auteur avatar

Alfred Lange (Profiel bewerken)

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Lange has created 873 blog entries.

Artikelen van deze auteur

Richtlijnen voor rouwbegeleiding (12-4-406)

J. de Keijser en H. Schut. Individuele rouwbegeleiding. Een programma voor hulpverleners. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1991, 201 blz., f 37,50. De auteurs van Individuele rouwbegeleiding constateren in hun voorwoord dat er de laatste jaren veel aanmeldingen zijn [...]

Richtlijnen voor rouwbegeleiding (12-4-406)2018-09-10T14:19:19+00:00

Resultaten van positieve zelfverbalisatie bij personen met een laag zelfbeeld; een experimenteel onderzoek (15-3-201)

Er wordt een kort literatuuroverzicht gegeven dat het belang van positieve zelfinstructie voor verschillende patiëntengroepen adstrueert. Vervolgens wordt een gecontroleerd pre–postexperiment beschreven bij studenten met een laag zelfbeeld. 24 proefpersonen werden geïnstrueerd om gedurende drie weken dagelijks [...]

Resultaten van positieve zelfverbalisatie bij personen met een laag zelfbeeld; een experimenteel onderzoek (15-3-201)2018-09-10T14:19:25+00:00

De Korte Klachten Lijst (20-4-384)

Met dank aan drs. Marjan Slot, die als doctoraalstudente aan het onderzoek heeft meegewerkt en aan dr. Pieter Koele voor zijn methodologische adviezen. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de Korte Klachten Lijst, de kkl. Het instrument bevat [...]

De Korte Klachten Lijst (20-4-384)2018-09-10T14:19:36+00:00

De Family of Origin Scale-Dutch (23-4-352)

samenvatting De Family of Origin Scale-Dutch is een vragenlijst van 22 items die de door volwassen respondenten ervaren mate van Harmonie en Openheid in het gezin van herkomst meet. De lijst is gebaseerd op een Amerikaanse lijst die [...]

De Family of Origin Scale-Dutch (23-4-352)2018-09-10T14:19:42+00:00

Behandeling van depressie via internet (25-1-27)

Psychologische behandelingen via internet bieden een nieuwe mogelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg. In samenwerking met de Stichting Mentrum ggz Amsterdam heeft Interapy een behandeling voor depressie via internet opgezet. De behandeling bestaat uit cognitief-gedragstherapeutische interventies, zoals psycho-educatie, [...]

Behandeling van depressie via internet (25-1-27)2018-09-10T14:19:45+00:00

Geprotocolleerde behandeling van burn-out via het internet (26-3-229)

Eerder werden in Dth de resultaten beschreven van een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit van de Interapy Burnout-behandeling. Deelnemers in de behandelconditie (N=96) toonden een significant sterkere afname in symptomen van burn-out, angst en depressie dan [...]

Geprotocolleerde behandeling van burn-out via het internet (26-3-229)2018-09-10T14:19:48+00:00

Let op de triades (26-2-199)

De directieve therapie heeft met de systeemtherapie gemeen dat zij zich leent voor toepassing in organisaties. Joep Choy is een kleurrijk man die de bevindingen van de systeemtherapie al jaren met verve toepast in organisaties binnen de gezondheidszorg. Met [...]

Let op de triades (26-2-199)2018-09-10T14:19:50+00:00

Meten van klachten en veerkracht in vierentwintig vragen (27-3-197)

Dit artikel vat het onderzoek samen dat tot nu toe is gedaan naar de Korte Klachten Lijst en de Positieve Uitkomsten Lijst. Deze lijsten operationaliseren samen drie belangrijke aspecten van psychisch functioneren: psychisch lijden, autonomie en sociaal [...]

Meten van klachten en veerkracht in vierentwintig vragen (27-3-197)2018-09-10T14:19:52+00:00

Boulimie online overwinnen: beschrijving van een behandelprotocol via internet (29-1-26)

Dit artikel beschrijft het protocol van een cognitieve gedragstherapie voor bulimia nervosa die volledig via internet wordt uitgevoerd. De behandeling bestaat uit interventies zoals psycho-educatie, registratie, een op maat gemaakt zelfcontroleprogramma, het uitdagen van negatieve gedachten, technieken [...]

Boulimie online overwinnen: beschrijving van een behandelprotocol via internet (29-1-26)2018-09-10T14:19:55+00:00
Ga naar de bovenkant