingen zeker, maar er valt geheid op een gegeven [...]

Gedragsverandering in gezinnen (14-3-291)2018-09-10T14:19:23+00:00

Psychotherapie als placebo (21-4-354)

Psychotherapie is in belangrijke mate een placebo en moet dat ook zijn, wil het een effectieve verrichting binnen de ggz zijn. In dit artikel wordt deze stelling onderbouwd met een schooloverstijgend model van psychotherapie dat vooral is [...]

Psychotherapie als placebo (21-4-354)2018-09-10T14:19:38+00:00
Ga naar de bovenkant